ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατεβάστε το πτυχίο σας (ΑΕΙ) με ένα κλικ

Το πτυχίο που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα

 24/04/2023 15:23

Κατεβάστε το πτυχίο σας (ΑΕΙ) με ένα κλικ
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι απόφοιτοι των μπορούν ψηφιακά να "κατεβάσουν" το πτυχίο τους.

Οι ενδιαφερόμενο μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική Διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/ediplomata

 • με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, και
 • τον ΑΜΚΑ τους

Το πτυχίο που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

 • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
 • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε ως έγχαρτο

Τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία, είναι τα εξής:

Τα ΑΕΙ που πρόκειται να ενταχθούν μελλοντικά στην υπηρεσία, είναι τα εξής:

 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι απόφοιτοι των μπορούν ψηφιακά να "κατεβάσουν" το πτυχίο τους.

Οι ενδιαφερόμενο μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική Διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/ediplomata

 • με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, και
 • τον ΑΜΚΑ τους

Το πτυχίο που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

 • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
 • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε ως έγχαρτο

Τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία, είναι τα εξής:

Τα ΑΕΙ που πρόκειται να ενταχθούν μελλοντικά στην υπηρεσία, είναι τα εξής:

 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία