ΚΙΛΚΙΣ

Νέα γραμμή του δικτύου της κατά μήκος του Αξιού σχεδιάζει η ΔΕΗ

Προβλήματα στο δίκτυο της ΔΕΗ προκαλεί η μετατόπιση προς δυτικά της κοίτης του ποταμού Αξιού

 03/03/2023 15:57

Νέα γραμμή του δικτύου της κατά μήκος του Αξιού σχεδιάζει η ΔΕΗ

Προβλήματα στο δίκτυο της ΔΕΗ προκαλεί η μετατόπιση προς δυτικά της κοίτης του ποταμού Αξιού στο ύψος των οικισμών Καμποχωρίου – Βαλτοτοπίου.

Και τούτο διότι οι διαβρώσεις στην επίμαχη περιοχή έχουν θέσει «εκτός μάχης» την γραμμή ηλεκτροδότησης που “κινείται” παράλληλα με την κοίτη του ποταμού, καθώς μία από τις κολώνες του δικτύου έχει βρεθεί εντός του ποταμού, ενώ το ίδιο πιθανόν να συμβεί και με μία ακόμη, που βρίσκεται βορειότερα και ανάντη της βυθισμένης κολώνας.

Το έν λόγω τμήμα του δικτύου έχει απομονωθεί από πλευράς της ΔΕΗ, όπως δήλωσε στον “Μαχητή” ο αρμόδιος διευθυντής Χρήστος Καραθόδωρος , επισημαίνοντας ταυτοχρόνως ότι έχει δοθεί η εντολή γιά την εκπόνηση μελέτης δημιουργίας νέας γραμμής

«Δυστυχώς», όπως τόνισε, «οι διαβρώσεις είναι μέσα στα όρια της κοίτης του Αξιού, και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από πλευράς των υπευθύνων περιφερειακών αρχών τεχνικές παρεμβάσεις στην επίμαχη περιοχή γιά τον περιορισμό τους και την περαιτέρω επέκταση τους προς τα δυτικά και, ως εκ τούτου, είναι πρακτικώς ανέφικτο να δοθούν εγγυήσεις, ότι δεν θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο προς τα δυτικά».

Κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν από τους μελετητές, ώστε η χάραξη της νέας γραμμής να μην απειλείται από την προς δυσμάς επέκταση του φαινομένου των διαβρώσεων.

Προβλήματα στο δίκτυο της ΔΕΗ προκαλεί η μετατόπιση προς δυτικά της κοίτης του ποταμού Αξιού στο ύψος των οικισμών Καμποχωρίου – Βαλτοτοπίου.

Και τούτο διότι οι διαβρώσεις στην επίμαχη περιοχή έχουν θέσει «εκτός μάχης» την γραμμή ηλεκτροδότησης που “κινείται” παράλληλα με την κοίτη του ποταμού, καθώς μία από τις κολώνες του δικτύου έχει βρεθεί εντός του ποταμού, ενώ το ίδιο πιθανόν να συμβεί και με μία ακόμη, που βρίσκεται βορειότερα και ανάντη της βυθισμένης κολώνας.

Το έν λόγω τμήμα του δικτύου έχει απομονωθεί από πλευράς της ΔΕΗ, όπως δήλωσε στον “Μαχητή” ο αρμόδιος διευθυντής Χρήστος Καραθόδωρος , επισημαίνοντας ταυτοχρόνως ότι έχει δοθεί η εντολή γιά την εκπόνηση μελέτης δημιουργίας νέας γραμμής

«Δυστυχώς», όπως τόνισε, «οι διαβρώσεις είναι μέσα στα όρια της κοίτης του Αξιού, και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από πλευράς των υπευθύνων περιφερειακών αρχών τεχνικές παρεμβάσεις στην επίμαχη περιοχή γιά τον περιορισμό τους και την περαιτέρω επέκταση τους προς τα δυτικά και, ως εκ τούτου, είναι πρακτικώς ανέφικτο να δοθούν εγγυήσεις, ότι δεν θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο προς τα δυτικά».

Κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν από τους μελετητές, ώστε η χάραξη της νέας γραμμής να μην απειλείται από την προς δυσμάς επέκταση του φαινομένου των διαβρώσεων.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία