ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Μία νέα ψηφιακή εποχή «ξημερώνει» στον δήμο Νεστορίου

Έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες και προετοιμασίες, προσαρμόστηκαν όλες οι διαδικασίες του δήμου και παράλληλα εκπαιδεύτηκαν οι υπάλληλοι

 24/02/2021 08:30

Μία νέα ψηφιακή εποχή «ξημερώνει» στον δήμο Νεστορίου

Ο δήμος Νεστορίου περνά στη νέα ψηφιακή εποχή εφαρμόζοντας σε όλη του τη λειτουργία, το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών «ΙΡΙΔΑ», περιορίζοντας σημαντικά τη διακίνηση χαρτιού με ότι αυτό συνεπάγεται στην εξοικονόμηση πόρων και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του δήμου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Ο δήμος Νεστορίου περνά στη νέα ψηφιακή εποχή εφαρμόζοντας σε όλη του τη λειτουργία, το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών «ΙΡΙΔΑ», περιορίζοντας σημαντικά τη διακίνηση χαρτιού με ότι αυτό συνεπάγεται στην εξοικονόμηση πόρων και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του δήμου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία