ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Nίκος Βογιατζόγλου: Μονόδρομος για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι αυτοματισμοί και τα robotics

Πολλά τα οφέλη από την εφαρμογή αυτοματισμών στις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται Κέντρα Διανομής

 13/04/2024 08:00

Nίκος Βογιατζόγλου: Μονόδρομος για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι αυτοματισμοί και τα robotics

Άννη Καρολίδου

Oι αυτοματισμοί και τα ρομποτικά συστήματα αποτελούν μονόδρομο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότερης λειτουργίας σε περιβάλλον ανοικτού ανταγωνισμού, όλες οι επιχειρήσεις θα κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, του industry 4.0. To μόνο ερώτημα που τίθεται, είναι , το πότε  θα υϊοθετήσουν αυτοματισμούς και τη ρομποτική στη λειτουργία τους.

Τα παραπάνω δήλωσε κατηγορηματικά ο κ. Νίκος Βογιατζόγλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης στο ΧΑΑ «Βογιατζόγλου Α.Ε.» αλλά και  επικεφαλής του Ομίλου Βογιατζόγλου, που εξειδικεύεται στους εξοπλισμούς Κέντρων Διανομής και γνωρίζει από Logistics και Ιntralogistics.

Μάλιστα για τον κ. Βογιατζόγλου, θα πρέπει οι ενισχύσεις που προβλέπονται για τα Logistics 3PL, να χορηγούνται και στις εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε σύγχρονο συστήματα διαχείρισης αποθηκών, προκειμένου να καλυφθεί ταχύτερα η γενικότερη υστέρηση που έχουν οι ελληνικές εταιρείες, σε θέματα αυτοματισμών και ρομποτικών συστημάτων.

Καλύτερα τα νούμερα για το 2023

Για την «Βογιατζόγλου», το 2023 εξελίχθηκε καλύτερα από ότι την προηγούμενη χρονιά, ενώ ο επικεφαλής της Εταιρείας, όταν ρωτήθηκε για το εάν θα προταθεί στη γενική συνέλευση,  διανομή μερίσματος, περιορίσθηκε να χαμογελάσει, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να κάνει δηλώσεις πριν την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2023.

Ωστόσο, αυτό το «καλύτερα», οπωσδήποτε κάτι σημαίνει αν ληφθεί υπόψη ότι το 2022 ο Όμιλος είχε κύκλο εργασιών 34,7 εκατ. ευρώ (+23,17) και η μητρική είχε κύκλο εργασιών 24,505 εκατ ( +27,58%). Τα ενοποιημένα EBITDA είχαν διαμορφωθεί στα 3,229 εκατ. και τα καθαρά κέρδη στα 1,707 εκατ.

Από τα κέρδη του 2022 η Εταιρεία, πέρυσι, είχε διανείμει μέρισμα 0,1530 ευρώ/μετοχή.

Ένα στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι οι πολύ περιορισμένες δανειακές υποχρεώσεις της «Βογιατζόγλου», οι οποίες με στοιχεία εξαμήνου 2023 ήταν συνολικά στα 3,782 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός ήταν μόλις 1,4 εκατ. ευρώ.

Η «Βογιατζόγλου» που έχει ως αντικείμενο τον εξοπλισμό αποθηκών, κέντρων διανομής αλλά και εγκαταστάσεων του retail, συμμετείχε στην έκθεση Logistics & Transports EXPO της Θεσσαλονίκης, αλλά και στις συζητήσεις του συνεδρίου ‘Logi.c 24’ που εστίασε , μεταξύ άλλων, στους αυτοματισμούς και στις νέες τάσεις στις μεταφορές και τα logistics.

Οι ελληνικές εταιρείες υστερούν στις επενδύσεις σε αυτοματισμούς

«Η ελληνική αγορά στα ρομποτικά συστήματα και στους αυτοματισμούς, υστερεί πολύ, σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Τα οφέλη από την εφαρμογή αυτοματισμών είναι πάρα πολλά, αλλά και τα κόστη είναι υψηλά. Οι αποφάσεις για επενδύσεις σε αυτοματισμούς, θα πρέπει να λαμβάνονται μετά από εκτίμηση του χρόνου που θα απαιτηθεί για να γίνει η απόσβεση, αλλά και το πως αυτή θα επιτευχθεί.

«Η εταιρεία που επενδύει σε αυτοματισμούς κερδίζει σε πάρα πολλά σημεία», υποστήριξε ο κ. Βογιατζόγλου. Κερδίζει από την εξοικονόμηση χώρων. Μία εξοικονόμηση της τάξης του 40%, σε ένα σύνολο χώρων 10.000 τ.μ., είναι πολύ σημαντική όταν το μέσο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο είναι στην περιοχή των 5 ευρώ.

«Άλλο σημαντικό όφελος προκύπτει από την απασχόληση, μικρότερου σε αριθμό ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά εξειδικευμένου στις σύγχρονες τεχνολογίες. Πέραν αυτών, οι αυτοματισμοί βοηθούν μία εταιρεία να γίνει παραγωγικότερη, να επιτυγχάνει ακρίβεια στις παραδόσεις, αποφεύγοντας λάθη, επιστροφές. Όλα τα παραπάνω πρέπει να προσμετρηθούν στον υπολογισμό της απόσβεσης».

vogiatzoglou.jpg


Πελάτες της «Βογιατζόγλου», είναι μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως τα κέντρα διανομής μεγάλων retailers, αλλά και βιομηχανίες που έχουν σύγχρονες, αυτοματοποιημένες αποθήκες.

Χρειάζεται εξειδίκευση και στα Third Party Logistics

Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κέντρων, που έχουν εταιρείες 3PL ( πάροχοι υπηρεσιών logistics σε τρίτους) , ο κ. Βογιατζόγλου υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εξειδικευτούν στα εμπορεύματα που διαχειρίζονται, καθώς είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αυτοματισμοί που εξυπηρετούν πελάτες διαφορετικών κλάδων, κάποιων π.χ. που είναι στα τρόφιμα και κάποιων άλλων που είναι, για παράδειγμα, στην ένδυση.

«Για τις εταιρείες third party logistics θα έλεγα ότι ο πολυκερματισμός αυξάνει τα γενικά έξοδα, οπότε από ένα σημείο και πέρα, μειώνεται η κερδοφορία , που είναι ο τροφοδότησης της ανάπτυξης για κάθε επιχείρησης».

«Η Ελλάδα, μοιραία, είναι καταναλωτής αυτοματισμών . Η χώρα μας έχει ανθρώπους δημιουργικούς, με γνώσεις, όπως λέμε, η Ελλάδα έχει μυαλά, όμως σε άλλες χώρες έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία, που δεν έχουμε περιθώρια να προλάβουμε αυτές τις εξελίξεις», δήλωσε ο κ. Βογιατζόγλου.

Mπροστά οι Κινέζοι στα robotics

«Εκείνοι που έχουν περάσει μπροστά είναι οι Κινέζοι. Από τις 590.000 ρομποτικά συστήματα που υπάρχουν παγκοσμίως, οι 390.000 είναι στην Κίνα. Η Κίνα, που στο παρελθόν ήταν αντιγραφέας τεχνολογίας, σήμερα παράγει τεχνολογία, την οποία την εξελίσσει και σε πολύ σύντομους χρόνους».

Καταλήγοντας ο κ. Βογιατζόγλου στάθηκε στο θέμα των επενδύσεων σε αυτοματισμούς. Τόνισε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις, ενδιαφέρον πολύ εντονότερο μετά τον covid, αλλά δεν υπάρχουν αναπτυξιακά προγράμματα που να καλύπτουν , για παράδειγμα, αλυσίδες του retail. Oι επιδοτήσεις προορίζονται για τις εταιρείες με logistics 3PL, κάτι που αποτελεί επενδυτικό αντικίνητρο για εμπορικές  επιχειρήσεις.

Ο Όμιλος Βογιατζόγλου

Η «Βογιατζόγλου» ιδρύθηκε το 1992 και εισήχθη στο ΧΑΑ το 2000. Στον Όμιλο, πέραν της μητρικής «Βογιατζόγλου Α.Ε.», ανήκουν η «Voyatzoglou Romania», ενώ συνδεδεμένες είναι η «Beta Contract», η «Beta Wood» και η «Organizer Stores». Στον Όμιλο απασχολούνται 128 άτομα προσωπικό.

Oι αυτοματισμοί και τα ρομποτικά συστήματα αποτελούν μονόδρομο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότερης λειτουργίας σε περιβάλλον ανοικτού ανταγωνισμού, όλες οι επιχειρήσεις θα κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, του industry 4.0. To μόνο ερώτημα που τίθεται, είναι , το πότε  θα υϊοθετήσουν αυτοματισμούς και τη ρομποτική στη λειτουργία τους.

Τα παραπάνω δήλωσε κατηγορηματικά ο κ. Νίκος Βογιατζόγλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης στο ΧΑΑ «Βογιατζόγλου Α.Ε.» αλλά και  επικεφαλής του Ομίλου Βογιατζόγλου, που εξειδικεύεται στους εξοπλισμούς Κέντρων Διανομής και γνωρίζει από Logistics και Ιntralogistics.

Μάλιστα για τον κ. Βογιατζόγλου, θα πρέπει οι ενισχύσεις που προβλέπονται για τα Logistics 3PL, να χορηγούνται και στις εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε σύγχρονο συστήματα διαχείρισης αποθηκών, προκειμένου να καλυφθεί ταχύτερα η γενικότερη υστέρηση που έχουν οι ελληνικές εταιρείες, σε θέματα αυτοματισμών και ρομποτικών συστημάτων.

Καλύτερα τα νούμερα για το 2023

Για την «Βογιατζόγλου», το 2023 εξελίχθηκε καλύτερα από ότι την προηγούμενη χρονιά, ενώ ο επικεφαλής της Εταιρείας, όταν ρωτήθηκε για το εάν θα προταθεί στη γενική συνέλευση,  διανομή μερίσματος, περιορίσθηκε να χαμογελάσει, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να κάνει δηλώσεις πριν την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2023.

Ωστόσο, αυτό το «καλύτερα», οπωσδήποτε κάτι σημαίνει αν ληφθεί υπόψη ότι το 2022 ο Όμιλος είχε κύκλο εργασιών 34,7 εκατ. ευρώ (+23,17) και η μητρική είχε κύκλο εργασιών 24,505 εκατ ( +27,58%). Τα ενοποιημένα EBITDA είχαν διαμορφωθεί στα 3,229 εκατ. και τα καθαρά κέρδη στα 1,707 εκατ.

Από τα κέρδη του 2022 η Εταιρεία, πέρυσι, είχε διανείμει μέρισμα 0,1530 ευρώ/μετοχή.

Ένα στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι οι πολύ περιορισμένες δανειακές υποχρεώσεις της «Βογιατζόγλου», οι οποίες με στοιχεία εξαμήνου 2023 ήταν συνολικά στα 3,782 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός ήταν μόλις 1,4 εκατ. ευρώ.

Η «Βογιατζόγλου» που έχει ως αντικείμενο τον εξοπλισμό αποθηκών, κέντρων διανομής αλλά και εγκαταστάσεων του retail, συμμετείχε στην έκθεση Logistics & Transports EXPO της Θεσσαλονίκης, αλλά και στις συζητήσεις του συνεδρίου ‘Logi.c 24’ που εστίασε , μεταξύ άλλων, στους αυτοματισμούς και στις νέες τάσεις στις μεταφορές και τα logistics.

Οι ελληνικές εταιρείες υστερούν στις επενδύσεις σε αυτοματισμούς

«Η ελληνική αγορά στα ρομποτικά συστήματα και στους αυτοματισμούς, υστερεί πολύ, σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Τα οφέλη από την εφαρμογή αυτοματισμών είναι πάρα πολλά, αλλά και τα κόστη είναι υψηλά. Οι αποφάσεις για επενδύσεις σε αυτοματισμούς, θα πρέπει να λαμβάνονται μετά από εκτίμηση του χρόνου που θα απαιτηθεί για να γίνει η απόσβεση, αλλά και το πως αυτή θα επιτευχθεί.

«Η εταιρεία που επενδύει σε αυτοματισμούς κερδίζει σε πάρα πολλά σημεία», υποστήριξε ο κ. Βογιατζόγλου. Κερδίζει από την εξοικονόμηση χώρων. Μία εξοικονόμηση της τάξης του 40%, σε ένα σύνολο χώρων 10.000 τ.μ., είναι πολύ σημαντική όταν το μέσο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο είναι στην περιοχή των 5 ευρώ.

«Άλλο σημαντικό όφελος προκύπτει από την απασχόληση, μικρότερου σε αριθμό ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά εξειδικευμένου στις σύγχρονες τεχνολογίες. Πέραν αυτών, οι αυτοματισμοί βοηθούν μία εταιρεία να γίνει παραγωγικότερη, να επιτυγχάνει ακρίβεια στις παραδόσεις, αποφεύγοντας λάθη, επιστροφές. Όλα τα παραπάνω πρέπει να προσμετρηθούν στον υπολογισμό της απόσβεσης».

vogiatzoglou.jpg


Πελάτες της «Βογιατζόγλου», είναι μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως τα κέντρα διανομής μεγάλων retailers, αλλά και βιομηχανίες που έχουν σύγχρονες, αυτοματοποιημένες αποθήκες.

Χρειάζεται εξειδίκευση και στα Third Party Logistics

Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κέντρων, που έχουν εταιρείες 3PL ( πάροχοι υπηρεσιών logistics σε τρίτους) , ο κ. Βογιατζόγλου υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εξειδικευτούν στα εμπορεύματα που διαχειρίζονται, καθώς είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αυτοματισμοί που εξυπηρετούν πελάτες διαφορετικών κλάδων, κάποιων π.χ. που είναι στα τρόφιμα και κάποιων άλλων που είναι, για παράδειγμα, στην ένδυση.

«Για τις εταιρείες third party logistics θα έλεγα ότι ο πολυκερματισμός αυξάνει τα γενικά έξοδα, οπότε από ένα σημείο και πέρα, μειώνεται η κερδοφορία , που είναι ο τροφοδότησης της ανάπτυξης για κάθε επιχείρησης».

«Η Ελλάδα, μοιραία, είναι καταναλωτής αυτοματισμών . Η χώρα μας έχει ανθρώπους δημιουργικούς, με γνώσεις, όπως λέμε, η Ελλάδα έχει μυαλά, όμως σε άλλες χώρες έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία, που δεν έχουμε περιθώρια να προλάβουμε αυτές τις εξελίξεις», δήλωσε ο κ. Βογιατζόγλου.

Mπροστά οι Κινέζοι στα robotics

«Εκείνοι που έχουν περάσει μπροστά είναι οι Κινέζοι. Από τις 590.000 ρομποτικά συστήματα που υπάρχουν παγκοσμίως, οι 390.000 είναι στην Κίνα. Η Κίνα, που στο παρελθόν ήταν αντιγραφέας τεχνολογίας, σήμερα παράγει τεχνολογία, την οποία την εξελίσσει και σε πολύ σύντομους χρόνους».

Καταλήγοντας ο κ. Βογιατζόγλου στάθηκε στο θέμα των επενδύσεων σε αυτοματισμούς. Τόνισε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις, ενδιαφέρον πολύ εντονότερο μετά τον covid, αλλά δεν υπάρχουν αναπτυξιακά προγράμματα που να καλύπτουν , για παράδειγμα, αλυσίδες του retail. Oι επιδοτήσεις προορίζονται για τις εταιρείες με logistics 3PL, κάτι που αποτελεί επενδυτικό αντικίνητρο για εμπορικές  επιχειρήσεις.

Ο Όμιλος Βογιατζόγλου

Η «Βογιατζόγλου» ιδρύθηκε το 1992 και εισήχθη στο ΧΑΑ το 2000. Στον Όμιλο, πέραν της μητρικής «Βογιατζόγλου Α.Ε.», ανήκουν η «Voyatzoglou Romania», ενώ συνδεδεμένες είναι η «Beta Contract», η «Beta Wood» και η «Organizer Stores». Στον Όμιλο απασχολούνται 128 άτομα προσωπικό.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία