ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Lockdown: Τι ισχύει για τις μετακινήσεις εκτός νομού - Ποια τα απαραίτητα έγγραφα

Ποιες μετακινήσεις εκτός νομού επιτρέπονται και ποια έγγραφα θα χρειαστούν οι πολίτες σε περίπτωση ελέγχου 

 05/11/2020 16:42

Lockdown: Τι ισχύει για τις μετακινήσεις εκτός νομού - Ποια τα απαραίτητα έγγραφα
φωτ. αρχείου

Σε lockdown μπαίνει η χώρα από το Σάββατο στις 6:00 π.μ. έως και τις 30 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων απαγορεύεται και η μετακίνηση εκτός νομού για όλους τους νομούς της χώρας εκτός ορισμένων περιτπώσεων.

Παρακάτω αναφέρονται οι μετακινήσεις που επιτρέπονται και τα έγγραφα που πρέπει να φέρουν οι πολίτες μαζί τους, σύμφωνα με το μοντέλο του Μαρτίου:

 *Μετακίνηση εκτός νομού επιτρέπεται για εργασία και συγκεκριμένα μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Το ίδιο ισχύει και εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο.

 *Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται με σχετική ιατρική βεβαίωση.

 *Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη. 

 *Μετακίνηση εκτός νομού για μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Σε αυτή την περίπτωση τον Μάρτιο επιτρεπόταν η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας που πιστοποιείται με Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που λαμβάνεται ατελώς από την ΑΑΔΕ. Προσοχή: η μετάβαση μπορεί να γίνει μόνο μια φορά, χωρίς δικαίωμα επιστροφής. 

 Ο έλεγχος για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, τις Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.  

Σε lockdown μπαίνει η χώρα από το Σάββατο στις 6:00 π.μ. έως και τις 30 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων απαγορεύεται και η μετακίνηση εκτός νομού για όλους τους νομούς της χώρας εκτός ορισμένων περιτπώσεων.

Παρακάτω αναφέρονται οι μετακινήσεις που επιτρέπονται και τα έγγραφα που πρέπει να φέρουν οι πολίτες μαζί τους, σύμφωνα με το μοντέλο του Μαρτίου:

 *Μετακίνηση εκτός νομού επιτρέπεται για εργασία και συγκεκριμένα μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Το ίδιο ισχύει και εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο.

 *Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται με σχετική ιατρική βεβαίωση.

 *Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη. 

 *Μετακίνηση εκτός νομού για μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Σε αυτή την περίπτωση τον Μάρτιο επιτρεπόταν η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας που πιστοποιείται με Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που λαμβάνεται ατελώς από την ΑΑΔΕ. Προσοχή: η μετάβαση μπορεί να γίνει μόνο μια φορά, χωρίς δικαίωμα επιστροφής. 

 Ο έλεγχος για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, τις Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.  

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία