ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η BIOSOLIDS συνοδοιπόρος στον δρόμο της Κυκλικής Οικονομίας

Ο CEO της εταιρείας, Αθ. Σαββάκης, στο Φόρουμ των Δελφών- Ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων "from waste to soil"

 24/04/2024 09:34

Η BIOSOLIDS συνοδοιπόρος στον δρόμο της Κυκλικής Οικονομίας

Στους Δελφούς και στο panel για την Κυκλική Οικονομία βρέθηκε για μία ακόμη φορά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Biosolids SA., Αθανάσιος Σαββάκης. 

Στο πολύ ενδιαφέρον Panel με τίτλο Circular Economy: Confronting the Roadblocks to a Sustainable Future ο κ. Σαββάκης αναφέρθηκε στην νέα αντίληψη της εταιρείας που εκφράζεται συνοπτικά με το motto της "From Waste to Soil."

 Τι ακριβώς παρουσίασε; Μα το ταξίδι της πρώτης ύλης (αστικό οργανικό απόβλητο για κάποιους) από την πόλη μέχρι το χωράφι. Ο κ Σαββάκης ανάλυσε στους παρευρισκόμενους το Δρόμο, τον Τόπο και τον Τρόπο της Biosolids.

 Ο Δρόμος: Καίρια στοιχεία του δρόμου αυτού είναι η ανακύκλωση και η αειφορία. Εδώ εφαρμόζονται τεχνολογίες που επιτρέπουν την αποτελεσματική ανακύκλωση των υλικών και τη δημιουργία κλειστού κυκλώματος. Ταυτόχρονα, η βοήθεια προς την Πολιτεία πάνω στην εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της μείωσης (reduction) των αποβλήτων και της αειφόρου κατανάλωσης είναι σε παράλληλη βάση.

 Ο Τόπος: Η ανάγκη για διαχείριση του χώρου αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της μετάβασης από τα «απόβλητα στο έδαφος». Η αναζήτηση σε συνεχή βάση βιώσιμων τρόπων αποθήκευσης αποβλήτων αλλά και επενδύσεων σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στην περιοχή της Πέλλας που σέβονται το περιβάλλον και τη νομοθεσία φυσικά, αποτελεί την καθημερινότητα μιας επιχείρησης που υπηρετεί την κυκλική οικονομία.

 Ο Τρόπος: Καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος μεταποίησης των αποβλήτων. Εδώ, η επιστήμη και η τεχνολογία οφείλουν να συναντηθούν και να παράξουν καινοτομίες. Από την υιοθέτηση προηγμένων τεχνικών ανακύκλωσης έως την προώθηση της βιοαποικοδότησης, ο τρόπος αυτός απαιτεί διαρκή έρευνα και ανάπτυξη κάτι που ουσιαστικά στοιχειοθετεί το DNA της Biosolids.

 Το αποτέλεσμα. Εδώ και μια 10ετια ο Δρόμος, ο Τόπος κι ο Τρόπος έχουν δώσει τους καρπούς τους. Από τα απόβλητα έχει παραχθεί υψηλής ποιότητας κομπόστ που συμβάλλει ενεργά στην καλή σύνθεση/σύσταση του εδάφους, τη θρεπτική επάρκεια των καλλιεργειών αλλά και στην υγιή ισορροπία της ριζόσφαιρας. Μάλιστα πρόσφατα παραδόθηκε και το πρώτο κομπόστα απ τον «καφέ κάδο» των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

 Κλείνοντας ο κ. Σαββάκης ανέφερε «…από τα απόβλητα στο έδαφος, ο δρόμος, ο τόπος και ο τρόπος απαιτούν συλλογική προσπάθεια. Με τη σωστή διαχείριση, τα απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε πόρους. Με τη συνειδητοποίηση και τη δράση, μπορούμε όλοι μας να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και υγιές περιβάλλον για εμάς και τις ερχόμενες γενιές…».

biosolids-delphi.jpg


Στους Δελφούς και στο panel για την Κυκλική Οικονομία βρέθηκε για μία ακόμη φορά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Biosolids SA., Αθανάσιος Σαββάκης. 

Στο πολύ ενδιαφέρον Panel με τίτλο Circular Economy: Confronting the Roadblocks to a Sustainable Future ο κ. Σαββάκης αναφέρθηκε στην νέα αντίληψη της εταιρείας που εκφράζεται συνοπτικά με το motto της "From Waste to Soil."

 Τι ακριβώς παρουσίασε; Μα το ταξίδι της πρώτης ύλης (αστικό οργανικό απόβλητο για κάποιους) από την πόλη μέχρι το χωράφι. Ο κ Σαββάκης ανάλυσε στους παρευρισκόμενους το Δρόμο, τον Τόπο και τον Τρόπο της Biosolids.

 Ο Δρόμος: Καίρια στοιχεία του δρόμου αυτού είναι η ανακύκλωση και η αειφορία. Εδώ εφαρμόζονται τεχνολογίες που επιτρέπουν την αποτελεσματική ανακύκλωση των υλικών και τη δημιουργία κλειστού κυκλώματος. Ταυτόχρονα, η βοήθεια προς την Πολιτεία πάνω στην εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της μείωσης (reduction) των αποβλήτων και της αειφόρου κατανάλωσης είναι σε παράλληλη βάση.

 Ο Τόπος: Η ανάγκη για διαχείριση του χώρου αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της μετάβασης από τα «απόβλητα στο έδαφος». Η αναζήτηση σε συνεχή βάση βιώσιμων τρόπων αποθήκευσης αποβλήτων αλλά και επενδύσεων σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στην περιοχή της Πέλλας που σέβονται το περιβάλλον και τη νομοθεσία φυσικά, αποτελεί την καθημερινότητα μιας επιχείρησης που υπηρετεί την κυκλική οικονομία.

 Ο Τρόπος: Καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος μεταποίησης των αποβλήτων. Εδώ, η επιστήμη και η τεχνολογία οφείλουν να συναντηθούν και να παράξουν καινοτομίες. Από την υιοθέτηση προηγμένων τεχνικών ανακύκλωσης έως την προώθηση της βιοαποικοδότησης, ο τρόπος αυτός απαιτεί διαρκή έρευνα και ανάπτυξη κάτι που ουσιαστικά στοιχειοθετεί το DNA της Biosolids.

 Το αποτέλεσμα. Εδώ και μια 10ετια ο Δρόμος, ο Τόπος κι ο Τρόπος έχουν δώσει τους καρπούς τους. Από τα απόβλητα έχει παραχθεί υψηλής ποιότητας κομπόστ που συμβάλλει ενεργά στην καλή σύνθεση/σύσταση του εδάφους, τη θρεπτική επάρκεια των καλλιεργειών αλλά και στην υγιή ισορροπία της ριζόσφαιρας. Μάλιστα πρόσφατα παραδόθηκε και το πρώτο κομπόστα απ τον «καφέ κάδο» των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

 Κλείνοντας ο κ. Σαββάκης ανέφερε «…από τα απόβλητα στο έδαφος, ο δρόμος, ο τόπος και ο τρόπος απαιτούν συλλογική προσπάθεια. Με τη σωστή διαχείριση, τα απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε πόρους. Με τη συνειδητοποίηση και τη δράση, μπορούμε όλοι μας να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και υγιές περιβάλλον για εμάς και τις ερχόμενες γενιές…».

biosolids-delphi.jpg


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία