ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΠΟΣΠΗΕΦ στην έκτακτη γενική συνέλευση του οργανισμού Solar Power Europe

Στον Ευρωπαϊκό οργανισμό, ενισχύεται η παρουσία των εθνικών ενώσεων του κλάδου των φωτοβολταϊκών

 23/04/2024 18:11

Η ΠΟΣΠΗΕΦ στην έκτακτη γενική συνέλευση του οργανισμού Solar Power Europe

Στις 17 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση του οργανισμού Solar Power Europe, του κορυφαίου οργανισμού για την προώθηση των Φωτοβολταϊκών στον Ευρωπαϊκό χώρο, που αριθμεί περισσότερα από 300 μέλη και έχει πρόεδρο τον επικεφαλής της Enel για την Ευρώπη, κ. Αριστοτέλη Χαντάβα.

 Η ΠΟΣΠΗΕΦ, που από το 2024 αποτελεί μέλος του Solar Power Europe, εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Άρη Νίκα και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Κυανίδη.

 Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης παρουσιάστηκε η εξέλιξη του οργανισμού, οι δράσεις και τα οικονομικά του αποτελέσματα. Επίσης, συζητήθηκαν ορισμένες προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό του οργανισμού και διενεργήθηκαν εκλογές προκειμένου να προκύψουν 10 νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

 Στο πλαίσιο της νέα δομής του Διοικητικού Συμβουλίου του Solar Power Europe, ενισχύεται περαιτέρω η παρουσία Εθνικών Ενώσεων στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών, αφού δύο (2) θέσεις στο Δ.Σ. θα καταλαμβάνονται από εκπροσώπους Εθνικών Ενώσεων.

 Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού κα Walburga Hemetsberger, αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας των Εθνικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών, όπως η ΠΟΣΠΗΕΦ, στο Solar Ρower Europe και ζήτησε τη συστηματική επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία και τα προβλήματα σε κάθε χώρα.

 Αντανακλώντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα και τη δέσμευση του οργανισμού, τα μέλη της Solar Power Europe ψήφισαν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το 80% των μελών του, θα εξακολουθεί να προέρχεται από εταιρείες και ενώσεις με έδρα στην Ευρώπη. Η αναλογία αυτή πρέπει να διατηρηθεί και σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

 Παράλληλα, έγιναν εκτενείς συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των εταιριών και φορέων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των Φωτοβολταϊκών, όπως οι περιορισμοί έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας, η αποτελεσματική υλοποίηση μονάδων αποθήκευσης, η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ κλπ.

 Τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΗΕΦ παραβρέθηκαν σε συνάντηση εργασίας σχετικά με την λειτουργία των Εθνικών Ενώσεων- Ομοσπονδιών Φωτοβολταϊκών, τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναμένεται να συναντήσουν το επόμενο διάστημα.

 Τέλος, η Ένωση για την Παραγωγή, Αποθήκευση και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βουλγαρίας (APSTE) προσκάλεσε την ΠΟΣΠΗΕΦ στη Σόφια, στο πλαίσιο του συνεδρίου RE-Source Southeast 2024.

Στις 17 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση του οργανισμού Solar Power Europe, του κορυφαίου οργανισμού για την προώθηση των Φωτοβολταϊκών στον Ευρωπαϊκό χώρο, που αριθμεί περισσότερα από 300 μέλη και έχει πρόεδρο τον επικεφαλής της Enel για την Ευρώπη, κ. Αριστοτέλη Χαντάβα.

 Η ΠΟΣΠΗΕΦ, που από το 2024 αποτελεί μέλος του Solar Power Europe, εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Άρη Νίκα και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Κυανίδη.

 Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης παρουσιάστηκε η εξέλιξη του οργανισμού, οι δράσεις και τα οικονομικά του αποτελέσματα. Επίσης, συζητήθηκαν ορισμένες προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό του οργανισμού και διενεργήθηκαν εκλογές προκειμένου να προκύψουν 10 νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

 Στο πλαίσιο της νέα δομής του Διοικητικού Συμβουλίου του Solar Power Europe, ενισχύεται περαιτέρω η παρουσία Εθνικών Ενώσεων στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών, αφού δύο (2) θέσεις στο Δ.Σ. θα καταλαμβάνονται από εκπροσώπους Εθνικών Ενώσεων.

 Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού κα Walburga Hemetsberger, αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας των Εθνικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών, όπως η ΠΟΣΠΗΕΦ, στο Solar Ρower Europe και ζήτησε τη συστηματική επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία και τα προβλήματα σε κάθε χώρα.

 Αντανακλώντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα και τη δέσμευση του οργανισμού, τα μέλη της Solar Power Europe ψήφισαν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το 80% των μελών του, θα εξακολουθεί να προέρχεται από εταιρείες και ενώσεις με έδρα στην Ευρώπη. Η αναλογία αυτή πρέπει να διατηρηθεί και σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

 Παράλληλα, έγιναν εκτενείς συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των εταιριών και φορέων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των Φωτοβολταϊκών, όπως οι περιορισμοί έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας, η αποτελεσματική υλοποίηση μονάδων αποθήκευσης, η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ κλπ.

 Τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΗΕΦ παραβρέθηκαν σε συνάντηση εργασίας σχετικά με την λειτουργία των Εθνικών Ενώσεων- Ομοσπονδιών Φωτοβολταϊκών, τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναμένεται να συναντήσουν το επόμενο διάστημα.

 Τέλος, η Ένωση για την Παραγωγή, Αποθήκευση και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βουλγαρίας (APSTE) προσκάλεσε την ΠΟΣΠΗΕΦ στη Σόφια, στο πλαίσιο του συνεδρίου RE-Source Southeast 2024.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία