ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Νέο προεδρείο εξέλεξε το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης

Εκλέχτηκαν τα μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας της Ζωής

 09/09/2019 17:12

Νέο προεδρείο εξέλεξε το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης

Τα νέα μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας της Ζωής εξέλεξε το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης.

Στη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για τις Δημαιρεσίες και ύστερα από πρόταση του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Κωνσταντίνος Τιτέλης, ενώ στη θέση του αντιπροέδρου κατόπιν πρότασης της μείζονος αντιπολίτευσης εκλέχτηκε ο Απόστολος Πράτανος. Στη θέση γενικού γραμματέα εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Γραικός.

titelis-kostas-thermi.jpg

Τον νέο πρόεδρο ψήφισαν 24 δημοτικοί σύμβουλοι, τον αντιπρόεδρο 23 και 23 το γενικό γραμματέα

Στη συνέχεια, το δημοτικό συμβούλιο εξέλεξε τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής, η θητεία των οποίων θα είναι διετής.

Οικονομική Επιτροπή

Στην Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν έξι τακτικά μέλη και είναι οι:

Δαμιανός Ζελιλίδης, Νικόλαος Καρκατζίνος, Δημήτρης Λιάντας, Ευγενία Αγοραστούδη, Σάββας Φωτιάδης και Νικόλαος Μπίκος

Αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη εκλέχθηκαν:

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» Σαμαράς Σωκράτης, Γαντάς Σπυρίδων και Χατζηδημητρίου Φανή

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» Τσιφτελίδου Αννα

«Ο δήμος μας ΑΥΡΙΟ» Φάσσας Χρήστος

«Βήμα στο Αύριο» Μαλικάς Ευριπίδης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ακολούθησε η ψηφοφορία για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από την οποία προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Τακτικά μέλη εκλέχθηκαν οι: Γαντάς Σπυρίδων, Σαμαράς Σωκράτη, Χατζηδημητρίου Φανή, Τσιφτελίδου Αννα, Καπουσούζη Καραγιαννίδου Μαριάνθη (Μαριάννα) και Μαλικάς Ευριπίδης.

Αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη:

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»1. Καρκατζίνος Νικόλαος, Ζελιλίδης Δαμιανός, Λιάντας Δημήτριος.

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» Χίνη Δήμητρα

«ο δήμος μας ΑΥΡΙΟ» Γκοστίλης Βασίλειος

«Βήμα στο Αύριο» Μπίκος Νικόλαος

dhmairesies-11.jpg

Τα νέα μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας της Ζωής εξέλεξε το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης.

Στη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για τις Δημαιρεσίες και ύστερα από πρόταση του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Κωνσταντίνος Τιτέλης, ενώ στη θέση του αντιπροέδρου κατόπιν πρότασης της μείζονος αντιπολίτευσης εκλέχτηκε ο Απόστολος Πράτανος. Στη θέση γενικού γραμματέα εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Γραικός.

titelis-kostas-thermi.jpg

Τον νέο πρόεδρο ψήφισαν 24 δημοτικοί σύμβουλοι, τον αντιπρόεδρο 23 και 23 το γενικό γραμματέα

Στη συνέχεια, το δημοτικό συμβούλιο εξέλεξε τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής, η θητεία των οποίων θα είναι διετής.

Οικονομική Επιτροπή

Στην Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν έξι τακτικά μέλη και είναι οι:

Δαμιανός Ζελιλίδης, Νικόλαος Καρκατζίνος, Δημήτρης Λιάντας, Ευγενία Αγοραστούδη, Σάββας Φωτιάδης και Νικόλαος Μπίκος

Αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη εκλέχθηκαν:

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» Σαμαράς Σωκράτης, Γαντάς Σπυρίδων και Χατζηδημητρίου Φανή

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» Τσιφτελίδου Αννα

«Ο δήμος μας ΑΥΡΙΟ» Φάσσας Χρήστος

«Βήμα στο Αύριο» Μαλικάς Ευριπίδης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ακολούθησε η ψηφοφορία για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από την οποία προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Τακτικά μέλη εκλέχθηκαν οι: Γαντάς Σπυρίδων, Σαμαράς Σωκράτη, Χατζηδημητρίου Φανή, Τσιφτελίδου Αννα, Καπουσούζη Καραγιαννίδου Μαριάνθη (Μαριάννα) και Μαλικάς Ευριπίδης.

Αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη:

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»1. Καρκατζίνος Νικόλαος, Ζελιλίδης Δαμιανός, Λιάντας Δημήτριος.

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» Χίνη Δήμητρα

«ο δήμος μας ΑΥΡΙΟ» Γκοστίλης Βασίλειος

«Βήμα στο Αύριο» Μπίκος Νικόλαος

dhmairesies-11.jpg

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία