ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

"Φιλί ζωής" για 30 χρόνια σε επιχειρήσεις της δυτικής Θεσσαλονίκης

Ακόμα και αν προκύψουν μεταβολές σε σχέση με τις χρήσεις γης- Ευχαριστήρια επιστολή της κίνησης των 320 επιχειρηματιών

 29/10/2019 14:44

"Φιλί ζωής" για 30 χρόνια σε επιχειρήσεις της δυτικής Θεσσαλονίκης
Φωτ. Αρχείου

Σοφία Χριστοφορίδου

Μία τροποποίηση της τελευταίας στιγμής στον αναπτυξιακό νόμο δίνει παράταση νομιμότητας τριάντα ετών σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που εξαιτίας της περιβαλλοντικής κατάταξής τους «δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες» σύμφωνα με τις προβλέψεις του στρατηγικού και ρυθμιστικού σχεδιασμού.

Η ψηφισθείσα διάταξη είναι θετική και για τις περίπου 3.000-4.000 υφιστάμενες μονάδες παραγωγής χαμηλής και μέσης όχλησης σε όλη την Κ. Μακεδονία, που επηρεάζονταν από το περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο (σύμφωνα με ομάδα 320 επιχειρηματιών της περιοχής κινδύνευαν με λουκέτο εξαιτίας του χωροταξικού σχεδίου).

Η αρχική διατύπωση στον αναπτυξιακό νόμο ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες για τριάντα έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής, «εάν εν τω μεταξύ δεν επέλθουν άλλες μεταβολές του στρατηγικού και ρυθμιστικού σχεδιασμού», διατύπωση που απαλείφθηκε στο τελικό κείμενο. Aυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν προκύψουν τέτοιες μεταβολές σε σχέση με τις χρήσεις γης, οι επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να τυγχάνουν της παράτασης νομιμότητας.

Το Περιφερειακό Χωροταξικό

Σημειωτέον ότι το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο Κεντρικής Μακεδονίας προέβλεπε, σε αδρές γραμμές, ότι δεν επιτρέπεται σώρευση χρήσεων και συνάθροισης κοινού σε περιοχές στα όρια των οποίων είναι εγκατεστημένες βιομηχανίες υψηλής όχλησης, για να αποφευχθούν οι επιπτώσεις από ένα πιθανό βιομηχανικό ατύχημα.

Η ομάδα  των 320 επιχειρηματιών και το think tank Νέο Ρεύμα Νέο Όραμα επί τρία χρόνια αγωνίζονταν να τροποποιηθεί η πρόβλεψη του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου, που κατά την άποψή τους θα οδηγούσε σε υποχρεωτικά λουκέτα και μετεγκαταστάσεις έως και 3.000 υφιστάμενων μονάδων παραγωγής χαμηλής και μέσης όχλησης. «Σε κανένα Περιφερειακό Χωροταξικό δεν προβλέπονται οι μετεγκαταστάσεις – λουκέτα. Διατυπώνονται μόνο στη Κ. Μακεδονία. Δύο μέτρα και δύο σταθμά!» υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες. Βέβαια, τόσο η πλευρά της Περιφέρειας όσο και της προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος διευκρίνιζαν στο makthes.gr ότι δεν υπήρχε κανένας τέτοιος κίνδυνος λουκέτων και μετεγκαταστάσεων για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Το Περιφερειακό Χωροταξικό είχε λάβει θετική γνωμοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και είχε υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης, Γ. Σταθάκη και Σ. Φάμελλο, αλλά δεν είχε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και η τωρινή κυβέρνηση φαίνεται ότι προς το παρόν έβαλε το θέμα στον «πάγο».

Ικανοποίηση των 320 επιχειρήσεων

Η τροποποίηση στη ρύθμιση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, που θεωρεί νόμιμες τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις για 30 χρόνια, χωρίς την προσθήκη εξαίρεσης σε περίπτωση μεταβολής του ρυθμιστικού σχεδιασμού, προκάλεσε την ικανοποίηση της κίνησης της ομάδας των 320 επιχειρηματιών που αντιδρούσαν για τις επίμαχες προβλέψεις του Περιφερειακού χωροταξικού. Με επιστολή τους ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς και την κυβέρνηση. «Εϊμαστε η μόνη μεγάλη ομάδα επιχειρήσεων και ενώσεων πολιτών από την Κ. Μακεδονία, που επί 3 χρόνια καταβάλουμε άοκνες προσπάθειες για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Για πρώτη φορά υπάρχει τόσο καθαρή θετική διατύπωση. Μας τίμησε η Βουλή, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση με την αποδοχή της πρότασης μας. Δεν σχολιάζουμε την αφωνία των λίγων τοπικών και αρμοδίων!» σχολιάζουν με νόημα σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσαν.

Σύμφωνα με τον νόμο, όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση, «δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εγκατάστασης στο ν.4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή που ασκούνται νόμιμα κατά το χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης» και που εξαιτίας της περιβαλλοντικής κατάταξής τους «δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες για τριάντα έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όμορο η έκταση του οποίου δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάμενου γηπέδου και πριν από τη μετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισμός τους ή η επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν οδηγούς σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ου ν.4014/2011»

Ζητούν να ισχύει και για τις νέες

Το think-tank Νέο Ρεύμα– Νέο Όραμα και οι 320 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών, προτείνουν η ρύθμιση να επεκταθεί ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις υφιστάμενες αλλά και τις νέες επιχειρήσεις. Δηλαδή μια νέα επιχείρηση να έχει το κίνητρο να εγκατασταθεί σε ένα από τα υφιστάμενα βιομηχανικά κτίρια που είναι διαθέσιμα (πολλά εκ των οποίων είναι κενά επειδή οι επιχειρήσεις έκλεισαν) με νέο ΑΦΜ και νέα δραστηριότητα (ΚΑΔ), χωρίς το φόβο ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός θα εμποδίσει τη μελλοντική λειτουργία της.

«Δεν σώθηκαν και προτείνουμε να σωθούν το ταχύτερο οι νέες επενδύσεις, τα νέα ΑΦΜ, τα νέα ΚΑΔ στα χαμηλού κόστους κενά και χαμηλού κόστους κτίρια 1.000.000 τ.μ.. Από εκεί θα ξεκινήσουν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Προτείνεται με μικρή τροπολογία να σωθούν και οι νέες επενδύσεις».

Μία τροποποίηση της τελευταίας στιγμής στον αναπτυξιακό νόμο δίνει παράταση νομιμότητας τριάντα ετών σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που εξαιτίας της περιβαλλοντικής κατάταξής τους «δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες» σύμφωνα με τις προβλέψεις του στρατηγικού και ρυθμιστικού σχεδιασμού.

Η ψηφισθείσα διάταξη είναι θετική και για τις περίπου 3.000-4.000 υφιστάμενες μονάδες παραγωγής χαμηλής και μέσης όχλησης σε όλη την Κ. Μακεδονία, που επηρεάζονταν από το περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο (σύμφωνα με ομάδα 320 επιχειρηματιών της περιοχής κινδύνευαν με λουκέτο εξαιτίας του χωροταξικού σχεδίου).

Η αρχική διατύπωση στον αναπτυξιακό νόμο ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες για τριάντα έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής, «εάν εν τω μεταξύ δεν επέλθουν άλλες μεταβολές του στρατηγικού και ρυθμιστικού σχεδιασμού», διατύπωση που απαλείφθηκε στο τελικό κείμενο. Aυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν προκύψουν τέτοιες μεταβολές σε σχέση με τις χρήσεις γης, οι επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να τυγχάνουν της παράτασης νομιμότητας.

Το Περιφερειακό Χωροταξικό

Σημειωτέον ότι το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο Κεντρικής Μακεδονίας προέβλεπε, σε αδρές γραμμές, ότι δεν επιτρέπεται σώρευση χρήσεων και συνάθροισης κοινού σε περιοχές στα όρια των οποίων είναι εγκατεστημένες βιομηχανίες υψηλής όχλησης, για να αποφευχθούν οι επιπτώσεις από ένα πιθανό βιομηχανικό ατύχημα.

Η ομάδα  των 320 επιχειρηματιών και το think tank Νέο Ρεύμα Νέο Όραμα επί τρία χρόνια αγωνίζονταν να τροποποιηθεί η πρόβλεψη του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου, που κατά την άποψή τους θα οδηγούσε σε υποχρεωτικά λουκέτα και μετεγκαταστάσεις έως και 3.000 υφιστάμενων μονάδων παραγωγής χαμηλής και μέσης όχλησης. «Σε κανένα Περιφερειακό Χωροταξικό δεν προβλέπονται οι μετεγκαταστάσεις – λουκέτα. Διατυπώνονται μόνο στη Κ. Μακεδονία. Δύο μέτρα και δύο σταθμά!» υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες. Βέβαια, τόσο η πλευρά της Περιφέρειας όσο και της προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος διευκρίνιζαν στο makthes.gr ότι δεν υπήρχε κανένας τέτοιος κίνδυνος λουκέτων και μετεγκαταστάσεων για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Το Περιφερειακό Χωροταξικό είχε λάβει θετική γνωμοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και είχε υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης, Γ. Σταθάκη και Σ. Φάμελλο, αλλά δεν είχε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και η τωρινή κυβέρνηση φαίνεται ότι προς το παρόν έβαλε το θέμα στον «πάγο».

Ικανοποίηση των 320 επιχειρήσεων

Η τροποποίηση στη ρύθμιση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, που θεωρεί νόμιμες τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις για 30 χρόνια, χωρίς την προσθήκη εξαίρεσης σε περίπτωση μεταβολής του ρυθμιστικού σχεδιασμού, προκάλεσε την ικανοποίηση της κίνησης της ομάδας των 320 επιχειρηματιών που αντιδρούσαν για τις επίμαχες προβλέψεις του Περιφερειακού χωροταξικού. Με επιστολή τους ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς και την κυβέρνηση. «Εϊμαστε η μόνη μεγάλη ομάδα επιχειρήσεων και ενώσεων πολιτών από την Κ. Μακεδονία, που επί 3 χρόνια καταβάλουμε άοκνες προσπάθειες για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Για πρώτη φορά υπάρχει τόσο καθαρή θετική διατύπωση. Μας τίμησε η Βουλή, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση με την αποδοχή της πρότασης μας. Δεν σχολιάζουμε την αφωνία των λίγων τοπικών και αρμοδίων!» σχολιάζουν με νόημα σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσαν.

Σύμφωνα με τον νόμο, όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση, «δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εγκατάστασης στο ν.4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή που ασκούνται νόμιμα κατά το χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης» και που εξαιτίας της περιβαλλοντικής κατάταξής τους «δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες για τριάντα έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όμορο η έκταση του οποίου δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάμενου γηπέδου και πριν από τη μετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισμός τους ή η επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν οδηγούς σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ου ν.4014/2011»

Ζητούν να ισχύει και για τις νέες

Το think-tank Νέο Ρεύμα– Νέο Όραμα και οι 320 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών, προτείνουν η ρύθμιση να επεκταθεί ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις υφιστάμενες αλλά και τις νέες επιχειρήσεις. Δηλαδή μια νέα επιχείρηση να έχει το κίνητρο να εγκατασταθεί σε ένα από τα υφιστάμενα βιομηχανικά κτίρια που είναι διαθέσιμα (πολλά εκ των οποίων είναι κενά επειδή οι επιχειρήσεις έκλεισαν) με νέο ΑΦΜ και νέα δραστηριότητα (ΚΑΔ), χωρίς το φόβο ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός θα εμποδίσει τη μελλοντική λειτουργία της.

«Δεν σώθηκαν και προτείνουμε να σωθούν το ταχύτερο οι νέες επενδύσεις, τα νέα ΑΦΜ, τα νέα ΚΑΔ στα χαμηλού κόστους κενά και χαμηλού κόστους κτίρια 1.000.000 τ.μ.. Από εκεί θα ξεκινήσουν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Προτείνεται με μικρή τροπολογία να σωθούν και οι νέες επενδύσεις».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία