ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέτωπο με τις ΜΚΟ ανοίγει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Κάνει λόγο για παράνομη δράση και τεράστια φοροδιαφυγή και προαναγγέλλει ελέγχους και πρόστιμα για τα ιατρεία που λειτουργούν χωρίς άδεια

 28/01/2020 19:13

Μέτωπο με τις ΜΚΟ ανοίγει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Φωτ. αρχείου

Με επιστολή προς το υπουργείο υγείας, το υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την αρμόδια επίτροπο υγείας της ΕΕ ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότι «πολλές ΜΚΟ άλλοτε προσλαμβάνουν -με μάλιστα με υψηλότατες αμοιβές- ιατρούς κι άλλοτε υπόσχονται προοπτική «εργασιακής εμπειρίας» και απόκτησης «επαγγελματικών δικαιωμάτων» σε ιατρούς τρίτων χωρών προκειμένου να παράσχουν αυτοί (προς αυτές) δωρεάν τις ιατρικές υπηρεσίες τους, εντός του Ελληνικού εδάφους. Οι ίδιες όμως, οι ΜΚΟ, χρηματοδοτούνται αδρά και γι’ αυτή τους την δράση, κυρίως από την ΕΕ αλλά και μέσω «δωρεών». Αυτή η στυγνή εμπορευματοποίηση υπό τον μανδύα της αλληλεγγύης σε χειμαζόμενους συνανθρώπους μας, έχει πλέον οδηγήσει στην κατάσταση όπου η ανιδιοτελής μη ανταποδοτική προσφορά να είναι η εξαίρεση».

Ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι «την ίδια ώρα που δαπανώνται τεράστια ποσά σε αμφιβόλου ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες μέσω ΜΚΟ, υπερφορτώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας με την κάλυψη της περίθαλψης των προσφύγων και μεταναστών με την αντίστοιχη επιβάρυνση των Ελλήνων ασφαλισμένων και φορολογούμενων»

«Το… πάρτι της φοροδιαφυγής»

Το συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών της χώρας τονίζει ότι «η κατάσταση αυτή πλέον είναι ανεξέλεγκτη και αποτελεί υγειονομική βόμβα στα θεμέλια του συστήματος υγείας, προσβάλλει βάναυσα τους επαγγελματίες ιατρούς που έχουν νομίμως εγγραφεί στους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους και παρέχουν νομίμως τις υπηρεσίες τους, συντηρεί την εισφοροδιαφυγή/ φοροδιαφυγή – αφού οι εργαζόμενοι ιατροί συνήθως προέρχονται από το εξωτερικό, πληρώνονται στο εξωτερικό, παρότι εργάζονται στην Ελλάδα και δεν καταβάλλουν ούτε φόρο εισοδήματος ούτε ασφαλιστικές εισφορές στην χώρα μας – και επιβαρύνει τους Έλληνες πολίτες με επιπλέον έξοδα»

«Θα απαιτείται άδεια για τη λειτουργία ιατρείου…»

Ο ΠΙΣ στην επιστολή προς όλους τους συναρμόδιους, σε Ελλάδα και ΕΕ, επισημαίνει ότι «αρχικώς και λόγω της οξύτητας του προβλήματος, υπήρξε κατανόηση και ανοχή στην μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών εντός της ελληνικής επικρατείας. Σήμερα όμως πρόκειται για παγιωμένη κατάσταση και… επιχειρηματική δραστηριότητα» και προσθέτει:

«Θα εκδώσουμε οδηγίες προς τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους προκειμένου να προβούν σε ελέγχους και να επιβάλλουν πρόστιμα για κάθε μη νομίμως αδειοδοτημένη ιατρική πράξη. Συνεπώς, εάν κάποια ΜΚΟ οργανώνει την λειτουργία ιατρείου, τότε απαιτείται η έκδοση βεβαιώσεως λειτουργίας ιατρείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 84/2001 και σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις και για την νομική μορφή της ΜΚΟ. Οι ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους θα πρέπει να έχουν νομίμως εγγραφεί στα μητρώα του οικείου ιατρικού συλλόγου»

Ο ρόλος των τοπικών ιατρικών συλλόγων…

Σε περίπτωση παρεμβάσεων ιατρικού περιεχομένου, ιδιαίτερα για την πρόληψη, διάγνωση, προαγωγή και προάσπιση της υγείας σε ευπαθείς πληθυσμούς (όπως π.χ. οι μετανάστες) τότε απαιτείται σχετική έγκριση με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠE., σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 25 § 1 του Ν. 4486/2017, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόμου, Υπουργική Απόφαση η οποία να ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα. Θα ζητηθεί δε από τους τοπικούς ιατρικούς Συλλόγους να προβαίνουν στον έλεγχο νομιμότητας και αυτών των δραστηριοτήτων.

Ο ΠΙΣ ζητάει να γνωστοποιηθεί η κείμενη νομοθεσία προς όλους τους σχετιζόμενους με την συγκεκριμένη δραστηριότητα και προς τα όργανα της ΕΕ που χρηματοδοτεί τις συγκεκριμένες δραστηριότητες προκειμένου να συμβάλει και αυτή θέτοντας ως προϋπόθεση της χρηματοδότησης των ΜΚΟ αυτών την απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας. Επίσης το υπουργείο να συμβάλλει μέσω των ελεγκτικών οργάνων στην τήρηση της νομιμότητας» Τέλος επισημαινεται ότι «οι πόροι που σπαταλώνται σήμερα θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει την περίθαλψη αυτών των ανθρώπων, και να αξιοποιηθούν νομίμως για την βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας όλων των κατοίκων των περιοχών που φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες»

Με επιστολή προς το υπουργείο υγείας, το υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την αρμόδια επίτροπο υγείας της ΕΕ ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότι «πολλές ΜΚΟ άλλοτε προσλαμβάνουν -με μάλιστα με υψηλότατες αμοιβές- ιατρούς κι άλλοτε υπόσχονται προοπτική «εργασιακής εμπειρίας» και απόκτησης «επαγγελματικών δικαιωμάτων» σε ιατρούς τρίτων χωρών προκειμένου να παράσχουν αυτοί (προς αυτές) δωρεάν τις ιατρικές υπηρεσίες τους, εντός του Ελληνικού εδάφους. Οι ίδιες όμως, οι ΜΚΟ, χρηματοδοτούνται αδρά και γι’ αυτή τους την δράση, κυρίως από την ΕΕ αλλά και μέσω «δωρεών». Αυτή η στυγνή εμπορευματοποίηση υπό τον μανδύα της αλληλεγγύης σε χειμαζόμενους συνανθρώπους μας, έχει πλέον οδηγήσει στην κατάσταση όπου η ανιδιοτελής μη ανταποδοτική προσφορά να είναι η εξαίρεση».

Ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι «την ίδια ώρα που δαπανώνται τεράστια ποσά σε αμφιβόλου ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες μέσω ΜΚΟ, υπερφορτώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας με την κάλυψη της περίθαλψης των προσφύγων και μεταναστών με την αντίστοιχη επιβάρυνση των Ελλήνων ασφαλισμένων και φορολογούμενων»

«Το… πάρτι της φοροδιαφυγής»

Το συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών της χώρας τονίζει ότι «η κατάσταση αυτή πλέον είναι ανεξέλεγκτη και αποτελεί υγειονομική βόμβα στα θεμέλια του συστήματος υγείας, προσβάλλει βάναυσα τους επαγγελματίες ιατρούς που έχουν νομίμως εγγραφεί στους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους και παρέχουν νομίμως τις υπηρεσίες τους, συντηρεί την εισφοροδιαφυγή/ φοροδιαφυγή – αφού οι εργαζόμενοι ιατροί συνήθως προέρχονται από το εξωτερικό, πληρώνονται στο εξωτερικό, παρότι εργάζονται στην Ελλάδα και δεν καταβάλλουν ούτε φόρο εισοδήματος ούτε ασφαλιστικές εισφορές στην χώρα μας – και επιβαρύνει τους Έλληνες πολίτες με επιπλέον έξοδα»

«Θα απαιτείται άδεια για τη λειτουργία ιατρείου…»

Ο ΠΙΣ στην επιστολή προς όλους τους συναρμόδιους, σε Ελλάδα και ΕΕ, επισημαίνει ότι «αρχικώς και λόγω της οξύτητας του προβλήματος, υπήρξε κατανόηση και ανοχή στην μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών εντός της ελληνικής επικρατείας. Σήμερα όμως πρόκειται για παγιωμένη κατάσταση και… επιχειρηματική δραστηριότητα» και προσθέτει:

«Θα εκδώσουμε οδηγίες προς τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους προκειμένου να προβούν σε ελέγχους και να επιβάλλουν πρόστιμα για κάθε μη νομίμως αδειοδοτημένη ιατρική πράξη. Συνεπώς, εάν κάποια ΜΚΟ οργανώνει την λειτουργία ιατρείου, τότε απαιτείται η έκδοση βεβαιώσεως λειτουργίας ιατρείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 84/2001 και σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις και για την νομική μορφή της ΜΚΟ. Οι ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους θα πρέπει να έχουν νομίμως εγγραφεί στα μητρώα του οικείου ιατρικού συλλόγου»

Ο ρόλος των τοπικών ιατρικών συλλόγων…

Σε περίπτωση παρεμβάσεων ιατρικού περιεχομένου, ιδιαίτερα για την πρόληψη, διάγνωση, προαγωγή και προάσπιση της υγείας σε ευπαθείς πληθυσμούς (όπως π.χ. οι μετανάστες) τότε απαιτείται σχετική έγκριση με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠE., σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 25 § 1 του Ν. 4486/2017, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόμου, Υπουργική Απόφαση η οποία να ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα. Θα ζητηθεί δε από τους τοπικούς ιατρικούς Συλλόγους να προβαίνουν στον έλεγχο νομιμότητας και αυτών των δραστηριοτήτων.

Ο ΠΙΣ ζητάει να γνωστοποιηθεί η κείμενη νομοθεσία προς όλους τους σχετιζόμενους με την συγκεκριμένη δραστηριότητα και προς τα όργανα της ΕΕ που χρηματοδοτεί τις συγκεκριμένες δραστηριότητες προκειμένου να συμβάλει και αυτή θέτοντας ως προϋπόθεση της χρηματοδότησης των ΜΚΟ αυτών την απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας. Επίσης το υπουργείο να συμβάλλει μέσω των ελεγκτικών οργάνων στην τήρηση της νομιμότητας» Τέλος επισημαινεται ότι «οι πόροι που σπαταλώνται σήμερα θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει την περίθαλψη αυτών των ανθρώπων, και να αξιοποιηθούν νομίμως για την βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας όλων των κατοίκων των περιοχών που φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες»

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία