ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μια ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΠΘ «Πυξίδα Λαϊκισμού και Ευρωσκεπτικισμού»

Επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν τις θέσεις τους με τις θέσεις των κομμάτων σε θέματα λαϊκισμού, ευρωσκεπτικισμού και ατομικών ελευθεριών - Διεθνές Συνέδριο στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου

 08/12/2022 11:19

Μια ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΠΘ «Πυξίδα Λαϊκισμού και Ευρωσκεπτικισμού»

Η «Πυξίδα Λαϊκισμού και Ευρωσκεπτικισμού» είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν τις θέσεις τους με τις θέσεις των κομμάτων σε θέματα λαϊκισμού, ευρωσκεπτικισμού και ατομικών ελευθεριών. Ο μηχανισμός της εφαρμογής είναι απλός: οι θέσεις των κομμάτων (ο βαθμός συμφωνίας τους με διάφορες θέσεις) κωδικοποιούνται από μία ομάδα ακαδημαϊκών ερευνητών.

Έπειτα οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο και να εκφράσουν τις προσωπικές απόψεις τους. Το ηλεκτρονικό σύστημα συγκρίνει τις θέσεις των κομμάτων με εκείνες που παρέχονται από τους πολίτες (χρήστες της ηλεκτρονικής εφαρμογής). Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζει την κατάταξη των κομμάτων με βάση το βαθμό συμφωνίας τους με τον κάθε πολίτη. Ο βαθμός συμφωνίας κόμματος-πολίτη υπολογίζεται με τη χρήση κατάλληλου στατιστικού συντελεστή.

Η «Πυξίδα Λαϊκισμού και Ευρωσκεπτικισμού» είναι ένα έργο που δεν συνδέεται με κανένα πολιτικό κόμμα, κίνημα ή μέσο ενημέρωσης. Το σύνολο των ερωτήσεων έχει σχεδιαστεί από ερευνητές του ΑΠΘ, με βάση τη διεθνή σχετική βιβλιογραφία και εμπειρία. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής έχει φτιαχτεί με εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. Έτσι, η Πυξίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε κινητά τηλέφωνα με πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και σε όλες σχεδόν τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Η Πυξίδα είναι αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου «Καινοτόμες μέθοδοι και υψηλής ποιότητας δεδομένα στη μελέτη του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού (DataPopEU)», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Ιωάννης Ανδρεάδης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος DataPopEU θα πραγματοποιηθεί Διεθνές Συνέδριο στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και ο σχεδιασμός των μελλοντικών δράσεων. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου στον σύνδεσμο: https://datapopeu.gr/conference

Περισσότερες πληροφορίες για την «Πυξίδα Λαϊκισμού και Ευρωσκεπτικισμού» στον σύνδεσμο: https://popeu.helpmevote.gr

Η «Πυξίδα Λαϊκισμού και Ευρωσκεπτικισμού» είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν τις θέσεις τους με τις θέσεις των κομμάτων σε θέματα λαϊκισμού, ευρωσκεπτικισμού και ατομικών ελευθεριών. Ο μηχανισμός της εφαρμογής είναι απλός: οι θέσεις των κομμάτων (ο βαθμός συμφωνίας τους με διάφορες θέσεις) κωδικοποιούνται από μία ομάδα ακαδημαϊκών ερευνητών.

Έπειτα οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο και να εκφράσουν τις προσωπικές απόψεις τους. Το ηλεκτρονικό σύστημα συγκρίνει τις θέσεις των κομμάτων με εκείνες που παρέχονται από τους πολίτες (χρήστες της ηλεκτρονικής εφαρμογής). Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζει την κατάταξη των κομμάτων με βάση το βαθμό συμφωνίας τους με τον κάθε πολίτη. Ο βαθμός συμφωνίας κόμματος-πολίτη υπολογίζεται με τη χρήση κατάλληλου στατιστικού συντελεστή.

Η «Πυξίδα Λαϊκισμού και Ευρωσκεπτικισμού» είναι ένα έργο που δεν συνδέεται με κανένα πολιτικό κόμμα, κίνημα ή μέσο ενημέρωσης. Το σύνολο των ερωτήσεων έχει σχεδιαστεί από ερευνητές του ΑΠΘ, με βάση τη διεθνή σχετική βιβλιογραφία και εμπειρία. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής έχει φτιαχτεί με εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. Έτσι, η Πυξίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε κινητά τηλέφωνα με πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και σε όλες σχεδόν τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Η Πυξίδα είναι αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου «Καινοτόμες μέθοδοι και υψηλής ποιότητας δεδομένα στη μελέτη του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού (DataPopEU)», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Ιωάννης Ανδρεάδης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος DataPopEU θα πραγματοποιηθεί Διεθνές Συνέδριο στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και ο σχεδιασμός των μελλοντικών δράσεων. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου στον σύνδεσμο: https://datapopeu.gr/conference

Περισσότερες πληροφορίες για την «Πυξίδα Λαϊκισμού και Ευρωσκεπτικισμού» στον σύνδεσμο: https://popeu.helpmevote.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία