ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης ως κόμβου ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο επίκεντρο συνεδρίου

Το Southeast Europe Connectivity Forum» θα πραγματοποιηθεί στην πόλη στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2023

 01/08/2023 14:10

Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης ως κόμβου ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο επίκεντρο συνεδρίου

τΟ ρόλος της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης ως κόμβου ανάπτυξης και συνδεσιμότητας για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα βρεθούν στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου «Southeast Europe Connectivity Forum», που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2023. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναδειχθεί η ουσιώδης σημασία της δημιουργίας συνεργειών στον τομέα των μεταφορών και των δικτύων συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών της περιοχής, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων λύσεων και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Στο σημερινό δυναμικό περιβάλλον, η Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει την ευκαιρία να ενισχύσει το στρατηγικό της ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, είναι επιτακτική η ανάγκη για βελτίωση της διασύνδεσης των δικτύων μεταφορών και η διαμόρφωση ισχυρών ψηφιακών, μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών, με γνώμονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και σημαντικών κοινωνικοοικονομικών οφελών για όλες τις χώρες της περιοχής. 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι εργασίες του συνεδρίου θα επικεντρωθούν κυρίως στο ρόλο των λιμανιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και στο μέλλον της συνδεσιμότητας, στην ψηφιοποίηση, στην καινοτομία, στην κυβερνοασφάλεια στη λιμενική βιομηχανία και στις αναγκαίες επενδύσεις και πολιτικές» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της διοργανώτριας SGT SYMEON G. TSOMOKOS S.A, η οποία διοργανώνει το συνέδριο με στρατηγικό εταίρο τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ).

Ταυτόχρονα, το Southeast Europe Connectivity Forum θα αποτελέσει πλατφόρμα ανοικτού διαλόγου και συνεργασίας, η οποία θα συμβάλει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, με στόχο την ουσιαστική πρόοδο στον τομέα της διεθνούς διασυνδεσιμότητας. Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν οι σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών και υποδομών από την εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θεσμικοί επενδυτές, εκπρόσωποι της εθνικής και διεθνούς πολιτικής ηγεσίας, στελέχη ρυθμιστικών αρχών και τοπικών και διεθνών οργανισμών

τΟ ρόλος της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης ως κόμβου ανάπτυξης και συνδεσιμότητας για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα βρεθούν στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου «Southeast Europe Connectivity Forum», που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2023. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναδειχθεί η ουσιώδης σημασία της δημιουργίας συνεργειών στον τομέα των μεταφορών και των δικτύων συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών της περιοχής, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων λύσεων και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Στο σημερινό δυναμικό περιβάλλον, η Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει την ευκαιρία να ενισχύσει το στρατηγικό της ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, είναι επιτακτική η ανάγκη για βελτίωση της διασύνδεσης των δικτύων μεταφορών και η διαμόρφωση ισχυρών ψηφιακών, μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών, με γνώμονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και σημαντικών κοινωνικοοικονομικών οφελών για όλες τις χώρες της περιοχής. 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι εργασίες του συνεδρίου θα επικεντρωθούν κυρίως στο ρόλο των λιμανιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και στο μέλλον της συνδεσιμότητας, στην ψηφιοποίηση, στην καινοτομία, στην κυβερνοασφάλεια στη λιμενική βιομηχανία και στις αναγκαίες επενδύσεις και πολιτικές» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της διοργανώτριας SGT SYMEON G. TSOMOKOS S.A, η οποία διοργανώνει το συνέδριο με στρατηγικό εταίρο τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ).

Ταυτόχρονα, το Southeast Europe Connectivity Forum θα αποτελέσει πλατφόρμα ανοικτού διαλόγου και συνεργασίας, η οποία θα συμβάλει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, με στόχο την ουσιαστική πρόοδο στον τομέα της διεθνούς διασυνδεσιμότητας. Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν οι σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών και υποδομών από την εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θεσμικοί επενδυτές, εκπρόσωποι της εθνικής και διεθνούς πολιτικής ηγεσίας, στελέχη ρυθμιστικών αρχών και τοπικών και διεθνών οργανισμών

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία