ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Αγανάκτηση για τα σχολικά δρομολόγια

Μετά την κήρυξη ως αγόνου του διαγωνισμού για την σχετική σύμβαση

 20/10/2023 16:05

Κιλκίς: Αγανάκτηση για τα σχολικά δρομολόγια

Αγανάκτηση προκάλεσε η αναστολή εκτέλεσης μαθητικών δρομολογίων, μετά την κήρυξη ως αγόνου του διαγωνισμού για την σχετική σύμβαση σχολικού έτους 2023-24, με το συμβούλιο μαθητών των γυμνασίου και λυκείου Καμπάνη, να αποστέλλει ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης, με την οποία, αναφερόμενο στο θέμα, ζητεί από αυτά την ανάδειξή του

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Ως εκπρόσωποι του γυμνασίου και του γενικού λυκείου Καμπάνη σας προωθούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες.
Το μείζον αυτό ζήτημα, γιά το οποίο εκδηλώνουμε την αγανάκτησή μας, είναι η απουσία μετακίνησης των παιδιών από τα χωριά τους μέχρι τον σχολικό χώρο. Αυτό το ζήτημα δημιουργήθηκε από την μη ανανέωση της σύμβασης των σχολικών δρομολογίων λεωφορείων, καθώς, όπως ενημερωθήκαμε, οι τιμές τις οποίες ορίζει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν ικανοποιούν κανένα ανάδοχο. Την δεδομένη χρονική στιγμή εκτελούνται μόνο δύο δρομολόγια από τα οκτώ, τα οποία και αυτά θα καταργηθούν στις 30/11/23 λόγω λήξης σύμβασης. Παρακάτω θα βρείτε τα δρομολόγια τα οποία δεν εκτελούνται αλλά και τους λόγους, γιά τους οποίους δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος μετακίνησης εκτός από το αυτοκίνητο:

• Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια Πέρινθος, Πεδινό, Γαλλικός, Ξυλοκερατιά, συνοικισμός Μύλος, Νέα Σάντα. Από τις έξι αυτές περιοχές τέσσερες δεν έχουν πρόσβαση σε καθημερινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ, επομένως δεν είναι δυνατή η μετακίνηση τους ούτε με αυτόν τον τρόπο.

• Στις περιοχές Πεδινό και Περίνθου υπάρχει στάση σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από το χωριό Πεδινό.

• Στα χωριά Ξυλοκερατιά και Γαλλικός δεν ορίζεται κανένα δρομολόγιο του ΚΤΕΛ.

• Στην ΝέαΣάντα, αν και εκτελούνται δρομολόγια ανά τακτά χρονικά διαστήματα, υπάρχουν τα εξής προβλήματα:

Α) Δε συμπίπτουν οι ώρες με τα σχολικά ωράρια

Β) Η στάση αποβίβασης βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του χωριού και θέτει σε κίνδυνο της ασφάλεια των μαθητών.

Γ) Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ δεν προορίζονται αποκλειστικά γιά το μαθητικό δυναμικό, καθώς υπάρχουν ήδη επιβάτες με συνέπεια να περιορίζεται ο αριθμός των μαθητών που επιθυμούν να μετακινηθούν.

Βρισκόμαστε σε μία βιομηχανική περιοχή, και η πλειονότητα των γονέων εργάζεται σε εργοστάσια με σταθερά και εναλλασσόμενα ωράρια με αποτέλεσμα:

• Αναγκάζονται να καθυστερούν στην δουλειά τους.

• Οι γονείς επωμίζονται μεγάλη ευθύνη, διότι αναλαμβάνουν να μεταφέρουν “ξένα” παιδιά

• Δεν διαθέτουν όλοι μεταφορικό μέσο.

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να λάβετε υπ’ όψη το παρόν έγγραφο και να φωτίσετε την σπουδαιότητα του προβλήματος της μεταφοράς για τους μαθητές, δεδομένου ότι από τους 44 μαθητές του λυκείου Καμπάνη μετακινούνται με μαθητικά λεωφορεία μόνο οι 17. Αντίστοιχα, για το γυμνάσιο Καμπάνη από τους 82 μαθητές που μετακινούνται με μαθητικό λεωφορείο μόνο οι 29 έχουν αυτή τη στιγμή δυνατότητα μετακίνησης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων”.

Πηγή: maxitis

Αγανάκτηση προκάλεσε η αναστολή εκτέλεσης μαθητικών δρομολογίων, μετά την κήρυξη ως αγόνου του διαγωνισμού για την σχετική σύμβαση σχολικού έτους 2023-24, με το συμβούλιο μαθητών των γυμνασίου και λυκείου Καμπάνη, να αποστέλλει ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης, με την οποία, αναφερόμενο στο θέμα, ζητεί από αυτά την ανάδειξή του

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Ως εκπρόσωποι του γυμνασίου και του γενικού λυκείου Καμπάνη σας προωθούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες.
Το μείζον αυτό ζήτημα, γιά το οποίο εκδηλώνουμε την αγανάκτησή μας, είναι η απουσία μετακίνησης των παιδιών από τα χωριά τους μέχρι τον σχολικό χώρο. Αυτό το ζήτημα δημιουργήθηκε από την μη ανανέωση της σύμβασης των σχολικών δρομολογίων λεωφορείων, καθώς, όπως ενημερωθήκαμε, οι τιμές τις οποίες ορίζει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν ικανοποιούν κανένα ανάδοχο. Την δεδομένη χρονική στιγμή εκτελούνται μόνο δύο δρομολόγια από τα οκτώ, τα οποία και αυτά θα καταργηθούν στις 30/11/23 λόγω λήξης σύμβασης. Παρακάτω θα βρείτε τα δρομολόγια τα οποία δεν εκτελούνται αλλά και τους λόγους, γιά τους οποίους δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος μετακίνησης εκτός από το αυτοκίνητο:

• Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια Πέρινθος, Πεδινό, Γαλλικός, Ξυλοκερατιά, συνοικισμός Μύλος, Νέα Σάντα. Από τις έξι αυτές περιοχές τέσσερες δεν έχουν πρόσβαση σε καθημερινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ, επομένως δεν είναι δυνατή η μετακίνηση τους ούτε με αυτόν τον τρόπο.

• Στις περιοχές Πεδινό και Περίνθου υπάρχει στάση σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από το χωριό Πεδινό.

• Στα χωριά Ξυλοκερατιά και Γαλλικός δεν ορίζεται κανένα δρομολόγιο του ΚΤΕΛ.

• Στην ΝέαΣάντα, αν και εκτελούνται δρομολόγια ανά τακτά χρονικά διαστήματα, υπάρχουν τα εξής προβλήματα:

Α) Δε συμπίπτουν οι ώρες με τα σχολικά ωράρια

Β) Η στάση αποβίβασης βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του χωριού και θέτει σε κίνδυνο της ασφάλεια των μαθητών.

Γ) Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ δεν προορίζονται αποκλειστικά γιά το μαθητικό δυναμικό, καθώς υπάρχουν ήδη επιβάτες με συνέπεια να περιορίζεται ο αριθμός των μαθητών που επιθυμούν να μετακινηθούν.

Βρισκόμαστε σε μία βιομηχανική περιοχή, και η πλειονότητα των γονέων εργάζεται σε εργοστάσια με σταθερά και εναλλασσόμενα ωράρια με αποτέλεσμα:

• Αναγκάζονται να καθυστερούν στην δουλειά τους.

• Οι γονείς επωμίζονται μεγάλη ευθύνη, διότι αναλαμβάνουν να μεταφέρουν “ξένα” παιδιά

• Δεν διαθέτουν όλοι μεταφορικό μέσο.

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να λάβετε υπ’ όψη το παρόν έγγραφο και να φωτίσετε την σπουδαιότητα του προβλήματος της μεταφοράς για τους μαθητές, δεδομένου ότι από τους 44 μαθητές του λυκείου Καμπάνη μετακινούνται με μαθητικά λεωφορεία μόνο οι 17. Αντίστοιχα, για το γυμνάσιο Καμπάνη από τους 82 μαθητές που μετακινούνται με μαθητικό λεωφορείο μόνο οι 29 έχουν αυτή τη στιγμή δυνατότητα μετακίνησης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων”.

Πηγή: maxitis

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία