ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΣΘ: Οδηγίες κατάθεσης τιμολογίων για αντιγριπικό εμβολιασμό χωρίς ιατρική συνταγή του Δεκεμβρίου

Τι αντιγριπικό εμβολιασμό χωρίς ιατρική συνταγή μηνός Ιανουαρίου

 02/02/2023 15:37

ΦΣΘ: Οδηγίες κατάθεσης τιμολογίων για αντιγριπικό εμβολιασμό χωρίς ιατρική συνταγή του Δεκεμβρίου

Με ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) παρέχει διευκρινίσεις για την κατάθεση στο Σύλλογο των τιμολογίων για τα αντιγριπικά εμβόλια χωρίς ιατρική συνταγή μηνός Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ΦΣΘ οι φαρμακοποιοί – μέλη του θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

1 Μέσα στη γκρι σακούλα του ΕΟΠΥΥ τοποθετείτε:

-το αντίγραφο τιμολογίου

-το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής

-τα έντυπα που είχατε τυπώσει και στα οποία είχατε κολλήσει τα κουπόνια και φέρουν υπογραφή παραλήπτη και υπογραφή και σφραγίδα φαρμακοποιού

2 Έξω από τη γκρι σακούλα του ΕΟΠΥΥ κολλάτε το αυτοκόλλητο που εκτυπώνεται από την πύλη ΚΜΕΣ και συμπληρώνετε τον κωδικό ΔΙΛΟΦ σας.

3 Σε χωριστό απλό φάκελο τοποθετείτε το πρωτότυπο τιμολόγιο. Έξω από τον απλό φάκελο βάζετε σφραγίδα και επωνυμία φαρμακείου και γράφετε «ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ» και το αιτούμενο ποσό.

4 Εκτυπώνετε το συγκεντρωτικό συνοδευτικό έντυπο από το σάιτ του Συλλόγου μας (https://www.fsth.gr/nea-katathesi-eopyy.el.aspx) και συμπληρώνετε τα αιτούμενα ποσά φαρμάκων, εμβολίων, Ευρωπαίων, ΔΑΠΥ, Ταμείων ΔΙΛΟΦ κλπ, καθώς και του αντιγριπικού εμβολιασμού Δεκεμβρίου στον κωδικό 160 (χειρόγραφα).

Όσον αφορά τον αντιγριπικό εμβολιασμό χωρίς ιατρική συνταγή μηνός Ιανουαρίου, σας υπενθυμίζουμε ότι τα έντυπα που είχατε τυπώσει και στα οποία είχατε κολλήσει τα κουπόνια και φέρουν υπογραφή παραλήπτη και υπογραφή και σφραγίδα φαρμακοποιού δεν διαχωρίζονται και συμπεριλαμβάνονται στις υπόλοιπες συνταγές εμβολίων στην υποβολή «Εμβόλια ΕΠΕ» Ιανουαρίου. Συνεπώς τοποθετούνται εντός της γκρι σακούλας του ΕΟΠΥΥ με ένα αντίγραφο τιμολογίου και ένα πρωτότυπο τιμολόγιο εντός του φακέλου με τα υπόλοιπα πρωτότυπα τιμολόγια όπως παλιά.

Με ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) παρέχει διευκρινίσεις για την κατάθεση στο Σύλλογο των τιμολογίων για τα αντιγριπικά εμβόλια χωρίς ιατρική συνταγή μηνός Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ΦΣΘ οι φαρμακοποιοί – μέλη του θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

1 Μέσα στη γκρι σακούλα του ΕΟΠΥΥ τοποθετείτε:

-το αντίγραφο τιμολογίου

-το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής

-τα έντυπα που είχατε τυπώσει και στα οποία είχατε κολλήσει τα κουπόνια και φέρουν υπογραφή παραλήπτη και υπογραφή και σφραγίδα φαρμακοποιού

2 Έξω από τη γκρι σακούλα του ΕΟΠΥΥ κολλάτε το αυτοκόλλητο που εκτυπώνεται από την πύλη ΚΜΕΣ και συμπληρώνετε τον κωδικό ΔΙΛΟΦ σας.

3 Σε χωριστό απλό φάκελο τοποθετείτε το πρωτότυπο τιμολόγιο. Έξω από τον απλό φάκελο βάζετε σφραγίδα και επωνυμία φαρμακείου και γράφετε «ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ» και το αιτούμενο ποσό.

4 Εκτυπώνετε το συγκεντρωτικό συνοδευτικό έντυπο από το σάιτ του Συλλόγου μας (https://www.fsth.gr/nea-katathesi-eopyy.el.aspx) και συμπληρώνετε τα αιτούμενα ποσά φαρμάκων, εμβολίων, Ευρωπαίων, ΔΑΠΥ, Ταμείων ΔΙΛΟΦ κλπ, καθώς και του αντιγριπικού εμβολιασμού Δεκεμβρίου στον κωδικό 160 (χειρόγραφα).

Όσον αφορά τον αντιγριπικό εμβολιασμό χωρίς ιατρική συνταγή μηνός Ιανουαρίου, σας υπενθυμίζουμε ότι τα έντυπα που είχατε τυπώσει και στα οποία είχατε κολλήσει τα κουπόνια και φέρουν υπογραφή παραλήπτη και υπογραφή και σφραγίδα φαρμακοποιού δεν διαχωρίζονται και συμπεριλαμβάνονται στις υπόλοιπες συνταγές εμβολίων στην υποβολή «Εμβόλια ΕΠΕ» Ιανουαρίου. Συνεπώς τοποθετούνται εντός της γκρι σακούλας του ΕΟΠΥΥ με ένα αντίγραφο τιμολογίου και ένα πρωτότυπο τιμολόγιο εντός του φακέλου με τα υπόλοιπα πρωτότυπα τιμολόγια όπως παλιά.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία