ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ευθυμιάδης: «Τον Μάρτιο θα έχουμε φαγάνες στο ThessIntec»

Δεν θα αλλάξουν τα χρονοδιαγράμματα, παρά την αρνητική γνωμοδότηση από το Ε' τμήμα του ΣτΕ επί του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου

 27/10/2022 12:31

Σοφία Χριστοφορίδου

«Τον Μάρτιο θα έχουμε φαγάνες στο ThessIntec» υποστηρίζει μιλώντας στο makthes.gr ο επικεφαλής του εγχειρήματος Νίκος Ευθυμιάδης, μετά τη δημοσιοποίηση της αρνητικής γνωμοδότησης από το Ε' τμήμα του ΣτΕ επί του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Ο ίδιος είναι πεπεισμένος ότι αυτή η εξέλιξη δεν θα αλλάξει τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την κατασκευή του τεχνολογικού πάρκου. Αντιθέτως κρίνει ως θετικό το γεγονός ότι το ΣτΕ ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, αντί να εκδώσει μια απορριπτική απόφαση μετά από μήνες.

Το Ε' τμήμα του Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ελλιπή την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αποτελεί μέρος του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το τεχνολογικό πάρκο ThessINTEC, επειδή δεν γίνεται καμία αναφορά στον υγρότοπο και την ορνιθοπανίδα της περιοχής. Ειδικότερα, το Ε' τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι «η ΣΜΠΕ παρίσταται ελλιπής και το προτεινόμενο σχέδιο πλημμελώς αιτιολογημένο. Ως εκ τούτου, το σχέδιο δεν προτείνεται προς το παρόν νομίμως. Θα πρέπει επομένως η εν λόγω μελέτη να συμπληρωθεί προκειμένου να περιληφθεί και ο ανωτέρω παράκτιος υγρότοπος με τη χλωρίδα και πανίδα (ιδίως ορνιθοπανίδα) αυτού στα στοιχεία του περιβάλλοντος που αξιολογούνται σε σχέση με το προτεινόμενο σχέδιο (κατ’ αρχήν, βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και εάν υπάρχει ανάγκη, βάσει ειδικότερης νέας μελέτης), να αξιολογηθούν εκ νέου οι επιπτώσεις του σχεδίου στο περιβάλλον και εν γένει ο σχεδιασμός, ειδικότερα δε η δυνατότητα υλοποίησής του, εν όλω ή εν μέρει, στην εν λόγω περιοχή με τα ίδια ή διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Εξάλλου, κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να τηρηθεί εκ νέου η διαδικασία διαβούλευσης για την ΣΜΠΕ».

Μιλώντας στο makthes.gr ο πρόεδρος της Ε.Α.Ε.Π Thess INTEC A.E Νίκος Ευθυμιάδης ανέφερε ότι στο φάκελο του έργου, που καταρτίστηκε με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είχε ήδη περιληφθεί η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού, με αυτές ακριβώς τις επισημάνσεις.

«Τίποτα δεν έγινε εν κρυπτώ. Το γεγονός ότι το ΣτΕ μας απαντά ζητώντας μας κάτι πρόσθετο αντί να εκδώσει μια απορριπτική απόφαση μετά από μήνες σημαίνει ότι υπάρχει καλή βούληση» λέει. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι τον Ιανουάριο θα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία στο ΣτΕ και θα είχε εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα. Ο ίδιος πιστεύει ότι η τελευταία εξέλιξη δεν θα αλλάξει το χρονοδιάγραμμα, κι ότι μάλιστα ήταν θετικό το γεγονός ότι ζητήθηκε τώρα η πρόσθετη μελέτη, αντί απλώς να εκδοθεί μια ακυρωτική απόφαση μετά από μήνες. Εάν η τροποποιημένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να ξαναπεράσει από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, αυτό πιθανόν να προκαλέσει καθυστερήσεις. Από την πλευρά του κ. Ευθυμιάδης εκτιμά ότι ο χρόνος επαρκεί για να εκπονηθεί η πρόσθετη μελέτη, να περάσει ξανά ο φάκελος από το ΣτΕ και να εκδοθεί το ΠΔ χωρίς καθυστερήσεις.

«Τον Μάρτιο θα έχουμε φαγάνες» λέει με βεβαιότητα, προσθέτοντας ότι σε μερικά χρόνια θα δημιουργηθεί ένα πρότυπο τεχνολογικό πάρκο που θα αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή αλλά και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμιάδη η γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του ΣτΕ δεν θα επηρεάσει την εκταμίευση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικοποίησης των όρων της συμφωνίας με την ισραηλινή εταιρεία ανάπτυξης τεχνολογικών πάρκων BaseCamp και το fund JTLV για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων επιφανείας για 55 χρόνια. Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμιάδη οι Ισραηλινοί θα καταβάλλουν τα χρήματα στο ίδιο διάστημα που θα γίνονται οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Τον Μάρτιο θα έχουμε φαγάνες στο ThessIntec» υποστηρίζει μιλώντας στο makthes.gr ο επικεφαλής του εγχειρήματος Νίκος Ευθυμιάδης, μετά τη δημοσιοποίηση της αρνητικής γνωμοδότησης από το Ε' τμήμα του ΣτΕ επί του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Ο ίδιος είναι πεπεισμένος ότι αυτή η εξέλιξη δεν θα αλλάξει τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την κατασκευή του τεχνολογικού πάρκου. Αντιθέτως κρίνει ως θετικό το γεγονός ότι το ΣτΕ ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, αντί να εκδώσει μια απορριπτική απόφαση μετά από μήνες.

Το Ε' τμήμα του Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ελλιπή την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αποτελεί μέρος του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το τεχνολογικό πάρκο ThessINTEC, επειδή δεν γίνεται καμία αναφορά στον υγρότοπο και την ορνιθοπανίδα της περιοχής. Ειδικότερα, το Ε' τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι «η ΣΜΠΕ παρίσταται ελλιπής και το προτεινόμενο σχέδιο πλημμελώς αιτιολογημένο. Ως εκ τούτου, το σχέδιο δεν προτείνεται προς το παρόν νομίμως. Θα πρέπει επομένως η εν λόγω μελέτη να συμπληρωθεί προκειμένου να περιληφθεί και ο ανωτέρω παράκτιος υγρότοπος με τη χλωρίδα και πανίδα (ιδίως ορνιθοπανίδα) αυτού στα στοιχεία του περιβάλλοντος που αξιολογούνται σε σχέση με το προτεινόμενο σχέδιο (κατ’ αρχήν, βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και εάν υπάρχει ανάγκη, βάσει ειδικότερης νέας μελέτης), να αξιολογηθούν εκ νέου οι επιπτώσεις του σχεδίου στο περιβάλλον και εν γένει ο σχεδιασμός, ειδικότερα δε η δυνατότητα υλοποίησής του, εν όλω ή εν μέρει, στην εν λόγω περιοχή με τα ίδια ή διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Εξάλλου, κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να τηρηθεί εκ νέου η διαδικασία διαβούλευσης για την ΣΜΠΕ».

Μιλώντας στο makthes.gr ο πρόεδρος της Ε.Α.Ε.Π Thess INTEC A.E Νίκος Ευθυμιάδης ανέφερε ότι στο φάκελο του έργου, που καταρτίστηκε με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είχε ήδη περιληφθεί η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού, με αυτές ακριβώς τις επισημάνσεις.

«Τίποτα δεν έγινε εν κρυπτώ. Το γεγονός ότι το ΣτΕ μας απαντά ζητώντας μας κάτι πρόσθετο αντί να εκδώσει μια απορριπτική απόφαση μετά από μήνες σημαίνει ότι υπάρχει καλή βούληση» λέει. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι τον Ιανουάριο θα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία στο ΣτΕ και θα είχε εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα. Ο ίδιος πιστεύει ότι η τελευταία εξέλιξη δεν θα αλλάξει το χρονοδιάγραμμα, κι ότι μάλιστα ήταν θετικό το γεγονός ότι ζητήθηκε τώρα η πρόσθετη μελέτη, αντί απλώς να εκδοθεί μια ακυρωτική απόφαση μετά από μήνες. Εάν η τροποποιημένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να ξαναπεράσει από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, αυτό πιθανόν να προκαλέσει καθυστερήσεις. Από την πλευρά του κ. Ευθυμιάδης εκτιμά ότι ο χρόνος επαρκεί για να εκπονηθεί η πρόσθετη μελέτη, να περάσει ξανά ο φάκελος από το ΣτΕ και να εκδοθεί το ΠΔ χωρίς καθυστερήσεις.

«Τον Μάρτιο θα έχουμε φαγάνες» λέει με βεβαιότητα, προσθέτοντας ότι σε μερικά χρόνια θα δημιουργηθεί ένα πρότυπο τεχνολογικό πάρκο που θα αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή αλλά και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμιάδη η γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του ΣτΕ δεν θα επηρεάσει την εκταμίευση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικοποίησης των όρων της συμφωνίας με την ισραηλινή εταιρεία ανάπτυξης τεχνολογικών πάρκων BaseCamp και το fund JTLV για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων επιφανείας για 55 χρόνια. Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμιάδη οι Ισραηλινοί θα καταβάλλουν τα χρήματα στο ίδιο διάστημα που θα γίνονται οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία