ΠΙΕΡΙΑ

Κατερίνη: Στοπ σε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας από Τράπεζα

Το Πρωτοδικείο Κατερίνης έκρινε ότι η συμπεριφορά της Τράπεζας ήταν καταχρηστική και ακύρωσε την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό της κατοικίας

 10/05/2022 11:35

Κατερίνη: Στοπ σε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας από Τράπεζα
Το Πρωτοδικείο Κατερίνης ακύρωσε κατάσχεση και πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας από τράπεζα. Η υπόθεση αφορά δανειολήπτη, ο οποίος λόγω πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας καθυστέρησε την πληρωμή δόσεων του στεγαστικού του δανείου. Σύμφωνα με το olympusmera.gr η Τράπεζα κατήγγειλε το δάνειο και προχώρησε στην έκδοση διαταγής πληρωμής. Ο οφειλέτης υπέβαλλε αλλεπάλληλα αιτήματα ρύθμισης και μάλιστα μετά από αρχική πρωτοβουλία της ίδια της Τράπεζας. Έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η οφειλή θα ρυθμισθεί σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Κι ενώ ανέμενε την ολοκλήρωση της συμφωνίας ρύθμισης, η Τράπεζα προχώρησε σε κατάσχεση της κατοικίας του και όρισε ημέρα πλειστηριασμού!

Ο δανειολήπτης άσκησε ανακοπή και το Πρωτοδικείο Κατερίνης με μία ενθαρρυντική απόφαση έκρινε ότι η συμπεριφορά της Τράπεζας ήταν καταχρηστική και ακύρωσε την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό της κατοικίας.

Το Πρωτοδικείο Κατερίνης ακύρωσε κατάσχεση και πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας από τράπεζα. Η υπόθεση αφορά δανειολήπτη, ο οποίος λόγω πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας καθυστέρησε την πληρωμή δόσεων του στεγαστικού του δανείου. Σύμφωνα με το olympusmera.gr η Τράπεζα κατήγγειλε το δάνειο και προχώρησε στην έκδοση διαταγής πληρωμής. Ο οφειλέτης υπέβαλλε αλλεπάλληλα αιτήματα ρύθμισης και μάλιστα μετά από αρχική πρωτοβουλία της ίδια της Τράπεζας. Έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η οφειλή θα ρυθμισθεί σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Κι ενώ ανέμενε την ολοκλήρωση της συμφωνίας ρύθμισης, η Τράπεζα προχώρησε σε κατάσχεση της κατοικίας του και όρισε ημέρα πλειστηριασμού!

Ο δανειολήπτης άσκησε ανακοπή και το Πρωτοδικείο Κατερίνης με μία ενθαρρυντική απόφαση έκρινε ότι η συμπεριφορά της Τράπεζας ήταν καταχρηστική και ακύρωσε την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό της κατοικίας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία