ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κεντρική Μακεδονία: 52 προσλήψεις στο πλαίσιο προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους

Οι προσλήψεις θα είναι διάρκειας δώδεκα μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες

 20/02/2023 15:06

Κεντρική Μακεδονία: 52 προσλήψεις στο πλαίσιο προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους

Πενήντα δύο προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων σε περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας από 55 έως 67 ετών, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν δέκα προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, έξι στην ενότητα Κιλκίς, δώδεκα στην Πέλλα, τέσσερις στην Πιερία και δώδεκα στη Χαλκιδική. Οι προσλήψεις θα είναι διάρκειας δώδεκα μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες.

Το σχετικό πρόγραμμα υλοποιείται από την περσινή χρονιά, ενώ με τις νέες προσλήψεις αναμένεται να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες των περιφερειακών ενοτήτων που δεν έχουν καλυφθεί σε επίπεδο μόνιμου προσωπικού.

Πενήντα δύο προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων σε περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας από 55 έως 67 ετών, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν δέκα προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, έξι στην ενότητα Κιλκίς, δώδεκα στην Πέλλα, τέσσερις στην Πιερία και δώδεκα στη Χαλκιδική. Οι προσλήψεις θα είναι διάρκειας δώδεκα μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες.

Το σχετικό πρόγραμμα υλοποιείται από την περσινή χρονιά, ενώ με τις νέες προσλήψεις αναμένεται να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες των περιφερειακών ενοτήτων που δεν έχουν καλυφθεί σε επίπεδο μόνιμου προσωπικού.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία