ΠΑΙΔΕΙΑ

Ν. Κεραμέως: Στηρίζουμε τις συνέργειες πανεπιστημίων της Ευρώπης

Στη διάρκεια της συνόδου των υπουργών Παιδείας της Ε.Ε., η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στην ανάγκη ορθολογικής χρήσης και αξιοποίησης της τεχνολογίας κατά τη μαθησιακή διαδικασία

 10/11/2019 14:40

Ν. Κεραμέως: Στηρίζουμε τις συνέργειες πανεπιστημίων της Ευρώπης
Φωτογραφία αρχείου

Στη διαβεβαίωση ότι το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα στηρίξει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση συνεργειών μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ευρώπης, προχώρησε η υπουργός, Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός παρευρέθη στο εναρκτήριο Συνέδριο της Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» (σ.σ. European Universities Initiative), στις Βρυξέλλες, και τόνισε ότι «τα πανεπιστήμιά μας μπορούν να ενισχυθούν, να ισχυροποιηθούν, να ανοίξουν νέους ορίζοντες» συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή.

Τρία ελληνικά πανεπιστήμια έχουν, ήδη, κάνει την αρχή: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος της συμμαχίας CIVIS, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος της συμμαχίας CONEX US και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος της συμμαχίας EPICUR.

Η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» αφορά στη δημιουργία συμμαχιών μεταξύ πανεπιστημίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των οποίων θα δύνανται να πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων, συνεργασίες, κοινά προγράμματα, ανταλλαγές προσωπικού και φοιτητών και ευέλικτες μορφές διδασκαλίας, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πτυχία συνδυάζοντας σπουδές σε περισσότερες χώρες της Ένωσης.

«Πρόκειται για μία εξαιρετική δυνατότητα που παρέχεται στα πανεπιστήμια της χώρας μας να αποκτήσουν περαιτέρω τεχνογνωσία, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να διευρύνουν τους ορίζοντες των μελών της κοινότητάς τους», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ανοικτή η δεύτερη πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/fund... και η ηγεσία του υπουργείου παροτρύνει τα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας να συνασπιστούν με Ευρωπαίους εταίρους τους και να υποβάλουν υποψηφιότητα ένταξης στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η υπουργός Παιδείας συμμετείχε σε τρεις διαδοχικές συνόδους Συμβουλίων Υπουργών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η πρώτη σύνοδος, κοινή μεταξύ υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, είχε θέμα τη δημιουργία μιας σταθερής οικονομικής βάσης για την Ευρώπη και την αποδοτική, αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Όπως ενημέρωσε το Υπουργείο, η υπουργός ανέπτυξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς και τις κυβερνητικές πολιτικές που έχουν αναληφθεί, «ώστε να επενδύσουμε στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό μας και να επιτύχουμε ουσιαστική ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος».

Το θέμα συζήτησης κατά τη δεύτερη σύνοδο του Συμβουλίου, υπό τη σύνθεση των Υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών της Ένωσης, ήταν η διευκόλυνση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση. Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την καθιέρωση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης και τόνισε το μείζονα ρόλο που διαδραματίζουν τα πρώτα αυτά χρόνια της ζωής για τη μετέπειτα μαθησιακή και προσωπική πορεία του ανθρώπου και τη δυνατότητα συνεργειών και ανταλλαγών καλών πρακτικών με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.

Η τρίτη σύνοδος που πραγματοποιήθηκε και πάλι μεταξύ των υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη. Στην παρέμβασή της, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην ανάγκη ορθολογικής χρήσης και αξιοποίησης της τεχνολογίας κατά τη μαθησιακή διαδικασία, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), καθώς και στην επέκταση των υφιστάμενων προγραμμάτων προώθησης της ψηφιακών δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη διαβεβαίωση ότι το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα στηρίξει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση συνεργειών μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ευρώπης, προχώρησε η υπουργός, Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός παρευρέθη στο εναρκτήριο Συνέδριο της Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» (σ.σ. European Universities Initiative), στις Βρυξέλλες, και τόνισε ότι «τα πανεπιστήμιά μας μπορούν να ενισχυθούν, να ισχυροποιηθούν, να ανοίξουν νέους ορίζοντες» συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή.

Τρία ελληνικά πανεπιστήμια έχουν, ήδη, κάνει την αρχή: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος της συμμαχίας CIVIS, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος της συμμαχίας CONEX US και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος της συμμαχίας EPICUR.

Η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» αφορά στη δημιουργία συμμαχιών μεταξύ πανεπιστημίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των οποίων θα δύνανται να πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων, συνεργασίες, κοινά προγράμματα, ανταλλαγές προσωπικού και φοιτητών και ευέλικτες μορφές διδασκαλίας, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πτυχία συνδυάζοντας σπουδές σε περισσότερες χώρες της Ένωσης.

«Πρόκειται για μία εξαιρετική δυνατότητα που παρέχεται στα πανεπιστήμια της χώρας μας να αποκτήσουν περαιτέρω τεχνογνωσία, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να διευρύνουν τους ορίζοντες των μελών της κοινότητάς τους», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ανοικτή η δεύτερη πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/fund... και η ηγεσία του υπουργείου παροτρύνει τα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας να συνασπιστούν με Ευρωπαίους εταίρους τους και να υποβάλουν υποψηφιότητα ένταξης στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η υπουργός Παιδείας συμμετείχε σε τρεις διαδοχικές συνόδους Συμβουλίων Υπουργών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η πρώτη σύνοδος, κοινή μεταξύ υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, είχε θέμα τη δημιουργία μιας σταθερής οικονομικής βάσης για την Ευρώπη και την αποδοτική, αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Όπως ενημέρωσε το Υπουργείο, η υπουργός ανέπτυξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς και τις κυβερνητικές πολιτικές που έχουν αναληφθεί, «ώστε να επενδύσουμε στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό μας και να επιτύχουμε ουσιαστική ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος».

Το θέμα συζήτησης κατά τη δεύτερη σύνοδο του Συμβουλίου, υπό τη σύνθεση των Υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών της Ένωσης, ήταν η διευκόλυνση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση. Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την καθιέρωση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης και τόνισε το μείζονα ρόλο που διαδραματίζουν τα πρώτα αυτά χρόνια της ζωής για τη μετέπειτα μαθησιακή και προσωπική πορεία του ανθρώπου και τη δυνατότητα συνεργειών και ανταλλαγών καλών πρακτικών με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.

Η τρίτη σύνοδος που πραγματοποιήθηκε και πάλι μεταξύ των υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη. Στην παρέμβασή της, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην ανάγκη ορθολογικής χρήσης και αξιοποίησης της τεχνολογίας κατά τη μαθησιακή διαδικασία, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), καθώς και στην επέκταση των υφιστάμενων προγραμμάτων προώθησης της ψηφιακών δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία