ΑΠΟΨΕΙΣ

Fast Forward Forum: Μια συμπεριληπτική πρωτοβουλία για τον Περιφερειακό Διάλογο*

Αυτό που ξεκίνησε πριν κάποιες ημέρες θα πρέπει να συνεχιστεί και να εμπλουτιστεί προκειμένου να ενισχυθούν οι ευκαιρίες συζήτησης και διαλόγου με την κοινωνία

 05/02/2024 07:00

Νίκος Σ. Παναγιώτου

Αναπληρωτής Καθηγητής,

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

panagiotoy.jpg

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις και παγκόσμια διασύνδεση, η ανάγκη για ανοικτό και συμπεριληπτικό διάλογο για κρίσιμα περιφερειακά θέματα δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη. Το Fas tForward Forum που διοργανώθηκε πρόσφατα από την εφημερίδα «Μακεδονία» αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία με στόχο τη συγκέντρωση διαφορετικών απόψεων, την προώθηση της συνεργασίας και ελπίζω αντίστοιχα στη θετική αλλαγή. Αυτό που ξεκίνησε πριν κάποιες ημέρες θα πρέπει να συνεχιστεί και να εμπλουτιστεί προκειμένου να ενισχυθούν οι ευκαιρίες συζήτησης και διαλόγου με την κοινωνία. Στην κατεύθυνση αυτή καταθέτω κάποιες σκέψεις για το επόμενο Fast Forward Forum :

  1. Ενίσχυση της διάστασης των Περιφερειακών προκλήσεων: Η Θεσσαλονίκη, έχει γίνει εδώ και καιρό κέντρο οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στη Βαλκανική περιοχή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί και αυτή η διάσταση της πόλης/περιφέρειας που επηρεάζει/εται από τις ευρύτερες περιφερειακές προκλήσεις. Είτε πρόκειται για οικονομικές ανισότητες, περιβαλλοντικά ζητήματα, είτε για γεωπολιτικά θέματα, το συνέδριο θα πρέπει να ενισχύσει και αυτή την κατεύθυνση των εξελίξεων που διαμορφώνουν ή μπορεί να διαμορφώσουν το μέλλον της περιοχής.
  2. Φόρουμ Συζήτησης / Διαλόγου και όχι Ανακοινώσεων: Να ενισχυθεί ο χαρακτήρας της συζήτησης, διαλόγου με φορείς, ειδικούς κλπ και να μην αποτελεί ένα ακόμη φόρουμ ανακοινώσεων-εξαγγελιών και έκφρασης προθέσεων.
  3. Πολυεπιστημονική / Πολυθεματική Προσέγγιση: Ένα από τα πλεονεκτήματα του Fast ForwardForum βρίσκεται στην ανάδειξη ακομη περισσότερο του χαρακτηριστικού που έχει και πρέπει να ενισχυθεί. Η αξιοποίηση επαγγελματιών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικής σφαίρας, της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών - δημιουργούν προϋποθέσεις ολιστικής εξέτασης κατανόησης των θεμάτων που είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη συνεκτικών και βιώσιμων λύσεων.
  4. Συμπερίληψη της Κοινωνίας: Θα πρέπει να ενθαρρύνει ενεργά η συμμετοχή της ευρύτερης κοινωνίας, αναγνωρίζοντας ότι οι λύσεις στα περιφερειακά προβλήματα απαιτούν την άποψη όλων των εμπλεκόμενων. Προσκαλώντας φορείς, ενεργές κοινότητες πολιτών στον διάλογο, το Thessaloniki Fast Forward διασφαλίζει ότι διάφορες φωνές συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές που έρχονται μέσα από την κοινωνία.
  5. Ειδικές θεματικές για τη Νέα Γενιά: Να αξιοποιηθεί αυτό που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης, ο ενεργός δηλαδή νεανικός της πληθυσμός. Με την εμπλοκή φοιτητών, νέων επαγγελματιών το Fast Forward Forumεπενδύει στο μέλλον. Το Forumθα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την επόμενη γενιά να μάθει από έμπειρους ειδικούς, να συμμετάσχει σε συζητήσεις και να συνεισφέρει με φρέσκες απόψεις. Αυτή η επένδυση στην επόμενη γενιά εξασφαλίζει τη συνέχεια ενός ενημερωμένου και δυναμικού περιφερειακού διαλόγου.

Το Fast Forward Forum είναι μια απόδειξη της δυναμικής και της ουσίας του περιφερειακού διαλόγου που απαιτείται προκειμένου να απαντήσουμε σε προκλήσεις που ξεφεύγουν από τα μονοσήμαντα όρια του παρελθόντος. Ενισχύοντας την πολυδιάστατή, πολυ-επιστημονική προσέγγιση και εμπλέκοντας ακόμη περισσότερο τμήματα της κοινωνίας μας το Forum μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο σήμερα, Διάλογο, συζήτηση και ιδέες απέναντι στους ρηχούς μονολόγους και τους εντυπωσιακούς τίτλους.

*Το κείμενο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Παναγιώτη Καραμόσχου που οραματίστηκε ένα τέτοιο φόρουμ και πολλά ακόμη για τη Θεσσαλονικη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Νίκος Σ. Παναγιώτου

Αναπληρωτής Καθηγητής,

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

panagiotoy.jpg

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις και παγκόσμια διασύνδεση, η ανάγκη για ανοικτό και συμπεριληπτικό διάλογο για κρίσιμα περιφερειακά θέματα δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη. Το Fas tForward Forum που διοργανώθηκε πρόσφατα από την εφημερίδα «Μακεδονία» αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία με στόχο τη συγκέντρωση διαφορετικών απόψεων, την προώθηση της συνεργασίας και ελπίζω αντίστοιχα στη θετική αλλαγή. Αυτό που ξεκίνησε πριν κάποιες ημέρες θα πρέπει να συνεχιστεί και να εμπλουτιστεί προκειμένου να ενισχυθούν οι ευκαιρίες συζήτησης και διαλόγου με την κοινωνία. Στην κατεύθυνση αυτή καταθέτω κάποιες σκέψεις για το επόμενο Fast Forward Forum :

  1. Ενίσχυση της διάστασης των Περιφερειακών προκλήσεων: Η Θεσσαλονίκη, έχει γίνει εδώ και καιρό κέντρο οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στη Βαλκανική περιοχή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί και αυτή η διάσταση της πόλης/περιφέρειας που επηρεάζει/εται από τις ευρύτερες περιφερειακές προκλήσεις. Είτε πρόκειται για οικονομικές ανισότητες, περιβαλλοντικά ζητήματα, είτε για γεωπολιτικά θέματα, το συνέδριο θα πρέπει να ενισχύσει και αυτή την κατεύθυνση των εξελίξεων που διαμορφώνουν ή μπορεί να διαμορφώσουν το μέλλον της περιοχής.
  2. Φόρουμ Συζήτησης / Διαλόγου και όχι Ανακοινώσεων: Να ενισχυθεί ο χαρακτήρας της συζήτησης, διαλόγου με φορείς, ειδικούς κλπ και να μην αποτελεί ένα ακόμη φόρουμ ανακοινώσεων-εξαγγελιών και έκφρασης προθέσεων.
  3. Πολυεπιστημονική / Πολυθεματική Προσέγγιση: Ένα από τα πλεονεκτήματα του Fast ForwardForum βρίσκεται στην ανάδειξη ακομη περισσότερο του χαρακτηριστικού που έχει και πρέπει να ενισχυθεί. Η αξιοποίηση επαγγελματιών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικής σφαίρας, της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών - δημιουργούν προϋποθέσεις ολιστικής εξέτασης κατανόησης των θεμάτων που είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη συνεκτικών και βιώσιμων λύσεων.
  4. Συμπερίληψη της Κοινωνίας: Θα πρέπει να ενθαρρύνει ενεργά η συμμετοχή της ευρύτερης κοινωνίας, αναγνωρίζοντας ότι οι λύσεις στα περιφερειακά προβλήματα απαιτούν την άποψη όλων των εμπλεκόμενων. Προσκαλώντας φορείς, ενεργές κοινότητες πολιτών στον διάλογο, το Thessaloniki Fast Forward διασφαλίζει ότι διάφορες φωνές συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές που έρχονται μέσα από την κοινωνία.
  5. Ειδικές θεματικές για τη Νέα Γενιά: Να αξιοποιηθεί αυτό που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης, ο ενεργός δηλαδή νεανικός της πληθυσμός. Με την εμπλοκή φοιτητών, νέων επαγγελματιών το Fast Forward Forumεπενδύει στο μέλλον. Το Forumθα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την επόμενη γενιά να μάθει από έμπειρους ειδικούς, να συμμετάσχει σε συζητήσεις και να συνεισφέρει με φρέσκες απόψεις. Αυτή η επένδυση στην επόμενη γενιά εξασφαλίζει τη συνέχεια ενός ενημερωμένου και δυναμικού περιφερειακού διαλόγου.

Το Fast Forward Forum είναι μια απόδειξη της δυναμικής και της ουσίας του περιφερειακού διαλόγου που απαιτείται προκειμένου να απαντήσουμε σε προκλήσεις που ξεφεύγουν από τα μονοσήμαντα όρια του παρελθόντος. Ενισχύοντας την πολυδιάστατή, πολυ-επιστημονική προσέγγιση και εμπλέκοντας ακόμη περισσότερο τμήματα της κοινωνίας μας το Forum μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο σήμερα, Διάλογο, συζήτηση και ιδέες απέναντι στους ρηχούς μονολόγους και τους εντυπωσιακούς τίτλους.

*Το κείμενο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Παναγιώτη Καραμόσχου που οραματίστηκε ένα τέτοιο φόρουμ και πολλά ακόμη για τη Θεσσαλονικη και τη Βόρεια Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία