ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Φλώρινα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιοκτήτες ακινήτων για εκμίσθωση κατοικιών

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 100% και καλύπτει σε βάθος τριετίας το κόστος ενοικίου και μέρος των λειτουργικών δαπανών

 23/02/2021 18:00

Φλώρινα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιοκτήτες ακινήτων για εκμίσθωση κατοικιών

Ο δήμος Φλώρινας για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ, προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Δράσεις κοινωνικής φροντίδας και προστασίας Ρομά/Επιδότηση Ενοικίου» και αφορά την πράξη «Επιδότηση ενοικίου Ρομά δήμου Φλώρινας» (ΟΠΣ 5070822).

Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Δυτική Μακεδονία 2014-2020 και του άξονα προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε διάκρισης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Ο δήμος Φλώρινας για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ, προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Δράσεις κοινωνικής φροντίδας και προστασίας Ρομά/Επιδότηση Ενοικίου» και αφορά την πράξη «Επιδότηση ενοικίου Ρομά δήμου Φλώρινας» (ΟΠΣ 5070822).

Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Δυτική Μακεδονία 2014-2020 και του άξονα προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε διάκρισης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία