ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ελλάδα επίκεντρο πρόσβασης των ασθενών με σπάνια νοσήματα στην ιατρική καινοτομία

Για την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης

 24/11/2022 17:08

Η Ελλάδα επίκεντρο πρόσβασης των ασθενών με σπάνια νοσήματα στην ιατρική καινοτομία

Δωρεάν πρόσβαση σε μία προηγμένης τεχνολογίας γενετική εξέταση που εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη διάγνωση σπάνιων νοσημάτων αποκτούν οι Ελληνες ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία της Sanofi Ελλάδας, η οποία επεκτείνει την πολυετή δραστηριοποίησή της στη χώρα μας. Ειδικότερα μέσω διετούς προγράμματος, δείγματα ασθενών με ύποπτα συμπτώματα από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία και το Ισραήλ, θα αναλύονται σε εξειδικευμένα εργαστήρια μοριακής ανάλυσης στην Ελλάδα, καθιστώντας την χώρα μας επίκεντρο πρόσβασης των ασθενών στην ιατρική καινοτομία για την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όσον αφορά στον τομέα των Σπάνιων Παθήσεων.

Η παρουσίαση της πρωτοβουλίας έγινε σε ειδική εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στην πρεσβεία της Γαλλίας παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Μ. Γκάγκα και του γενικού γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλου.

Αναφερόμενος στην ιατρική ανάγκη που οδήγησε τη Sanofi στην ανάληψη της πρωτοβουλίας, ο Κωνσταντίνος Κουλούσιος, Medical Manager Sanofi Rare Diseases & Rare Blood Disorders Greece & Cyprus Specialty Care, περιέγραψε το ταξίδι των ασθενών με σπάνιες παθήσεις. «Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η διάγνωση έρχεται καθυστερημένα, καθώς η σπανιότητα των παθήσεων, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη συμπτωματολογία δυσχεραίνουν την ορθή διάγνωση. Ως εκ τούτου, το διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη λήψη της τελικής διάγνωσης μπορεί να είναι μακρύ και πολυετές, με τους ασθενείς να επισκέπτονται εν τω μεταξύ διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες».

Τις παραμέτρους του προγράμματος, υπό το πρίσμα της αυξανόμενης επένδυσης της Sanofi στην Ελλάδα, παρουσίασε ο Νίκος Χαλαράκης, Country Medical Lead, Medical Head Sanofi Specialty Care Greece & Cyprus. «Ο γονιδιακός έλεγχος με τη μέθοδο της Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (Next Generation Sequencing - NGS) θα ωφελήσει άμεσα την ιατρική κοινότητα, τους ασθενείς και τις οικογένειες τους, έχοντας ταυτόχρονα έμμεσα οφέλη για την εγχώρια οικονομία».

Δωρεάν πρόσβαση σε μία προηγμένης τεχνολογίας γενετική εξέταση που εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη διάγνωση σπάνιων νοσημάτων αποκτούν οι Ελληνες ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία της Sanofi Ελλάδας, η οποία επεκτείνει την πολυετή δραστηριοποίησή της στη χώρα μας. Ειδικότερα μέσω διετούς προγράμματος, δείγματα ασθενών με ύποπτα συμπτώματα από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία και το Ισραήλ, θα αναλύονται σε εξειδικευμένα εργαστήρια μοριακής ανάλυσης στην Ελλάδα, καθιστώντας την χώρα μας επίκεντρο πρόσβασης των ασθενών στην ιατρική καινοτομία για την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όσον αφορά στον τομέα των Σπάνιων Παθήσεων.

Η παρουσίαση της πρωτοβουλίας έγινε σε ειδική εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στην πρεσβεία της Γαλλίας παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Μ. Γκάγκα και του γενικού γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλου.

Αναφερόμενος στην ιατρική ανάγκη που οδήγησε τη Sanofi στην ανάληψη της πρωτοβουλίας, ο Κωνσταντίνος Κουλούσιος, Medical Manager Sanofi Rare Diseases & Rare Blood Disorders Greece & Cyprus Specialty Care, περιέγραψε το ταξίδι των ασθενών με σπάνιες παθήσεις. «Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η διάγνωση έρχεται καθυστερημένα, καθώς η σπανιότητα των παθήσεων, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη συμπτωματολογία δυσχεραίνουν την ορθή διάγνωση. Ως εκ τούτου, το διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη λήψη της τελικής διάγνωσης μπορεί να είναι μακρύ και πολυετές, με τους ασθενείς να επισκέπτονται εν τω μεταξύ διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες».

Τις παραμέτρους του προγράμματος, υπό το πρίσμα της αυξανόμενης επένδυσης της Sanofi στην Ελλάδα, παρουσίασε ο Νίκος Χαλαράκης, Country Medical Lead, Medical Head Sanofi Specialty Care Greece & Cyprus. «Ο γονιδιακός έλεγχος με τη μέθοδο της Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (Next Generation Sequencing - NGS) θα ωφελήσει άμεσα την ιατρική κοινότητα, τους ασθενείς και τις οικογένειες τους, έχοντας ταυτόχρονα έμμεσα οφέλη για την εγχώρια οικονομία».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία