ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H AGRIFREDA εξαγοράζει το 85% της Συνεταιριστικής AΛΜΜΕ - Εξυγίανση και νέα εποχή για τη μεγάλη εταιρεία

Ολοκληρώνεται το deal, με 21 εκατ. κλείνει το παλιό δάνειο στην πρώην ΑΤΕ- Μία win- win συμφωνία υλοποιείται

 15/04/2024 07:00

H AGRIFREDA εξαγοράζει το 85% της Συνεταιριστικής AΛΜΜΕ - Εξυγίανση και νέα εποχή για τη μεγάλη εταιρεία

Άννη Καρολίδου

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, η ΑΕΣ ΑΛΜΜΕ Α.Ε., αλλάζει οριστικά σελίδα και αφήνει πίσω της το βραχνά των οικονομικών προβλημάτων που έφτασαν να απειλούν τη συνέχιση της λειτουργίας της. Την ημέρα εκείνη, σφραγίζεται οριστικά και τυπικά, στη γενική συνέλευση της ΑΛΜΜΕ, η είσοδος ιδιώτη επενδυτή , της AGRIFREDA AE, στην Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΛΜΜΕ , κοινοπραξία τριών μεγάλων Αγροτικών Συνεταιρισμών της φρουτοπαραγωγού Ημαθίας, των Α.Σ. Μελίκη, Α.Σ. Μέση και Α.Σ. Νέος Αλιάκμων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του makthes.gr, η AGRIFREDA A.E., αποκτά το 85% της ΑΛΜΜΕ έχοντας αναλάβει την υποχρέωση, την επόμενη κιόλας ημέρας, στις 19/4/2024, να εξοφλήσει πλήρως παλαιό και μη εξυπηρετούμενο δάνειο της συνεταιριστικής επιχείρησης, ύψους περίπου 21 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται στα χέρια της PQH, εκκαθαρίστριας της Αγροτικής Τράπεζας.

Οι τρεις συνεταιρισμοί, διατηρούν μερίδιο 15% της ΑΛΜΜΕ Α.Ε. , σε μία συμφωνία που προβλέπει ότι σε βάθος 15ετίας η σχέση αυτή δεν θα διαταραχθεί, εξασφαλίζοντας αφ’ ενός τη διάθεση της παραγωγής των περίπου 1.500 αγροτών – μελών των τριών συνεταιρισμών- αλλά, από την άλλη πλευρά , διασφαλίζοντας τον ιδιώτη επενδυτή ως προς την εισροή πρώτης ύλης , για το μεγάλο κομποστάδικο και χυμοποιείο που αποκτά, εξαγοράζοντας το 85% της ΑΛΜΜΕ.

Μαζί με την AGRIFREDA, στην ΑΛΜΜΕ μπαίνει και το ΕΟS Hellenic Renaissance Fund, το οποίο το 2020 είχε επενδύσει 15 εκατ. ευρώ στην δυναμική εταιρεία της Πέλλας, που δημιούργησε ο κ. Ιωάννης Σινιόσογλου το 2000.

Για την AGRIFREDA, η επένδυση στην ΑΛΜΜΕ αποτελεί μεγάλο βήμα, αν ληφθεί υπόψη ότι οι δύο επιχειρήσεις, το 2022, είχαν σχεδόν τον ίδιο κύκλο εργασιών (επιπλέον περίπου 7 εκατ. η AGRIFREDA), ενώ σχεδιάζεται και εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού στο τμήμα παραγωγής της μέχρι σήμερα συνεταιριστικής ΑΛΜΜΕ.

Το makthes.gr προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον κ. Ιωάννη Σινιόσογλου, για να πάρει περισσότερες πληροφορίες για το επενδυτικό του πλάνο, αλλά αυτό δεν στάθηκε δυνατό. Να σημειωθεί ωστόσο ότι υπάρχει μία ακόμη πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι δηλαδή μαζί με την AGRIFREDA, θα επενδύσει στην ΑΛΜΜΕ και μεγάλη γνωστή εξαγωγική επιχείρηση της Πιερίας, η OLYMP- Konstantopoulos.

Η πορεία προς την εξυγίανση

Το παλιό δάνειο από την ΑΤΕ, βάρυνε ανησυχητικά την ΑΕΣ ΑΛΜΜΕ Α.Ε., η οποία το 2021 λόγω ενός συνδυασμού αρνητικών εξελίξεων ( υψηλό κόστος πρώτης ύλης και υψηλό κόστος ενέργειας) αντιμετώπισε και μία πολύ δύσκολη χρονιά και σημαντικές ζημίες.

Οι ορκωτοί ελεγκτές, στο σημείωμά τους επί των οικονομικών καταστάσεων έτους 2022, επεσήμαναν «ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της».

«Από τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2022 και αφού ληφθεί υπόψη και η επίδραση της παρατήρησης που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, προκύπτουν τα εξής: α) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται σε € -8.047 χιλ. μείον επίδραση μη λογισμού χρεωστικών τόκων ύψους € 2.439 χιλ. σύνολο € -10.486 χιλ., β) Η καθαρή θέση έχει καταστεί αρνητική και ανέρχεται στο ποσό των € -570 χιλ. μείον επίδραση μη λογισμού χρεωστικών τόκων ύψους € 2.439 χιλ. σύνολο € -3.009 χιλ., γ) Οι τρέχουσες υποχρεώσεις της 31/12/2022 υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά € 12.314 χιλ. μείον επίδραση μη λογισμού χρεωστικών τόκων ύψους € 2.439 χιλ. σύνολο € 14.753 χιλ., και δ) δεν εξυπηρετείται τραπεζικό δάνειο, συνολικού ποσού την 31/12/2022 € 20.018 χιλ., τελώντας σε μία διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον ειδικό εκκαθαριστή του πιστωτικού ιδρύματος»

Ωστόσο, η διοίκηση της ΑΛΜΜΕ, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη των τριών συνεταιρισμών, κινητοποιήθηκε για την αναζήτηση λύσης. Έτσι, τον Απρίλιο του 2021 ανέθεσε στη Grant Thornton την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, στα πλαίσια της αναχρηματοδότησης του μακροπρόθεσμου δανεισμού της προς την PQH Ενιαία Εκκαθάριση Α.Ε. . Ο στρατηγικός επενδυτής βρέθηκε και η δεσμευτική πρότασή του εγκρίθηκε από το δ.σ. της ΑΛΜΜΕ το 2023, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ληξιπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση προς την PQH και να ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας.

Η διοίκηση της ΑΕΣ ΑΛΜΜΕ προχώρησε στις διαδικασίες υλοποίησης του αποφασισμένου σχεδίου, παρότι το 2022 ήταν μία πολύ καλή χρονιά, με μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη (σ.σ. θετικά εξελίχθηκε και το 2023)

Αύξηση πωλήσεων και κέρδη το 2022

Συγκεκριμένα, το 2022,ο κύκλος εργασιών έχει αυξήθηκε σημαντικά κατά 12.001.157,57 ευρώ ή 39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και διαμορφώθηκε σε 42,726 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα της χρήσης 2022 ήταν κερδοφόρο και ανήλθε σε 119.791 ευρώ, σε αντίθεση με τη μεγάλη ζημία του 2021 , των -7,778 εκατ. ευρώ, η οποία ήταν έκτακτη και χωρίς προηγούμενο στο παρελθόν.

Τα δάνεια που έχει η ΑΕΣ ΑΛΜΜΕ, πέραν του παλαιού από την ΑΤΕ, ανέρχονται σε 7,7 εκατ. ευρώ, είναι προς την Τράπεζα Πειραιώς, αφορούν κεφάλαια κίνησης και εξυπηρετούνται κανονικά.

Η ταυτότητα της ΑΛΜΜΕ Α.Ε.

Το μεταποιητικό συγκρότημα της ΑΛΜΜΕ, που μπορεί να επεξεργαστεί ως και 30 εκατ. κιλά συμπύρηνου ροδάκινου, αποτελεί σημαντικό κρίκο στον αγροτοδιατροφικό κλάδο της Ημαθίας, αφού οι τρεις συνεταιρισμοί που τη δημιούργησαν παράγουν περί τα 18-20 εκατ. κιλά φρούτων, κυρίως ροδάκινα, νεκταρίνια και ακτινίδια, όπως επίσης κεράσια και αχλάδια, αλλά σε μικρότερες ποσότητες.

Η Α.Ε.Σ ΑΛ.Μ.ΜΕ, που ιδρύθηκε το 1996 σαν κοινοπραξία τριών πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, έχει μεταποιητικό συγκρότημα στην Κουλούρα Ημαθίας, σε έκταση 310 στρεμμάτων. Στο συγκρότημα αυτό υπάρχουν χώροι παραγωγής, αποθήκες, ψυγεία για τα προϊόντα, εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, χώροι γραφείων και φάρμα 60 στρεμμάτων με βιολογική καλλιέργεια ροδακίνων.

Η ΑΛΜΜΕ είναι  κονσερβοποιείο (κομποστάδικο) και χυμοποιείο, που στηρίζεται στους τρεις ανωτέρω αγροτικούς συνεταιρισμούς με περίπου 1.500 μέλη, ενώ εισκομίζει προϊόντα και από άλλους παραγωγούς. Από τα προϊόντα που μεταποιεί, το μεγαλύτερο μέρος τους, εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες.

AGRIFREDA- Ένα ακόμη βήμα ανάπτυξης

Η εξαγορά της ΑΛΜΜΕ Α.Ε. από την AGRIFREDA, αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία που το 2000 ίδρυσε, ο Ιωάννης Σινιόσογλου.

Η εταιρεία, με έδρα και κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αριδαία Πέλλας, έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών, ενώ έχει και τεχνογνωσία στην επεξεργασία του κάστανου. Όμως στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της συμπεριλαμβάνονται πολλά ακόμη προϊόντα: προϊόντα ζαχαροπλαστικής ( σιρόπια, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα σοκολάτας ) χαλβάδες και ταχίνι, ενώ επίσης εμπορεύεται το εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ‘Δροσιά’.

Η εταιρεία που έχει υποκαταστήματα στην Κρύα Βρύση και τη Δροσιά Πέλλας, όπως επίσης στην Επισκοπή Νάουσας, έχει δημιουργήσει βάσεις στην Αθήνα ( Αχαρνές) αλλά και στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το 2022 η AGRIFREDA είχε κύκλο εργασιών 49,886 εκατ. ευρώ (+24,53%), ΕΒΙΤDA 5,597 εκατ (-8%) και κέρδη προ φόρων 3,987 εκατ. ευρώ.

Η Εταιρεία έχει σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό και ισχυρές βάσεις στον πρωτογενή τομέα.

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, η ΑΕΣ ΑΛΜΜΕ Α.Ε., αλλάζει οριστικά σελίδα και αφήνει πίσω της το βραχνά των οικονομικών προβλημάτων που έφτασαν να απειλούν τη συνέχιση της λειτουργίας της. Την ημέρα εκείνη, σφραγίζεται οριστικά και τυπικά, στη γενική συνέλευση της ΑΛΜΜΕ, η είσοδος ιδιώτη επενδυτή , της AGRIFREDA AE, στην Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΛΜΜΕ , κοινοπραξία τριών μεγάλων Αγροτικών Συνεταιρισμών της φρουτοπαραγωγού Ημαθίας, των Α.Σ. Μελίκη, Α.Σ. Μέση και Α.Σ. Νέος Αλιάκμων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του makthes.gr, η AGRIFREDA A.E., αποκτά το 85% της ΑΛΜΜΕ έχοντας αναλάβει την υποχρέωση, την επόμενη κιόλας ημέρας, στις 19/4/2024, να εξοφλήσει πλήρως παλαιό και μη εξυπηρετούμενο δάνειο της συνεταιριστικής επιχείρησης, ύψους περίπου 21 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται στα χέρια της PQH, εκκαθαρίστριας της Αγροτικής Τράπεζας.

Οι τρεις συνεταιρισμοί, διατηρούν μερίδιο 15% της ΑΛΜΜΕ Α.Ε. , σε μία συμφωνία που προβλέπει ότι σε βάθος 15ετίας η σχέση αυτή δεν θα διαταραχθεί, εξασφαλίζοντας αφ’ ενός τη διάθεση της παραγωγής των περίπου 1.500 αγροτών – μελών των τριών συνεταιρισμών- αλλά, από την άλλη πλευρά , διασφαλίζοντας τον ιδιώτη επενδυτή ως προς την εισροή πρώτης ύλης , για το μεγάλο κομποστάδικο και χυμοποιείο που αποκτά, εξαγοράζοντας το 85% της ΑΛΜΜΕ.

Μαζί με την AGRIFREDA, στην ΑΛΜΜΕ μπαίνει και το ΕΟS Hellenic Renaissance Fund, το οποίο το 2020 είχε επενδύσει 15 εκατ. ευρώ στην δυναμική εταιρεία της Πέλλας, που δημιούργησε ο κ. Ιωάννης Σινιόσογλου το 2000.

Για την AGRIFREDA, η επένδυση στην ΑΛΜΜΕ αποτελεί μεγάλο βήμα, αν ληφθεί υπόψη ότι οι δύο επιχειρήσεις, το 2022, είχαν σχεδόν τον ίδιο κύκλο εργασιών (επιπλέον περίπου 7 εκατ. η AGRIFREDA), ενώ σχεδιάζεται και εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού στο τμήμα παραγωγής της μέχρι σήμερα συνεταιριστικής ΑΛΜΜΕ.

Το makthes.gr προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον κ. Ιωάννη Σινιόσογλου, για να πάρει περισσότερες πληροφορίες για το επενδυτικό του πλάνο, αλλά αυτό δεν στάθηκε δυνατό. Να σημειωθεί ωστόσο ότι υπάρχει μία ακόμη πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι δηλαδή μαζί με την AGRIFREDA, θα επενδύσει στην ΑΛΜΜΕ και μεγάλη γνωστή εξαγωγική επιχείρηση της Πιερίας, η OLYMP- Konstantopoulos.

Η πορεία προς την εξυγίανση

Το παλιό δάνειο από την ΑΤΕ, βάρυνε ανησυχητικά την ΑΕΣ ΑΛΜΜΕ Α.Ε., η οποία το 2021 λόγω ενός συνδυασμού αρνητικών εξελίξεων ( υψηλό κόστος πρώτης ύλης και υψηλό κόστος ενέργειας) αντιμετώπισε και μία πολύ δύσκολη χρονιά και σημαντικές ζημίες.

Οι ορκωτοί ελεγκτές, στο σημείωμά τους επί των οικονομικών καταστάσεων έτους 2022, επεσήμαναν «ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της».

«Από τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2022 και αφού ληφθεί υπόψη και η επίδραση της παρατήρησης που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, προκύπτουν τα εξής: α) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται σε € -8.047 χιλ. μείον επίδραση μη λογισμού χρεωστικών τόκων ύψους € 2.439 χιλ. σύνολο € -10.486 χιλ., β) Η καθαρή θέση έχει καταστεί αρνητική και ανέρχεται στο ποσό των € -570 χιλ. μείον επίδραση μη λογισμού χρεωστικών τόκων ύψους € 2.439 χιλ. σύνολο € -3.009 χιλ., γ) Οι τρέχουσες υποχρεώσεις της 31/12/2022 υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά € 12.314 χιλ. μείον επίδραση μη λογισμού χρεωστικών τόκων ύψους € 2.439 χιλ. σύνολο € 14.753 χιλ., και δ) δεν εξυπηρετείται τραπεζικό δάνειο, συνολικού ποσού την 31/12/2022 € 20.018 χιλ., τελώντας σε μία διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον ειδικό εκκαθαριστή του πιστωτικού ιδρύματος»

Ωστόσο, η διοίκηση της ΑΛΜΜΕ, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη των τριών συνεταιρισμών, κινητοποιήθηκε για την αναζήτηση λύσης. Έτσι, τον Απρίλιο του 2021 ανέθεσε στη Grant Thornton την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, στα πλαίσια της αναχρηματοδότησης του μακροπρόθεσμου δανεισμού της προς την PQH Ενιαία Εκκαθάριση Α.Ε. . Ο στρατηγικός επενδυτής βρέθηκε και η δεσμευτική πρότασή του εγκρίθηκε από το δ.σ. της ΑΛΜΜΕ το 2023, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ληξιπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση προς την PQH και να ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας.

Η διοίκηση της ΑΕΣ ΑΛΜΜΕ προχώρησε στις διαδικασίες υλοποίησης του αποφασισμένου σχεδίου, παρότι το 2022 ήταν μία πολύ καλή χρονιά, με μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη (σ.σ. θετικά εξελίχθηκε και το 2023)

Αύξηση πωλήσεων και κέρδη το 2022

Συγκεκριμένα, το 2022,ο κύκλος εργασιών έχει αυξήθηκε σημαντικά κατά 12.001.157,57 ευρώ ή 39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και διαμορφώθηκε σε 42,726 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα της χρήσης 2022 ήταν κερδοφόρο και ανήλθε σε 119.791 ευρώ, σε αντίθεση με τη μεγάλη ζημία του 2021 , των -7,778 εκατ. ευρώ, η οποία ήταν έκτακτη και χωρίς προηγούμενο στο παρελθόν.

Τα δάνεια που έχει η ΑΕΣ ΑΛΜΜΕ, πέραν του παλαιού από την ΑΤΕ, ανέρχονται σε 7,7 εκατ. ευρώ, είναι προς την Τράπεζα Πειραιώς, αφορούν κεφάλαια κίνησης και εξυπηρετούνται κανονικά.

Η ταυτότητα της ΑΛΜΜΕ Α.Ε.

Το μεταποιητικό συγκρότημα της ΑΛΜΜΕ, που μπορεί να επεξεργαστεί ως και 30 εκατ. κιλά συμπύρηνου ροδάκινου, αποτελεί σημαντικό κρίκο στον αγροτοδιατροφικό κλάδο της Ημαθίας, αφού οι τρεις συνεταιρισμοί που τη δημιούργησαν παράγουν περί τα 18-20 εκατ. κιλά φρούτων, κυρίως ροδάκινα, νεκταρίνια και ακτινίδια, όπως επίσης κεράσια και αχλάδια, αλλά σε μικρότερες ποσότητες.

Η Α.Ε.Σ ΑΛ.Μ.ΜΕ, που ιδρύθηκε το 1996 σαν κοινοπραξία τριών πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, έχει μεταποιητικό συγκρότημα στην Κουλούρα Ημαθίας, σε έκταση 310 στρεμμάτων. Στο συγκρότημα αυτό υπάρχουν χώροι παραγωγής, αποθήκες, ψυγεία για τα προϊόντα, εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, χώροι γραφείων και φάρμα 60 στρεμμάτων με βιολογική καλλιέργεια ροδακίνων.

Η ΑΛΜΜΕ είναι  κονσερβοποιείο (κομποστάδικο) και χυμοποιείο, που στηρίζεται στους τρεις ανωτέρω αγροτικούς συνεταιρισμούς με περίπου 1.500 μέλη, ενώ εισκομίζει προϊόντα και από άλλους παραγωγούς. Από τα προϊόντα που μεταποιεί, το μεγαλύτερο μέρος τους, εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες.

AGRIFREDA- Ένα ακόμη βήμα ανάπτυξης

Η εξαγορά της ΑΛΜΜΕ Α.Ε. από την AGRIFREDA, αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία που το 2000 ίδρυσε, ο Ιωάννης Σινιόσογλου.

Η εταιρεία, με έδρα και κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αριδαία Πέλλας, έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών, ενώ έχει και τεχνογνωσία στην επεξεργασία του κάστανου. Όμως στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της συμπεριλαμβάνονται πολλά ακόμη προϊόντα: προϊόντα ζαχαροπλαστικής ( σιρόπια, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα σοκολάτας ) χαλβάδες και ταχίνι, ενώ επίσης εμπορεύεται το εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ‘Δροσιά’.

Η εταιρεία που έχει υποκαταστήματα στην Κρύα Βρύση και τη Δροσιά Πέλλας, όπως επίσης στην Επισκοπή Νάουσας, έχει δημιουργήσει βάσεις στην Αθήνα ( Αχαρνές) αλλά και στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το 2022 η AGRIFREDA είχε κύκλο εργασιών 49,886 εκατ. ευρώ (+24,53%), ΕΒΙΤDA 5,597 εκατ (-8%) και κέρδη προ φόρων 3,987 εκατ. ευρώ.

Η Εταιρεία έχει σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό και ισχυρές βάσεις στον πρωτογενή τομέα.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία