ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατάρτιση στρατολογικού πίνακα έτους 2003 στο δήμο Θεσσαλονίκης

Ισχύει για όλα τα αγόρια, ανεξάρτητα από τη δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους

 21/12/2018 10:54

Κατάρτιση στρατολογικού πίνακα έτους 2003 στο δήμο Θεσσαλονίκης

Τα αγόρια που είναι γεννημένα το έτος 2003 και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα αρρένων του δήμου Θεσσαλονίκης και της δημοτικής ενότητας Τριανδρίας υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία δίνεται από την υπηρεσία, για την κατάρτιση του στρατολογικού πίνακα έτους 2003.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το τμήμα του δημοτολογίου του δήμου Θεσσαλονίκης, αυτό ισχύει για όλα τα αγόρια, ανεξάρτητα από τη δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους, Η δήλωση υποβάλλεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία ενός εκ των γονέων του.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μεταβούν στην σχετική υπηρεσία του δήμου Θεσσαλονίκης που στεγάζεται επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α’1, στον 1ο όροφο, κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. από τις 14/1/2019 έως τις 01/3/2019.

Κατά την προσέλευσή τους, οι έφηβοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς επίσης και φωτοτυπία αυτής.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που προσέλθουν οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις αστυνομικές ταυτότητες τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους καθώς και φωτοτυπίες αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:2313-317738, 2313-317383.

Τα αγόρια που είναι γεννημένα το έτος 2003 και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα αρρένων του δήμου Θεσσαλονίκης και της δημοτικής ενότητας Τριανδρίας υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία δίνεται από την υπηρεσία, για την κατάρτιση του στρατολογικού πίνακα έτους 2003.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το τμήμα του δημοτολογίου του δήμου Θεσσαλονίκης, αυτό ισχύει για όλα τα αγόρια, ανεξάρτητα από τη δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους, Η δήλωση υποβάλλεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία ενός εκ των γονέων του.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μεταβούν στην σχετική υπηρεσία του δήμου Θεσσαλονίκης που στεγάζεται επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α’1, στον 1ο όροφο, κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. από τις 14/1/2019 έως τις 01/3/2019.

Κατά την προσέλευσή τους, οι έφηβοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς επίσης και φωτοτυπία αυτής.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που προσέλθουν οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις αστυνομικές ταυτότητες τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους καθώς και φωτοτυπίες αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:2313-317738, 2313-317383.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία