ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Βασίλης Βασδέκης, νέος πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκλέχθηκε ομόφωνα και η θητεία του αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου

 10/07/2024 13:05

Ο Βασίλης Βασδέκης, νέος πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ομόφωνα εκλέχθηκε νέος πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο καθηγητής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Βασίλης Βασδέκης, κατά τη διαδικασία εκλογών ανάδειξης Πρύτανη, Συμβουλίου Διοίκησης και Αντιπρυτάνεων του πανεπιστημίου.

Ο νέος Πρύτανης, το Συμβουλίου Διοίκησης και Αντιπρυτάνεων θα έχει 4ετή θητεία, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, έως τις 31 Αυγούστου 2028. Αναλυτικότερα, το νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως εξής:

- Βασδέκης Βασίλειος του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εσωτερικό Μέλος, Πρύτανης.

- Δράκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικό Μέλος.

- Ευγενίου Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής INSEAD, Εξωτερικό Μέλος.

- Καλυβίτης Σαράντης του Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

- Κοέν Σάνδρα του Ιωσήφ, Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικό Μέλος.

- Μιχαήλ Μιχαήλ του Στεφανή, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Εξωτερικό Μέλος.

- Μουστάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ, Καθηγήτρια London School of Economics and Political Science, Εξωτερικό Μέλος.

- Ξυλωμένος Γεώργιος του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εσωτερικό Μέλος.

- Παπαλεξόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος, Εξωτερικό Μέλος.

- Σερφές Κωνσταντίνος του Αναστασίου, Καθηγητής School of Economics, LeBow College of Business, Drexel University, Εξωτερικό Μέλος.

- Τζαβαλής Ηλίας του Αργυρίου, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

Οι τέσσερις Αντιπρυτάνεις είναι οι ακόλουθοι:

- Γαλανάκη 'Αννα Ελένη του Νέαρχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Δουκάκης Λεωνίδας του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Πουλούδη Αθανασία (Νάνσυ) του Δημητρίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Σιουγλέ Γεωργία του Στέφανου, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ομόφωνα εκλέχθηκε νέος πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο καθηγητής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Βασίλης Βασδέκης, κατά τη διαδικασία εκλογών ανάδειξης Πρύτανη, Συμβουλίου Διοίκησης και Αντιπρυτάνεων του πανεπιστημίου.

Ο νέος Πρύτανης, το Συμβουλίου Διοίκησης και Αντιπρυτάνεων θα έχει 4ετή θητεία, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, έως τις 31 Αυγούστου 2028. Αναλυτικότερα, το νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως εξής:

- Βασδέκης Βασίλειος του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εσωτερικό Μέλος, Πρύτανης.

- Δράκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικό Μέλος.

- Ευγενίου Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής INSEAD, Εξωτερικό Μέλος.

- Καλυβίτης Σαράντης του Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

- Κοέν Σάνδρα του Ιωσήφ, Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικό Μέλος.

- Μιχαήλ Μιχαήλ του Στεφανή, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Εξωτερικό Μέλος.

- Μουστάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ, Καθηγήτρια London School of Economics and Political Science, Εξωτερικό Μέλος.

- Ξυλωμένος Γεώργιος του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εσωτερικό Μέλος.

- Παπαλεξόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος, Εξωτερικό Μέλος.

- Σερφές Κωνσταντίνος του Αναστασίου, Καθηγητής School of Economics, LeBow College of Business, Drexel University, Εξωτερικό Μέλος.

- Τζαβαλής Ηλίας του Αργυρίου, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

Οι τέσσερις Αντιπρυτάνεις είναι οι ακόλουθοι:

- Γαλανάκη 'Αννα Ελένη του Νέαρχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Δουκάκης Λεωνίδας του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Πουλούδη Αθανασία (Νάνσυ) του Δημητρίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Σιουγλέ Γεωργία του Στέφανου, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία