ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Αύριο εισάγεται για επεξεργασία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

 13/09/2023 11:37

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας», κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή για επεξεργασία και ψήφιση.

Αύριο το απόγευμα, Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, θα εισαχθεί στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για την επί της Αρχής συζήτησής του.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας», κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή για επεξεργασία και ψήφιση.

Αύριο το απόγευμα, Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, θα εισαχθεί στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για την επί της Αρχής συζήτησής του.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία