ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση σύγκληση της επιτροπής για θέματα που ανακύπτουν σε σχέση με τα τεχνικά επαγγέλματα

Επιστολή προς τον αν. υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ν. Παπαθανάση και το γεν. γραμματέα Βιομηχανίας Ι. Κυριακού

 15/06/2021 20:37

ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση σύγκληση της επιτροπής για θέματα που ανακύπτουν σε σχέση με τα τεχνικά επαγγέλματα

Την ανάγκη άμεσης σύγκλησης της Τεχνικής Επιτροπής, για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τα τεχνικά επαγγέλματα , επισημαίνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) , σε επιστολή που απέστειλε προς τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων Ν. Παπαθανάση και το γενικό γραμματέα Βιομηχανίας Ι. Κυριακού .

Ειδικότερα στην επιστολή με θέμα «Σύγκληση της επιτροπής του άρθρου 10 του Ν.3982/2011», η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει την επιβεβλημένη ανάγκη της σύγκλησης της Επιτροπής για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τόσο των επαγγελματιών του χώρου, όσο και των πολιτών.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή:

«Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε με το άρθρο 10 του Ν. 3982/2011 προβλέφθηκε η σύσταση τεχνικής επιτροπής, με αρμοδιότητα να εισηγείται για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με τα τεχνικά επαγγέλματα. Με την παρούσα επιστολή, σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί η εν λόγω επιτροπή, καθώς έχουμε γίνει φορείς σοβαρών ενστάσεων από τα μέλη μας, και συγκεκριμένα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών, Εγκαταστατών, Συντηρητών, Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), αναφορικά με το περιεχόμενο προσχεδίου σχετικής ΚΥΑ.

Δεδομένου ότι τα ζητήματα αυτά αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τόσο των επαγγελματιών του χώρου, όσο και των πολιτών-χρηστών, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας για την σύγκληση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10 του Ν.3982/2011».

Την ανάγκη άμεσης σύγκλησης της Τεχνικής Επιτροπής, για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τα τεχνικά επαγγέλματα , επισημαίνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) , σε επιστολή που απέστειλε προς τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων Ν. Παπαθανάση και το γενικό γραμματέα Βιομηχανίας Ι. Κυριακού .

Ειδικότερα στην επιστολή με θέμα «Σύγκληση της επιτροπής του άρθρου 10 του Ν.3982/2011», η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει την επιβεβλημένη ανάγκη της σύγκλησης της Επιτροπής για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τόσο των επαγγελματιών του χώρου, όσο και των πολιτών.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή:

«Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε με το άρθρο 10 του Ν. 3982/2011 προβλέφθηκε η σύσταση τεχνικής επιτροπής, με αρμοδιότητα να εισηγείται για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με τα τεχνικά επαγγέλματα. Με την παρούσα επιστολή, σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί η εν λόγω επιτροπή, καθώς έχουμε γίνει φορείς σοβαρών ενστάσεων από τα μέλη μας, και συγκεκριμένα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών, Εγκαταστατών, Συντηρητών, Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), αναφορικά με το περιεχόμενο προσχεδίου σχετικής ΚΥΑ.

Δεδομένου ότι τα ζητήματα αυτά αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τόσο των επαγγελματιών του χώρου, όσο και των πολιτών-χρηστών, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας για την σύγκληση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10 του Ν.3982/2011».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία