ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η κυβέρνηση επιχειρεί να μειώσει τις τοπικές κοινωνικές παροχές κατά 82%, καταγγέλλει η ΚΕΔΕ

Δραματικές οι μειώσεις στα έσοδα των δήμων το 2019 -Σήμα κινδύνου από τους δημάρχους

 04/10/2018 19:18

Η κυβέρνηση επιχειρεί να μειώσει τις τοπικές κοινωνικές παροχές κατά 82%, καταγγέλλει η ΚΕΔΕ

Φανή Σοβιτσλή


Φόβους ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2019 κρύβει δραματικές μειώσεις στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, εκφράζουν οι δήμαρχοι, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο προϋπολογισμός κινείται στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων χωρίς να αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο.  

Οι ανησυχίες των δημάρχων καταγράφηκαν στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, όπου συζητήθηκε και υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία το κείμενο των θέσεων και συμπερασμάτων της ΚΕΔΕ επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την αυθαίρετη παρακράτηση νομοθετημένων πόρων (Ν. 3852/2010) της Τ.Α και αυξάνει το ύψος των παρακρατηθέντων, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την παραγωγή υψηλών πλεονασμάτων.

Ειδικότερα εστίασε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχειρεί μείωση κατά 82% των τοπικών κοινωνικών παροχών και επανασυγκέντρωσή τους στην κυβέρνηση.  Επιπλέον ο κ. Πατούλης πρόσθεσε ότι ένα σημαντικό στοιχείο, που προκύπτει από την ασάφεια του προσχεδίου, είναι ότι η Τ.Α αναγορεύεται ως ο βασικός χρηματοδότης της κεντρικής κυβέρνησης για τις προτιθέμενες δημοσιονομικές της παρεμβάσεις.

Στη συνέχεια το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α., Α. Καστρινός, στην εισήγησή του επισήμανε ότι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2019, για την ΤΑ είναι τα εξής:

*Οι μεταβολές των ΚΑΠ κινούνται σε οριακά επίπεδα

*Συνεχίζεται η πολιτική αυθαίρετης εφαρμογής του Ν. 3852/2010

*Τα ποσά που αναγράφονται στο Προσχέδιο είναι μικρότερα από αυτά του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), εκτός από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από φόρους.

*Προϋπολογίζονται μεγάλα πλεονάσματα για την Τ.Α."

Σύμφωνα πάντως με την ανάλυση των στοιχείων του προσχεδίου του προϋπολογισμού που επεξεργάστηκε  η Επιτροπή Οικονομικών της ΚΕΔΕ προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
ΚΑΠ και Κοινωνικές Παροχές: Το 2019 οι «τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις» παρουσιάζουν μείωση 654 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή προέρχεται από την επανασυγκέντρωση κοινωνικών παροχών στο κράτος. Η μείωση των κοινωνικών δαπανών της Τ.Α προϋπολογίζεται να ανέλθει στα 740 εκατ. ευρώ.

Σχέση προσχέδιου  Προϋπολογισμού 2019 με το Μεσοπρόθεσμο Πλαισίο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2010- 2021 ΜΠΔΣ: Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων που φαίνονται στο σχετικό πίνακα γίνεται φανερό ότι οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται από το προσχέδιο 2019 είναι μειωμένες ακόμα και σε σχέση με το ΜΠΔΣ. Εκεί που σημειώνεται μία μικρή θετική απόκλιση είναι στα προβλεπόμενα, από το Προσχέδιο, ανταποδοτικά έσοδα της Τ.Α

Τα πλεονάσματα της Αυτοδιοίκησης

Από το προσχέδιο, προκύπτει ότι η οικονομική χρήση του 2019 για την Τ.Α θα είναι, για μία ακόμη φορά, πλεονασματική. Τα πλεονάσματα της Τ.Α αναμένονται να φτάσουν τα 211 εκατ. ευρώ έναντι 258 που είχαν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ. Επίσης σε σύνολο 1,1 δισ. ευρώ που αποτελεί το κόστος των προτιθέμενων δημοσιονομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης, τα 951 εκατ. ευρώ τα έχει εξοικονομήσει από πόρους της ΤΑ.  


Φόβους ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2019 κρύβει δραματικές μειώσεις στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, εκφράζουν οι δήμαρχοι, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο προϋπολογισμός κινείται στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων χωρίς να αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο.  

Οι ανησυχίες των δημάρχων καταγράφηκαν στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, όπου συζητήθηκε και υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία το κείμενο των θέσεων και συμπερασμάτων της ΚΕΔΕ επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την αυθαίρετη παρακράτηση νομοθετημένων πόρων (Ν. 3852/2010) της Τ.Α και αυξάνει το ύψος των παρακρατηθέντων, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την παραγωγή υψηλών πλεονασμάτων.

Ειδικότερα εστίασε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχειρεί μείωση κατά 82% των τοπικών κοινωνικών παροχών και επανασυγκέντρωσή τους στην κυβέρνηση.  Επιπλέον ο κ. Πατούλης πρόσθεσε ότι ένα σημαντικό στοιχείο, που προκύπτει από την ασάφεια του προσχεδίου, είναι ότι η Τ.Α αναγορεύεται ως ο βασικός χρηματοδότης της κεντρικής κυβέρνησης για τις προτιθέμενες δημοσιονομικές της παρεμβάσεις.

Στη συνέχεια το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α., Α. Καστρινός, στην εισήγησή του επισήμανε ότι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2019, για την ΤΑ είναι τα εξής:

*Οι μεταβολές των ΚΑΠ κινούνται σε οριακά επίπεδα

*Συνεχίζεται η πολιτική αυθαίρετης εφαρμογής του Ν. 3852/2010

*Τα ποσά που αναγράφονται στο Προσχέδιο είναι μικρότερα από αυτά του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), εκτός από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από φόρους.

*Προϋπολογίζονται μεγάλα πλεονάσματα για την Τ.Α."

Σύμφωνα πάντως με την ανάλυση των στοιχείων του προσχεδίου του προϋπολογισμού που επεξεργάστηκε  η Επιτροπή Οικονομικών της ΚΕΔΕ προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
ΚΑΠ και Κοινωνικές Παροχές: Το 2019 οι «τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις» παρουσιάζουν μείωση 654 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή προέρχεται από την επανασυγκέντρωση κοινωνικών παροχών στο κράτος. Η μείωση των κοινωνικών δαπανών της Τ.Α προϋπολογίζεται να ανέλθει στα 740 εκατ. ευρώ.

Σχέση προσχέδιου  Προϋπολογισμού 2019 με το Μεσοπρόθεσμο Πλαισίο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2010- 2021 ΜΠΔΣ: Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων που φαίνονται στο σχετικό πίνακα γίνεται φανερό ότι οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται από το προσχέδιο 2019 είναι μειωμένες ακόμα και σε σχέση με το ΜΠΔΣ. Εκεί που σημειώνεται μία μικρή θετική απόκλιση είναι στα προβλεπόμενα, από το Προσχέδιο, ανταποδοτικά έσοδα της Τ.Α

Τα πλεονάσματα της Αυτοδιοίκησης

Από το προσχέδιο, προκύπτει ότι η οικονομική χρήση του 2019 για την Τ.Α θα είναι, για μία ακόμη φορά, πλεονασματική. Τα πλεονάσματα της Τ.Α αναμένονται να φτάσουν τα 211 εκατ. ευρώ έναντι 258 που είχαν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ. Επίσης σε σύνολο 1,1 δισ. ευρώ που αποτελεί το κόστος των προτιθέμενων δημοσιονομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης, τα 951 εκατ. ευρώ τα έχει εξοικονομήσει από πόρους της ΤΑ.  

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία