ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Δεν καλύφθηκαν όλα τα σχολικά δρομολόγια στην νέα δημοπρασία

Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχισθεί η πρακτική επιβάρυνσης των γονέων για την μεταφορά μαθητών στα σχολεία της περιοχής

 31/10/2023 15:15

Κιλκίς: Δεν καλύφθηκαν όλα τα σχολικά δρομολόγια στην νέα δημοπρασία

Χωρίς την καθολική κάλυψη των μαθητικών δρομολογίων εξελίχθηκε η δεύτερη απόπειρα διεξαγωγής της σχετικής δημοπρασίας στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς.

Και τούτο διότι από τα 55 συνολικώς μαθητικά δρομολόγια ενδιαφέρον για να καλυφθούν από τους ιδιώτες ενδιαφερομένους ΚΤΕΛ Κιλκίς και κατόχους άδειας ταξί, υπήρξε ενδιαφέρον να εκτελεστούν τα 23 εξ αυτών, αφήνοντας αδιάθετα 32 δρομολόγια, 17 με λεωφορεία και έξι με ταξί.

Σύμφωνα με το maxitis.gr, αυτό σημαίνει ότι θα συνεχισθεί η πρακτική επιβάρυνσης των γονέων για την μεταφορά μαθητών στα σχολεία της ενότητας ακόμη και μετά το προσεχές εικοσαήμερο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα ξεκινήσει η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία στα 23 σχετικά δρομολόγια, καθώς δεν θε εκτελούνται τα λοιπά.

Γιά την κάλυψη τους σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα ,θα πρέπει να έχουμε από πλευράς της αρμόδιας περιφερειακής αρχής την προκήρυξη νέας δημοπρασίας γιά τα αδιάθετα δρομολόγια με ό, τι αυτό συνεπάγεται στην κάλυψη μεταφοράς όλων των μαθητών στα σχολεία.

Θυμίζουμε ότι το εν λόγω θέμα πρόκειται να συζητηθεί και στο δημοτικό συμβούλιο του Κιλκίς παρουσία της ένωσης γονέων μαθητών των σχολείων του Κιλκίς και ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές κινήσεις για την επίλυση του ακανθώδους αυτού θέματος με στόχο να υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον και για τα υπόλοιπα 22 δρομολόγια.

Χωρίς την καθολική κάλυψη των μαθητικών δρομολογίων εξελίχθηκε η δεύτερη απόπειρα διεξαγωγής της σχετικής δημοπρασίας στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς.

Και τούτο διότι από τα 55 συνολικώς μαθητικά δρομολόγια ενδιαφέρον για να καλυφθούν από τους ιδιώτες ενδιαφερομένους ΚΤΕΛ Κιλκίς και κατόχους άδειας ταξί, υπήρξε ενδιαφέρον να εκτελεστούν τα 23 εξ αυτών, αφήνοντας αδιάθετα 32 δρομολόγια, 17 με λεωφορεία και έξι με ταξί.

Σύμφωνα με το maxitis.gr, αυτό σημαίνει ότι θα συνεχισθεί η πρακτική επιβάρυνσης των γονέων για την μεταφορά μαθητών στα σχολεία της ενότητας ακόμη και μετά το προσεχές εικοσαήμερο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα ξεκινήσει η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία στα 23 σχετικά δρομολόγια, καθώς δεν θε εκτελούνται τα λοιπά.

Γιά την κάλυψη τους σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα ,θα πρέπει να έχουμε από πλευράς της αρμόδιας περιφερειακής αρχής την προκήρυξη νέας δημοπρασίας γιά τα αδιάθετα δρομολόγια με ό, τι αυτό συνεπάγεται στην κάλυψη μεταφοράς όλων των μαθητών στα σχολεία.

Θυμίζουμε ότι το εν λόγω θέμα πρόκειται να συζητηθεί και στο δημοτικό συμβούλιο του Κιλκίς παρουσία της ένωσης γονέων μαθητών των σχολείων του Κιλκίς και ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές κινήσεις για την επίλυση του ακανθώδους αυτού θέματος με στόχο να υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον και για τα υπόλοιπα 22 δρομολόγια.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία