ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξαγορά της Agrostis από τη NOVCERT

H εταιρεία Agrostis από τη Θεσσαλονίκη παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής αποκλειστικά για τον πρωτογενή τομέα

 04/10/2018 14:04

Εξαγορά της Agrostis από τη NOVCERT

Σοφία Χριστοφορίδου

Στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία αγροτεχνολογίας Agrostis, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η NOVACERT, η μεγαλύτερη συμβουλευτική εταιρία της Ελλάδος στον αγροδιατροφικό τομέα. Η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Agrostis Α.Ε. σηματοδοτεί την είσοδο της NOVACERT στον αναπτυσσόμενο κλάδο των νέων τεχνολογιών με στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα. 

Η Agrostis ιδρύθηκε το 2012 και εξελίχθηκε σε leader στην παροχή προϊόντων, υπηρεσιών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών αποκλειστικά για τον πρωτογενή τομέα. Ανέπτυξε τεχνογνωσία στο χώρο της γεωπονικής και της πληροφορικής επιστήμης και παρέχει εφαρμογές λογισμικού (ifarma, mint, metris, sima) για παρακολούθηση και διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και μεταποιητικές μονάδες κλπ Επίσης ανέπτυξε υπηρεσίες και συστήματα γεωργίας ακριβείας, εμπορεύεται συστήματα ελέγχου θερμοκηπίων και άλλα συστήματα αυτοματισμού για τον πρωτογενή τομέα και αναπτύσσει πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης καλλιεργειών ως υπηρεσία (Farming as a Service).             
H τεχνογνωσία της Agrostis σε συνδυασμό με την εμπειρία της NOVACERT στον πρωτογενή τομέα θα οδηγήσει σε σημαντικές συνέργειες και θα διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες ευνοώντας τη αναπτυξιακή δυναμική της Agrostis και την περαιτέρω διείσδυση της στην ελληνική αγορά. 

Στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία αγροτεχνολογίας Agrostis, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η NOVACERT, η μεγαλύτερη συμβουλευτική εταιρία της Ελλάδος στον αγροδιατροφικό τομέα. Η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Agrostis Α.Ε. σηματοδοτεί την είσοδο της NOVACERT στον αναπτυσσόμενο κλάδο των νέων τεχνολογιών με στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα. 

Η Agrostis ιδρύθηκε το 2012 και εξελίχθηκε σε leader στην παροχή προϊόντων, υπηρεσιών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών αποκλειστικά για τον πρωτογενή τομέα. Ανέπτυξε τεχνογνωσία στο χώρο της γεωπονικής και της πληροφορικής επιστήμης και παρέχει εφαρμογές λογισμικού (ifarma, mint, metris, sima) για παρακολούθηση και διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και μεταποιητικές μονάδες κλπ Επίσης ανέπτυξε υπηρεσίες και συστήματα γεωργίας ακριβείας, εμπορεύεται συστήματα ελέγχου θερμοκηπίων και άλλα συστήματα αυτοματισμού για τον πρωτογενή τομέα και αναπτύσσει πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης καλλιεργειών ως υπηρεσία (Farming as a Service).             
H τεχνογνωσία της Agrostis σε συνδυασμό με την εμπειρία της NOVACERT στον πρωτογενή τομέα θα οδηγήσει σε σημαντικές συνέργειες και θα διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες ευνοώντας τη αναπτυξιακή δυναμική της Agrostis και την περαιτέρω διείσδυση της στην ελληνική αγορά. 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία