ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Interlife ΑΑΕΓΑ: Αύξηση παραγωγής κατά 8,82% στο εξάμηνο 2024

Στόχος για το 2024, να υπερβεί η παραγωγή ασφαλίστρων τα 100 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρονιάς

 10/07/2024 14:30

Interlife ΑΑΕΓΑ: Αύξηση παραγωγής κατά 8,82% στο εξάμηνο 2024

Σημαντική αύξηση κατά 8,82% στην Παραγωγή Ασφαλίστρων σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2024 η INTERLIFE Ασφαλιστική.

Συνολικά, το ύψος της Παραγωγής Α’ Εξαμήνου 2024 της Εταιρίας ανήλθε στα 51.115.817€ έναντι 46.973.117 € του αντιστοίχου περσινού χρονικού διαστήματος.

Συγκεκριμένα η ανοδική αύξηση επήλθε στους ακόλουθους Κλάδους:

  • Θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών (8,05%)
  • Περιουσίας και Λοιπών Ζημιών (14,93%)
  • Διαφόρων Ατυχημάτων (4,58%)
  • Αστικής Ευθύνης Οχημάτων (8,05%)
  • Λοιποί Κλάδοι Ασφάλισης (6,81%)

Ο Στόλος των ασφαλισμένων οχημάτων το πρώτο εξάμηνο του 2024, έφθασε τα 462.557 οχήματα (αύξηση 4,83% έναντι 31/12/2023), ανεβάζοντας το ποσοστό μεριδίου αγοράς που κατέχει η Εταιρία στο 6,52%.

Επισημαίνεται ότι, η σχέση συμμετοχής μεταξύ των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 50,42% - 49,58%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η INTERLIFE Ασφαλιστική δραστηριοποιείται στις Γενικές Ασφαλίσεις με σταθερή ανοδική πορεία εδώ και 33 χρόνια και με μοναδικό κανάλι διανομής ένα ευρύ Δίκτυο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε όλη την Χώρα.

Σχολιάζοντας την αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων Α’ Εξαμήνου 2024 ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης δήλωσε:

«Οι υψηλές παραγωγικές επιδόσεις που καταγράφει η Εταιρία το 2024 επιβεβαιώνουν την αναπτυξιακή δυναμική της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. και την φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της να ξεπεράσει σε Παραγωγή Ασφαλίστρων τα 100 εκατ.€ το 2024».

Σημαντική αύξηση κατά 8,82% στην Παραγωγή Ασφαλίστρων σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2024 η INTERLIFE Ασφαλιστική.

Συνολικά, το ύψος της Παραγωγής Α’ Εξαμήνου 2024 της Εταιρίας ανήλθε στα 51.115.817€ έναντι 46.973.117 € του αντιστοίχου περσινού χρονικού διαστήματος.

Συγκεκριμένα η ανοδική αύξηση επήλθε στους ακόλουθους Κλάδους:

  • Θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών (8,05%)
  • Περιουσίας και Λοιπών Ζημιών (14,93%)
  • Διαφόρων Ατυχημάτων (4,58%)
  • Αστικής Ευθύνης Οχημάτων (8,05%)
  • Λοιποί Κλάδοι Ασφάλισης (6,81%)

Ο Στόλος των ασφαλισμένων οχημάτων το πρώτο εξάμηνο του 2024, έφθασε τα 462.557 οχήματα (αύξηση 4,83% έναντι 31/12/2023), ανεβάζοντας το ποσοστό μεριδίου αγοράς που κατέχει η Εταιρία στο 6,52%.

Επισημαίνεται ότι, η σχέση συμμετοχής μεταξύ των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 50,42% - 49,58%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η INTERLIFE Ασφαλιστική δραστηριοποιείται στις Γενικές Ασφαλίσεις με σταθερή ανοδική πορεία εδώ και 33 χρόνια και με μοναδικό κανάλι διανομής ένα ευρύ Δίκτυο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε όλη την Χώρα.

Σχολιάζοντας την αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων Α’ Εξαμήνου 2024 ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης δήλωσε:

«Οι υψηλές παραγωγικές επιδόσεις που καταγράφει η Εταιρία το 2024 επιβεβαιώνουν την αναπτυξιακή δυναμική της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. και την φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της να ξεπεράσει σε Παραγωγή Ασφαλίστρων τα 100 εκατ.€ το 2024».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία