ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κανονισμός πυροπροστασίας δήμου Νεάπολης - Συκεών: Δείτε τι ισχύει για τις τρεις από τις τέσσερις δημοτικές ενότητες

Εκτός αξιολόγησης η Νεάπολη που δεν εμπίπτει στον κανονισμό κυρίως λόγω της απόστασης της από δασική έκταση

 20/06/2024 17:45

Κανονισμός πυροπροστασίας δήμου Νεάπολης - Συκεών: Δείτε τι ισχύει για τις τρεις από τις τέσσερις δημοτικές ενότητες

Ολοκληρώθηκε η μελέτη της Τεχνικής Έκθεσης του δήμου Νεάπολης- Συκεών για τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας. Σύμφωνα με αυτήν υπάγονται στο νέο κανονισμό σύμφωνα με την αξιολόγηση οι 3 από τις 4 δημοτικές ενότητες οι οποίες βρίσκονται στην 2η κατηγορία μέσης επικινδυνότητας.

Πρόκειται για τις δημοτικές ενότητες Συκεών, Πεύκων και Αγίου Παύλου.

Η δημοτική ενότητα της Νεάπολης δεν υπάγεται, σύμφωνα με τα κριτήρια (κυρίως εξαιτίας της μη γειτνίασης με δασική έκταση), στον Κανονισμό Πυροπροστασίας.
Η κατηγοριοποίηση των οικισμών ως προς την επικινδυνότητά τους από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς γίνεται έπειτα από αξιολόγηση αντικειμενικών χαρακτηριστικών παραμέτρων της περιοχής. Ειδικότερα, τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά- παράμετροι των οικισμών ή αλλιώς κριτήρια είναι δεκατέσσερα και χωρίζονται στις εξής έξι ομάδες:
➪ τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του οικισμού, τα οποία περιλαμβάνουν την τοπογραφία και τον προσανατολισμό,
➪ οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του οικισμού, οι οποίες εξετάζουν το κλίμα και τον μέσο ημερήσιο δείκτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς,
➪ η κλίση,
➪ η βλάστηση και η φυτική καύσιμη ύλη της περιοχής επιρροής του οικισμού, τα οποία εξετάζουν τη ζώνη βλάστησης, τη δασική καύσιμη ύλη και το κυρίαρχο είδος φυτών,
➪ οι υποδομές και τα δίκτυα, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρόσβαση στο οικισμό, την ύπαρξη σημείων υδροληψίας, την πυκνότητα του δομημένου περιβάλλοντος και την ύπαρξη δικτύων ηλεκτρισμού και αερίων καυσίμων,
➪ η συχνότητα συμβάντων και οι εγγενείς κίνδυνοι, η οποία περιλαμβάνει την πυροπληκτότητα και την επικινδυνότητα του ακινήτου βάσει του π.δ 575/1980 (ΦΕΚ Α’ 157) «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων».
Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια οι κατηγορίες είναι τέσσερις (χαμηλή, μέση, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα)

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και οι τρεις δημοτικές ενότητες (Συκεών, Πεύκων και Αγίου Παύλου) εντάσσονται στην 2η κατηγορία μέσης επικινδυνότητας.
Όλοι οι δημότες που πρόκειται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας κινήσεις και διαθέτουν ακίνητα εντός των οικιστικών συνόλων, μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του βαθμού.

Υπενθυμίζεται ότι η χρονική προθεσμία που ισχύει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία για να προχωρήσουν στη δήλωση των ακινήτων τους οι πολίτες είναι η Παρασκευή 21 Ιουνίου.

Δείτε τον χάρτη των Συκεών εδώ, των Πεύκων εδώ και του Αγίου Παύλου εδώ.Ολοκληρώθηκε η μελέτη της Τεχνικής Έκθεσης του δήμου Νεάπολης- Συκεών για τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας. Σύμφωνα με αυτήν υπάγονται στο νέο κανονισμό σύμφωνα με την αξιολόγηση οι 3 από τις 4 δημοτικές ενότητες οι οποίες βρίσκονται στην 2η κατηγορία μέσης επικινδυνότητας.

Πρόκειται για τις δημοτικές ενότητες Συκεών, Πεύκων και Αγίου Παύλου.

Η δημοτική ενότητα της Νεάπολης δεν υπάγεται, σύμφωνα με τα κριτήρια (κυρίως εξαιτίας της μη γειτνίασης με δασική έκταση), στον Κανονισμό Πυροπροστασίας.
Η κατηγοριοποίηση των οικισμών ως προς την επικινδυνότητά τους από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς γίνεται έπειτα από αξιολόγηση αντικειμενικών χαρακτηριστικών παραμέτρων της περιοχής. Ειδικότερα, τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά- παράμετροι των οικισμών ή αλλιώς κριτήρια είναι δεκατέσσερα και χωρίζονται στις εξής έξι ομάδες:
➪ τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του οικισμού, τα οποία περιλαμβάνουν την τοπογραφία και τον προσανατολισμό,
➪ οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του οικισμού, οι οποίες εξετάζουν το κλίμα και τον μέσο ημερήσιο δείκτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς,
➪ η κλίση,
➪ η βλάστηση και η φυτική καύσιμη ύλη της περιοχής επιρροής του οικισμού, τα οποία εξετάζουν τη ζώνη βλάστησης, τη δασική καύσιμη ύλη και το κυρίαρχο είδος φυτών,
➪ οι υποδομές και τα δίκτυα, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρόσβαση στο οικισμό, την ύπαρξη σημείων υδροληψίας, την πυκνότητα του δομημένου περιβάλλοντος και την ύπαρξη δικτύων ηλεκτρισμού και αερίων καυσίμων,
➪ η συχνότητα συμβάντων και οι εγγενείς κίνδυνοι, η οποία περιλαμβάνει την πυροπληκτότητα και την επικινδυνότητα του ακινήτου βάσει του π.δ 575/1980 (ΦΕΚ Α’ 157) «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων».
Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια οι κατηγορίες είναι τέσσερις (χαμηλή, μέση, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα)

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και οι τρεις δημοτικές ενότητες (Συκεών, Πεύκων και Αγίου Παύλου) εντάσσονται στην 2η κατηγορία μέσης επικινδυνότητας.
Όλοι οι δημότες που πρόκειται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας κινήσεις και διαθέτουν ακίνητα εντός των οικιστικών συνόλων, μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του βαθμού.

Υπενθυμίζεται ότι η χρονική προθεσμία που ισχύει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία για να προχωρήσουν στη δήλωση των ακινήτων τους οι πολίτες είναι η Παρασκευή 21 Ιουνίου.

Δείτε τον χάρτη των Συκεών εδώ, των Πεύκων εδώ και του Αγίου Παύλου εδώ.ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία