ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου - Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών ανά Ταμείο

Λόγω της εορταστικής περιόδου του Πάσχα

 17/04/2024 12:27

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου - Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών ανά Ταμείο

Νωρίτερα από ότι συνήθως θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Μαΐου αρχής γενομένης από την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας,  λόγω της εορταστικής περιόδου του Πάσχα.

Οι πρώτες πληρωμές για τους συνταξιούχους αφορούν στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις του e-ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς. Αναλυτικά οι συνάξεις Μαΐου θα κατατεθούν ανά Ταμείο στις εξής ημερομηνίες:

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την 25η/4/2024,ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ), οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από 1/1/2017 και έπειτα (ν. 4387/2016) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την 29η/4/2024, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Νωρίτερα από ότι συνήθως θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Μαΐου αρχής γενομένης από την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας,  λόγω της εορταστικής περιόδου του Πάσχα.

Οι πρώτες πληρωμές για τους συνταξιούχους αφορούν στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις του e-ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς. Αναλυτικά οι συνάξεις Μαΐου θα κατατεθούν ανά Ταμείο στις εξής ημερομηνίες:

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την 25η/4/2024,ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ), οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από 1/1/2017 και έπειτα (ν. 4387/2016) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την 29η/4/2024, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία