ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καταδίκη της Ελλάδας για την αέρια ρύπανση στη Θεσσαλονίκη

Από το 2010 έπρεπε να θεσπιστούν μέτρα για τη μείωση των μικροσωματιδίων PM10

 23/03/2023 12:02

Καταδίκη της Ελλάδας για την αέρια ρύπανση στη Θεσσαλονίκη

Σοφία Χριστοφορίδου

Καταδικαστική για την Ελλάδα είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση της αέριας ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη. Κατά της χώρας μας είχε προσφύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021. Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις ήδη από τον Νοέμβριο του 2009, και τον Ιούνιο του 2010 αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τις υπερβάσεις των ετήσιων και ημερήσιων οριακών τιμών των αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM10 για συνεχιζόμενα έτη.

Τον Φεβρουάριο του 2013, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, υποστηρίζοντας ότι πέρα από την διαρκή παραβίαση των οριακών τιμών, η Ελλάδα δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος μη συμμόρφωσης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Από την απάντηση της Ελλάδας προέκυψε ότι η παραβίαση συνεχίστηκε μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε τον Οκτώβριο του 2014 η συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, κατά την οποία έκρινε ότι:

α) η Ελλάδα υπερέβη την ημερήσια οριακή τιμή για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 κατά τα έτη 2005-2012 στη Θεσσαλονίκη,

β) παρέλειψε να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση και

γ) δεν διασφάλισε η περίοδος υπέρβασής τους να είναι συντομότερη.

Η Ελλάδα απάντησε ότι υπήρξε συμμόρφωση κατά το έτος 2013. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε εκ νέου παραβάσεις κατά τα έτη 2014-2019 και ότι είχε μάλιστα αυξηθεί ο αριθμός των υπερβάσεων από το 2017.

Εν συνεχεία, οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών δεν ικανοποίησαν την Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία οι υπερβάσεις παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη ακόμη και μετά την αφαίρεση της συμβολής των φυσικών πηγών (π.χ. σκόνη Σαχάρας) και η παράβαση εξακολουθούσε να υφίσταται, χωρίς να έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τον τερματισμό των υπερβάσεων.

Στις 3 Φεβρουαρίου του 2021, η Επιτροπή άσκησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προσφυγή κατά της Ελλάδας για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία, παραλείποντας να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση, κατά τρόπο συστηματικό και διαρκή, της ημερήσιας οριακής τιμής για τα PM10 από το 2005 έως και το 2012, στη διάρκεια του 2014 και, εν συνεχεία, εκ νέου από το 2017 έως και το 2019 στον οικισμό Θεσσαλονίκης,

Επίσης, το Δικαστήριο κατέληξε ότι η Ελλάδα, παραλείποντας να θεσπίσει από τις 11 Ιουνίου 2010 κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της συμμορφώσεως προς την ημερήσια οριακή τιμή για τα μικροσωματίδια PM10 στη Θεσσαλονίκη, παρέβη τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από την οδηγία 2008/50/ΕΚ , και ειδικότερα την υποχρέωσή να διασφαλίσει ότι τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης της εν λόγω οριακής τιμής να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

To δικαστήριο καταδίκασε την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Καταδικαστική για την Ελλάδα είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση της αέριας ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη. Κατά της χώρας μας είχε προσφύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021. Είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις ήδη από τον Νοέμβριο του 2009, και τον Ιούνιο του 2010 αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τις υπερβάσεις των ετήσιων και ημερήσιων οριακών τιμών των αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM10 για συνεχιζόμενα έτη.

Τον Φεβρουάριο του 2013, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, υποστηρίζοντας ότι πέρα από την διαρκή παραβίαση των οριακών τιμών, η Ελλάδα δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος μη συμμόρφωσης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Από την απάντηση της Ελλάδας προέκυψε ότι η παραβίαση συνεχίστηκε μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε τον Οκτώβριο του 2014 η συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, κατά την οποία έκρινε ότι:

α) η Ελλάδα υπερέβη την ημερήσια οριακή τιμή για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 κατά τα έτη 2005-2012 στη Θεσσαλονίκη,

β) παρέλειψε να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση και

γ) δεν διασφάλισε η περίοδος υπέρβασής τους να είναι συντομότερη.

Η Ελλάδα απάντησε ότι υπήρξε συμμόρφωση κατά το έτος 2013. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε εκ νέου παραβάσεις κατά τα έτη 2014-2019 και ότι είχε μάλιστα αυξηθεί ο αριθμός των υπερβάσεων από το 2017.

Εν συνεχεία, οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών δεν ικανοποίησαν την Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία οι υπερβάσεις παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη ακόμη και μετά την αφαίρεση της συμβολής των φυσικών πηγών (π.χ. σκόνη Σαχάρας) και η παράβαση εξακολουθούσε να υφίσταται, χωρίς να έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τον τερματισμό των υπερβάσεων.

Στις 3 Φεβρουαρίου του 2021, η Επιτροπή άσκησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προσφυγή κατά της Ελλάδας για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία, παραλείποντας να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση, κατά τρόπο συστηματικό και διαρκή, της ημερήσιας οριακής τιμής για τα PM10 από το 2005 έως και το 2012, στη διάρκεια του 2014 και, εν συνεχεία, εκ νέου από το 2017 έως και το 2019 στον οικισμό Θεσσαλονίκης,

Επίσης, το Δικαστήριο κατέληξε ότι η Ελλάδα, παραλείποντας να θεσπίσει από τις 11 Ιουνίου 2010 κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της συμμορφώσεως προς την ημερήσια οριακή τιμή για τα μικροσωματίδια PM10 στη Θεσσαλονίκη, παρέβη τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από την οδηγία 2008/50/ΕΚ , και ειδικότερα την υποχρέωσή να διασφαλίσει ότι τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης της εν λόγω οριακής τιμής να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

To δικαστήριο καταδίκασε την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία