ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικές επιχειρήσεις που ξεχώρισαν βράβευσε η ΠΚΜ

Βραβεία αριστείας σε πετυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις απένειμε η ΠΚΜ και το ΠΤΑΚΜ, με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας

 31/10/2019 11:45

Κοινωνικές επιχειρήσεις που ξεχώρισαν βράβευσε η ΠΚΜ

Σοφία Χριστοφορίδου

Βραβεία αριστείας σε πετυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις απένειμε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας.

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

1. Η DOT2DOT έλαβε το «Βραβείο επιχειρηματικής υπεροχής», με κριτήρια την πρωτοτυπία, την καινοτομία, τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων.

Η ομάδα DOT2DOT διοργανώνει θεματικές διαδρομές και εναλλακτικές ξεναγήσεις στη Θεσσαλονίκη και σε κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους, εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, εργαστήρια παιδιών και ενηλίκων και εικαστικές δράσεις.

dot2dot-vraveusi1.jpg

ΦΩΤ. Στιγμιότυπο από τη βράβευση της ΚΟΙΝΣΕΠ DOT2DOT


2. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ ΙΟΝΙΑΝ RECYCLE HELLAS και ΑΓΚΙΣΤΡΟ Δράση μοιράστηκαν από κοινού το βραβείο «Βέλτιστες πρακτικές» αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ionian Recycle Hellas Κοιν.σ.επ εδρεύει στην Ημαθία και ασχολείται με την οργανωμένη συλλογή τηγανελαίων από τα νησιά του Ιονίου, την Πέλλα, την Ημαθία την Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ Άγκιστρο δημιούργησε «τουριστικά πακέτα» θεματικού τουρισμού με επίκεντρο τα οχυρά της γραμμής Μεταξά στις Σέρρες.

3. To Λαικό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η ΚΟΙΝΣΕΠ THE SAINTS μοιράστηκαν το «Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», με κριτήρια την εμπλοκή συμμετεχόντων ατόμων με αναπηρία ή από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ή και τον εταιρικό εθελοντισμό σε σχέση με αυτές τις ομάδες).

H ΚΟΙΝΣΕΠ The Saints- εστιατόριο για χορτοφάγους προσφέρει vegan πιάτα με φυτικές πρώτες ύλες από ντόπιους παραγωγους.

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, πληροφόρησης, εκλαΐκευσης, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων, εκδόσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάπτυξης εκπαιδευτικών και κοινωνικών δικτύων στους τομείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ), της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης δημοκρατίας, των κοινών, αποβλέποντας στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία.

4. Το συνεταιριστικό μη κερδοσκοπικό σουπερμάρκετ BIOS COOP έλαβε το «Βραβείο ιδιαίτερης επιτυχίας στα οικονομικά αποτελέσματα». Ο συνεταιρισμός λειτουργεί επτά χρόνια και ο αριθμός των μελών του ξεπερνά τα 400 άτομα. Oι τιμές είναι ίδιες για όλους, μέλη και μη μέλη, ενώ τα όποια πλεονάσματα στο τέλος της χρήσης επιστρέφονται σ’ αυτούς που τα έχουν παράξει. Παράλληλα, στο κατάστημα πάντα υπάρχει ένα «καλάθι αλληλεγγύης», για τη δωρεά προϊόντων σε όσους έχουν ανάγκη.

Ο Νικόλας Τζόλας εκπρόσωπος περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και εντεταλμένος σε θέματα καινοτομίας τόνισε ότι η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητα είναι στις προτεραιότητες της περιφέρειας. «Είμαστε σε συνεχή προσπάθεια αναζήτησης κονδυλίων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» τόνισε, αναφερόμενος στην απορροφητικότητα πόρων από προγράμματα ΕΣΠΑ.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “ΙNTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Βραβεία αριστείας σε πετυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις απένειμε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας.

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

1. Η DOT2DOT έλαβε το «Βραβείο επιχειρηματικής υπεροχής», με κριτήρια την πρωτοτυπία, την καινοτομία, τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων.

Η ομάδα DOT2DOT διοργανώνει θεματικές διαδρομές και εναλλακτικές ξεναγήσεις στη Θεσσαλονίκη και σε κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους, εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, εργαστήρια παιδιών και ενηλίκων και εικαστικές δράσεις.

dot2dot-vraveusi1.jpg

ΦΩΤ. Στιγμιότυπο από τη βράβευση της ΚΟΙΝΣΕΠ DOT2DOT


2. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ ΙΟΝΙΑΝ RECYCLE HELLAS και ΑΓΚΙΣΤΡΟ Δράση μοιράστηκαν από κοινού το βραβείο «Βέλτιστες πρακτικές» αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ionian Recycle Hellas Κοιν.σ.επ εδρεύει στην Ημαθία και ασχολείται με την οργανωμένη συλλογή τηγανελαίων από τα νησιά του Ιονίου, την Πέλλα, την Ημαθία την Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ Άγκιστρο δημιούργησε «τουριστικά πακέτα» θεματικού τουρισμού με επίκεντρο τα οχυρά της γραμμής Μεταξά στις Σέρρες.

3. To Λαικό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η ΚΟΙΝΣΕΠ THE SAINTS μοιράστηκαν το «Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», με κριτήρια την εμπλοκή συμμετεχόντων ατόμων με αναπηρία ή από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ή και τον εταιρικό εθελοντισμό σε σχέση με αυτές τις ομάδες).

H ΚΟΙΝΣΕΠ The Saints- εστιατόριο για χορτοφάγους προσφέρει vegan πιάτα με φυτικές πρώτες ύλες από ντόπιους παραγωγους.

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, πληροφόρησης, εκλαΐκευσης, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων, εκδόσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάπτυξης εκπαιδευτικών και κοινωνικών δικτύων στους τομείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ), της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης δημοκρατίας, των κοινών, αποβλέποντας στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία.

4. Το συνεταιριστικό μη κερδοσκοπικό σουπερμάρκετ BIOS COOP έλαβε το «Βραβείο ιδιαίτερης επιτυχίας στα οικονομικά αποτελέσματα». Ο συνεταιρισμός λειτουργεί επτά χρόνια και ο αριθμός των μελών του ξεπερνά τα 400 άτομα. Oι τιμές είναι ίδιες για όλους, μέλη και μη μέλη, ενώ τα όποια πλεονάσματα στο τέλος της χρήσης επιστρέφονται σ’ αυτούς που τα έχουν παράξει. Παράλληλα, στο κατάστημα πάντα υπάρχει ένα «καλάθι αλληλεγγύης», για τη δωρεά προϊόντων σε όσους έχουν ανάγκη.

Ο Νικόλας Τζόλας εκπρόσωπος περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και εντεταλμένος σε θέματα καινοτομίας τόνισε ότι η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητα είναι στις προτεραιότητες της περιφέρειας. «Είμαστε σε συνεχή προσπάθεια αναζήτησης κονδυλίων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» τόνισε, αναφερόμενος στην απορροφητικότητα πόρων από προγράμματα ΕΣΠΑ.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “ΙNTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία