ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

"Γαλάζια" καινοτομία από πέντε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εταιρείες έλαβαν κουπόνια καινοτομίας ύψους 10.000 ευρώ από το ΕΒΕΘ στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST, προκειμένου να αναπτύξουν επιστημονικές προτάσεις

 10/01/2020 13:26

"Γαλάζια" καινοτομία από πέντε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

"Γαλάζια" καινοτομία αναπτύσσουν στην περίοδο ως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2020 πέντε καινοτομικές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβαν κουπόνια καινοτομίας, στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST, προκειμένου να αναπτύξουν επιστημονικές προτάσεις εμπνευσμένες από τη θάλασσα, με πιθανό ισχυρό αναπτυξιακό αντίκτυπο: η ανάπτυξη μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής ολοθουρίων (των πανάκριβων "αγγουριών της θάλασσας"), με στόχο τη δημιουργία της πρώτης μονάδας καλλιέργειάς τους στην Ελλάδα, η εκτροφή γαρίδων σε δεξαμενές παραγωγής σπιρουλίνας, η διατήρηση φιλέτων ψαριού σε άλμη βασισμένη σε ...ροδόνερα και με αξιοποίηση ελληνικών αρωματικών φυτών, η ανάπτυξη οn-line συστήματος παρακολούθησης οστρακοειδών και μια καινοτομική μέθοδος αποτροπής της συσσώρευσης βιομάζας πάνω στα δίχτυα, είναι τα πέντε σχέδια, που μπήκαν στη γραμμή αφετηρίας τον Αύγουστο του 2019, με προοπτική την ολοκλήρωσή τους ως το τέλος του φετινού Φεβρουαρίου.

Και τα πέντε καινοτομικά σχέδια, που υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρομεσαίες και νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις και έχουν λάβει "Κουπόνι Καινοτομίας", ύψους 10.000 ευρώ, από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ADRION), βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αυτό διαπίστωσε αντιπροσωπεία στελεχών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων του ΕΒΕΘ, κατά τη διάρκεια πρόσφατων επισκέψεων στις ωφελούμενες επιχειρήσεις και τους συνεργαζόμενους με αυτές Παρόχους Τεχνογνωσίας (φορείς Έρευνας και Καινοτομίας). Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, τα εγκεκριμένα σχέδια υλοποιούνται βάσει των όσων προβλέπονταν στις αιτήσεις τους. Τα σχέδια επιλέχθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, στο πλαίσιο της διακρατικής πιλοτικής δράσης του έργου BLUE_BOOST, μέσω της οποίας έχουν χορηγηθεί στις επτά πιλοτικές περιοχές του έργου συνολικά 35 κουπόνια καινοτομίας, ύψους έως 10.000 ευρώ έκαστο, σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, επεξεργασία αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, ναυπήγηση σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες κλπ).

Αναλυτικά τα πέντε σχέδια

Αναλυτικότερα, τα πέντε εγκεκριμένα σχέδια, που επιλέχθηκαν για τη λήψη Κουπονιών Καινοτομίας μεταξύ 11 συνολικά, ιδιαίτερα υψηλού επιστημονικού επιπέδου, προτάσεων, είναι τα εξής:

*MultiSpirulina - Multitrophic Aquaculture as Innovative Tool in a Spirulina farm (Πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια ως καινοτομικό εργαλείο σε μια μονάδα καλλιέργειας σπιρουλίνας) με ωφελούμενη επιχείρηση την ΑΛΓΗ ΑΕΓΕ (καλλιέργεια Σπιρουλίνας, Νιγρίτα Σερρών) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων καλλιέργειας γαρίδας στις δεξαμενές όπου παράγεται η σπιρουλίνα, κατά την χειμερινή περίοδο, όταν οι εν λόγω δεξαμενές δε χρησιμοποιούνται.

*COATFISH - Use of antifouling coating in netting traps for the coastal fisheries (Χρήση αντιεπιβιωτικής επικάλυψης σε δίχτυα-παγίδες για την παράκτια αλιεία), με ωφελούμενη επιχείρηση την ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. (κατασκευή διχτυών, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η δοκιμή στο θαλάσσιο περιβάλλον, διχτυών-παγίδων για την παράκτια αλιεία, με τη χρήση επικάλυψης που περιορίζει τη συσσώρευση βιομάζας στο δίχτυ, δοκιμάζοντας τόσο συμβατικές, όσο και εναλλακτικές (οικολογικές) ουσίες.

*DREAM - Development of an artificial REproduction method for seA cucuMbers (Ανάπτυξη μιας μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής για ολοθούρια), με ωφελούμενη επιχείρηση την NORTH AEGEAN SEAFOOD (καλλιέργεια κι επεξεργασία μαλακίων - θαλάσσιων ασπονδύλων, Θεσσαλονίκη) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας επίσης το ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής ολοθουρίων, με σκοπό την παραγωγή υγιούς και πιστοποιημένου γενετικού υλικού, έτσι ώστε η ωφελούμενη επιχείρηση να μπορέσει να δημιουργήσει την πρώτη μονάδα καλλιέργειας ολοθουρίων στην Ελλάδα.

*INTERACT - usIng an oNline moniToring systEm to contRol mussels' sAfety CondiTions (Χρησιμοποιώντας ένα on-line σύστημα παρακολούθησης για τον έλεγχο των συνθηκών ασφαλείας των μυδιών), με ωφελούμενη επιχείρηση την ΚΟΝΙΑΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ - «Μύδια ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Επεξεργασία και Εμπορία Μυδιών, Σταυρός Θεσσαλονίκης) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Βιολόγο - Εμπειρογνώμονα Υδατοκαλλιεργειών, Δρ. Κωνσταντίνο Κουκάρα. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη ενός on-line συστήματος παρακολούθησης οστρακοειδών, για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων σημείων των λειτουργιών της επιχείρησης.

*AROMA-2-FISH - Aromatic waters based brine to preserve nutritionally high valued fish fillets (Άλμη βασισμένη σε ροδόνερα για τη διατήρηση φιλέτων ψαριού υψηλής διατροφικής αξίας), με υποβάλλοντα την εταιρεία ΑΥΓΗΤΑ ΝΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Τhinkgreen Natural Goods (Παραγωγή & Εμπορία Τροφίμων, Θεσσαλονίκη) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Εργαστήριο Ανάλυσης Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η παραγωγή κονσερβοποιημένων φιλέτων ψαριού υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία θα διατηρούνται μέσα σε διαφορετικά είδη άλμης βασισμένης σε ροδόνερα, που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του σχεδίου, αξιοποιώντας ελληνικά αρωματικά φυτά, πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

"Γαλάζια" καινοτομία αναπτύσσουν στην περίοδο ως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2020 πέντε καινοτομικές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβαν κουπόνια καινοτομίας, στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST, προκειμένου να αναπτύξουν επιστημονικές προτάσεις εμπνευσμένες από τη θάλασσα, με πιθανό ισχυρό αναπτυξιακό αντίκτυπο: η ανάπτυξη μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής ολοθουρίων (των πανάκριβων "αγγουριών της θάλασσας"), με στόχο τη δημιουργία της πρώτης μονάδας καλλιέργειάς τους στην Ελλάδα, η εκτροφή γαρίδων σε δεξαμενές παραγωγής σπιρουλίνας, η διατήρηση φιλέτων ψαριού σε άλμη βασισμένη σε ...ροδόνερα και με αξιοποίηση ελληνικών αρωματικών φυτών, η ανάπτυξη οn-line συστήματος παρακολούθησης οστρακοειδών και μια καινοτομική μέθοδος αποτροπής της συσσώρευσης βιομάζας πάνω στα δίχτυα, είναι τα πέντε σχέδια, που μπήκαν στη γραμμή αφετηρίας τον Αύγουστο του 2019, με προοπτική την ολοκλήρωσή τους ως το τέλος του φετινού Φεβρουαρίου.

Και τα πέντε καινοτομικά σχέδια, που υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρομεσαίες και νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις και έχουν λάβει "Κουπόνι Καινοτομίας", ύψους 10.000 ευρώ, από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ADRION), βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αυτό διαπίστωσε αντιπροσωπεία στελεχών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων του ΕΒΕΘ, κατά τη διάρκεια πρόσφατων επισκέψεων στις ωφελούμενες επιχειρήσεις και τους συνεργαζόμενους με αυτές Παρόχους Τεχνογνωσίας (φορείς Έρευνας και Καινοτομίας). Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, τα εγκεκριμένα σχέδια υλοποιούνται βάσει των όσων προβλέπονταν στις αιτήσεις τους. Τα σχέδια επιλέχθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, στο πλαίσιο της διακρατικής πιλοτικής δράσης του έργου BLUE_BOOST, μέσω της οποίας έχουν χορηγηθεί στις επτά πιλοτικές περιοχές του έργου συνολικά 35 κουπόνια καινοτομίας, ύψους έως 10.000 ευρώ έκαστο, σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, επεξεργασία αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, ναυπήγηση σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες κλπ).

Αναλυτικά τα πέντε σχέδια

Αναλυτικότερα, τα πέντε εγκεκριμένα σχέδια, που επιλέχθηκαν για τη λήψη Κουπονιών Καινοτομίας μεταξύ 11 συνολικά, ιδιαίτερα υψηλού επιστημονικού επιπέδου, προτάσεων, είναι τα εξής:

*MultiSpirulina - Multitrophic Aquaculture as Innovative Tool in a Spirulina farm (Πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια ως καινοτομικό εργαλείο σε μια μονάδα καλλιέργειας σπιρουλίνας) με ωφελούμενη επιχείρηση την ΑΛΓΗ ΑΕΓΕ (καλλιέργεια Σπιρουλίνας, Νιγρίτα Σερρών) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων καλλιέργειας γαρίδας στις δεξαμενές όπου παράγεται η σπιρουλίνα, κατά την χειμερινή περίοδο, όταν οι εν λόγω δεξαμενές δε χρησιμοποιούνται.

*COATFISH - Use of antifouling coating in netting traps for the coastal fisheries (Χρήση αντιεπιβιωτικής επικάλυψης σε δίχτυα-παγίδες για την παράκτια αλιεία), με ωφελούμενη επιχείρηση την ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. (κατασκευή διχτυών, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η δοκιμή στο θαλάσσιο περιβάλλον, διχτυών-παγίδων για την παράκτια αλιεία, με τη χρήση επικάλυψης που περιορίζει τη συσσώρευση βιομάζας στο δίχτυ, δοκιμάζοντας τόσο συμβατικές, όσο και εναλλακτικές (οικολογικές) ουσίες.

*DREAM - Development of an artificial REproduction method for seA cucuMbers (Ανάπτυξη μιας μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής για ολοθούρια), με ωφελούμενη επιχείρηση την NORTH AEGEAN SEAFOOD (καλλιέργεια κι επεξεργασία μαλακίων - θαλάσσιων ασπονδύλων, Θεσσαλονίκη) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας επίσης το ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής ολοθουρίων, με σκοπό την παραγωγή υγιούς και πιστοποιημένου γενετικού υλικού, έτσι ώστε η ωφελούμενη επιχείρηση να μπορέσει να δημιουργήσει την πρώτη μονάδα καλλιέργειας ολοθουρίων στην Ελλάδα.

*INTERACT - usIng an oNline moniToring systEm to contRol mussels' sAfety CondiTions (Χρησιμοποιώντας ένα on-line σύστημα παρακολούθησης για τον έλεγχο των συνθηκών ασφαλείας των μυδιών), με ωφελούμενη επιχείρηση την ΚΟΝΙΑΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ - «Μύδια ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Επεξεργασία και Εμπορία Μυδιών, Σταυρός Θεσσαλονίκης) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Βιολόγο - Εμπειρογνώμονα Υδατοκαλλιεργειών, Δρ. Κωνσταντίνο Κουκάρα. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη ενός on-line συστήματος παρακολούθησης οστρακοειδών, για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων σημείων των λειτουργιών της επιχείρησης.

*AROMA-2-FISH - Aromatic waters based brine to preserve nutritionally high valued fish fillets (Άλμη βασισμένη σε ροδόνερα για τη διατήρηση φιλέτων ψαριού υψηλής διατροφικής αξίας), με υποβάλλοντα την εταιρεία ΑΥΓΗΤΑ ΝΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Τhinkgreen Natural Goods (Παραγωγή & Εμπορία Τροφίμων, Θεσσαλονίκη) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Εργαστήριο Ανάλυσης Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου είναι η παραγωγή κονσερβοποιημένων φιλέτων ψαριού υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία θα διατηρούνται μέσα σε διαφορετικά είδη άλμης βασισμένης σε ροδόνερα, που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του σχεδίου, αξιοποιώντας ελληνικά αρωματικά φυτά, πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία