ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Market pass στις λαϊκές αγορές: Οι παραγωγοί πρέπει να ενεργοποιήσουν τον απαιτούμενο κωδικό στο POS

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορείου και Προστασίας Καταναλωτή

 08/03/2023 17:36

Market pass στις λαϊκές αγορές: Οι παραγωγοί πρέπει να ενεργοποιήσουν τον απαιτούμενο κωδικό στο POS
Με ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Πωλητών Λαϊκών Αγορών, διευκρινίζει τι πρέπει να κάνουν οι πωλητές προκειμένου να δέχονται πληρωμές με τα ποσά που θα πιστωθούν σε εικονικές χρεωστικές κάρτες από πιστώσεις του market pass:

«Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορείου και Προστασίας Καταναλωτή, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ενεργοποιήσουν την είσπραξη χρημάτων μέσω άυλων πιστωτικών καρτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα market pass, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τράπεζες που συνεργάζονται για την παροχή των τερματικών POS που κατέχουν, προκειμένου να τους ενεργοποιήσουν επιπλέον τον απαιτούμενο κωδικό εμπόρου 5499 (διάφορα καταστήματα τροφίμων), ούτως ώστε να καταστεί συμβατό το τερματικό POS με την άυλη κάρτα του market pass» τονίζεται.
Με ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Πωλητών Λαϊκών Αγορών, διευκρινίζει τι πρέπει να κάνουν οι πωλητές προκειμένου να δέχονται πληρωμές με τα ποσά που θα πιστωθούν σε εικονικές χρεωστικές κάρτες από πιστώσεις του market pass:

«Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορείου και Προστασίας Καταναλωτή, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ενεργοποιήσουν την είσπραξη χρημάτων μέσω άυλων πιστωτικών καρτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα market pass, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τράπεζες που συνεργάζονται για την παροχή των τερματικών POS που κατέχουν, προκειμένου να τους ενεργοποιήσουν επιπλέον τον απαιτούμενο κωδικό εμπόρου 5499 (διάφορα καταστήματα τροφίμων), ούτως ώστε να καταστεί συμβατό το τερματικό POS με την άυλη κάρτα του market pass» τονίζεται.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία