ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΕΟΔΥ

Στόχος η ενίσχυση της επιχειρησιακής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας

 01/06/2023 13:17

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΕΟΔΥ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη 1η Ιουνίου 2023, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΔΥ, Καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης.

Στόχος της συνεργασίας των δύο φορέων είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του ΕΟΔΥ. Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΔΥ και του ΑΠΘ για τη λειτουργία του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα Εργαστήρια Α΄ και Β’ Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής, το Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής – Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής, το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας, το Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος του Τομέα Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και το Διαγνωστικό Εργαστήριο του Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής.

1-6.JPG


Το καθένα από τα παραπάνω Εργαστήρια δύναται να διενεργεί εργαστηριακούς ελέγχους σε δείγματα, όπως π.χ. βακτηρίων, παρασίτων, μυκήτων σε κλινικά δείγματα, τρόφιμα, ύδατα και λοιπά περιβαλλοντικά δείγματα, αντίστοιχα με το γνωστικό του αντικείμενο.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, τόνισε ότι «η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας αναβαθμίζει την επιστημονική και ερευνητική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων. Η συνεργασία μας αποσκοπεί στη διασφάλιση της επίτευξης του κοινού μας στόχου για παροχή αξιόπιστων επιδημιολογικών δεδομένων από τα έγκριτα Εργαστήρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου τα οποία είναι στελεχωμένα με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Επόμενος στόχος μας είναι η συνεργασία με τον ΕΟΔΥ να επεκταθεί και σε άλλα Εργαστήρια του πανεπιστημίου. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να συμβάλει, όπως έκανε πάντα, στην προαγωγή και προάσπιση της δημόσιας υγείας». 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης, υπογράμμισε «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για τη σημερινή υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΔΥ και του ΑΠΘ, στο πλαίσιο ενίσχυσης του Περιφερειακού εργαστηριακού δικτύου με το ΠΕΔΥ Κ. Μακεδονίας, το οποίο ενεργοποιήθηκε επισήμως πρόσφατα και περιλαμβάνει τα εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον τέως Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο Παπαϊωάννου, αλλά και τον νυν Πρύτανη, Καθηγητή Δημήτριο Κωβαίο, που με τη συμβολή τους είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε τον κοινό μας στόχο, την προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσω στοχευμένων ελέγχων, αυξημένης εποπτείας και επίλυσης σημαντικών υγειονομικών προβλημάτων της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας».


Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ, παρουσία του επιστημονικού υπεύθυνου του Εργαστήριου Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας και Προέδρου του Τμήματος Χημείας, Καθηγητή Θεόδωρου Καραπάντσιου.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη 1η Ιουνίου 2023, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΔΥ, Καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης.

Στόχος της συνεργασίας των δύο φορέων είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του ΕΟΔΥ. Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΔΥ και του ΑΠΘ για τη λειτουργία του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα Εργαστήρια Α΄ και Β’ Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής, το Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής – Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής, το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας, το Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος του Τομέα Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και το Διαγνωστικό Εργαστήριο του Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής.

1-6.JPG


Το καθένα από τα παραπάνω Εργαστήρια δύναται να διενεργεί εργαστηριακούς ελέγχους σε δείγματα, όπως π.χ. βακτηρίων, παρασίτων, μυκήτων σε κλινικά δείγματα, τρόφιμα, ύδατα και λοιπά περιβαλλοντικά δείγματα, αντίστοιχα με το γνωστικό του αντικείμενο.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, τόνισε ότι «η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας αναβαθμίζει την επιστημονική και ερευνητική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων. Η συνεργασία μας αποσκοπεί στη διασφάλιση της επίτευξης του κοινού μας στόχου για παροχή αξιόπιστων επιδημιολογικών δεδομένων από τα έγκριτα Εργαστήρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου τα οποία είναι στελεχωμένα με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Επόμενος στόχος μας είναι η συνεργασία με τον ΕΟΔΥ να επεκταθεί και σε άλλα Εργαστήρια του πανεπιστημίου. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να συμβάλει, όπως έκανε πάντα, στην προαγωγή και προάσπιση της δημόσιας υγείας». 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης, υπογράμμισε «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για τη σημερινή υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΔΥ και του ΑΠΘ, στο πλαίσιο ενίσχυσης του Περιφερειακού εργαστηριακού δικτύου με το ΠΕΔΥ Κ. Μακεδονίας, το οποίο ενεργοποιήθηκε επισήμως πρόσφατα και περιλαμβάνει τα εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον τέως Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο Παπαϊωάννου, αλλά και τον νυν Πρύτανη, Καθηγητή Δημήτριο Κωβαίο, που με τη συμβολή τους είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε τον κοινό μας στόχο, την προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσω στοχευμένων ελέγχων, αυξημένης εποπτείας και επίλυσης σημαντικών υγειονομικών προβλημάτων της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας».


Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ, παρουσία του επιστημονικού υπεύθυνου του Εργαστήριου Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας και Προέδρου του Τμήματος Χημείας, Καθηγητή Θεόδωρου Καραπάντσιου.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία