ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΒΕΘ: Υποχωρεί η απαισιοδοξία των καταναλωτών

Στο Βαρόμετρο του επιμελητηρίου καταγράφεται, μεταξύ άλλων, σταθεροποίηση στην απασχόληση των επιχειρήσεων

 13/04/2019 14:27

ΕΒΕΘ: Υποχωρεί η απαισιοδοξία των καταναλωτών
Φωτογραφία αρχείου

Μείωση της απαισιοδοξίας μεταξύ των καταναλωτών, με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να βρίσκεται πλέον στο καλύτερο επίπεδο της 10ετίας που μεσολάβησε από την έναρξη των μετρήσεων, καταγράφει το Βαρόμετρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (διαβάστε εδώ αναλυτικά τα ευρήματα).

Το 21ο Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019, σε συ­­νολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (σ.σ. 800 επιχειρή­σε­ων και 700 κατανα­λωτών), κα­λύπτοντας και τους τέσσερις τομείς της οι­κο­νομίας (σ.σ. βιομηχα­νία –μεταποίηση, υπηρεσίες, λι­α­­νι­κό εμπόριο και κατασκευ­ές).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το 21ο Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ και όσον αφορά στο δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η μόνη περίοδος όπου ο συγκεκριμένος δείκτης εμφάνισε ίδια επίδοση, ήταν τον Μάρτιο του 2015, στην πρώτη μετεκλογική περίοδο του Ιανουαρίου 2015, όπου οι προεκλογικές υποσχέσεις και η ανάδειξη νέας κυβέρνησης είχαν δημιουργήσει στους καταναλωτές προσδοκίες για ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον.

Οι καταναλωτές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αναφέρουν λιγότερο αρνητική αξιολόγηση της οικονομικής τους κατάστασης, το διάστημα που προηγήθηκε, με μικρή μείωση της απαισιοδοξίας (σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο του 2018”) για την περαιτέρω εξέλιξή της, καθώς η πλειοψηφία (47%) προβλέπει σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασής τους κατά το επόμενο 12μηνο, με σαφή μείωση όσων προβλέπουν επιδείνωση (25% έναντι 33% τον προηγούμενο Σεπτέμβριο). Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αναμένουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού για τους επόμενους 12 μήνες, μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 (από 44% σε 25%).

Ελαφρά επιδείνωση παρουσιάζει ο δείκτης για την πραγματοποίηση σημαντικών αγορών προς το παρόν, παραμένοντας μάλιστα σε πολύ αρνητικό επίπεδο, αλλά εμφανίζεται βελτίωση του δείκτη πρόθεσης για την πραγματοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον, σε απόλυτη συμφωνία με την αντίστοιχη τάση σε εθνικό επίπεδο.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης βρίσκεται και πάλι σε θετικό έδαφος, εμφανίζοντας μικρή βελτίωση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018. Έτσι, το ισοζύγιο θετικών-αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών της Βιομηχανίας” βρίσκεται στις +2 μονάδες στο Νομό Θεσσαλονίκης (-2 τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο).

Απόλυτα σταθεροποιημένο εμφανίζεται το κλίμα που καταγράφεται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, στο Νομό Θεσσαλονίκης, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 και μάλιστα σε ουδέτερο έδαφος. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018, το κλίμα εμφανίζεται σταθερό, τόσο σε τοπικό επίπεδο (-03 έναντι -02), όσο και σε εθνικό επίπεδο (+11 έναντι +10) και με μικρή επιδείνωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (+8 έναντι +13).

Σε ελαφρά αρνητικό επίπεδο παραμένει ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών, για το Λιανικό Εμπόριο, στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, απόλυτα σταθερός σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018.

Ωστόσο, οι απόψεις των εμπορικών επιχειρήσεων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης καταγράφουν και σταθεροποίηση της απασχόλησης στον κλάδο τους, με τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ σε οριακά θετικό έδαφος, ενώ προβλέπουν και ελαφρά μείωση των τιμών των προϊόντων κατά το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τέλος, παρουσιάζεται αισθητή μείωση της απαισιοδοξίας, σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2018, στον κλάδο των κατασκευών, καθώς ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις Κατασκευές” στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ενισχύεται σημαντικά, παραμένοντας σε σαφώς καλύτερο επίπεδο από τον αντίστοιχο εθνικό δείκτη.

Μείωση της απαισιοδοξίας μεταξύ των καταναλωτών, με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να βρίσκεται πλέον στο καλύτερο επίπεδο της 10ετίας που μεσολάβησε από την έναρξη των μετρήσεων, καταγράφει το Βαρόμετρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (διαβάστε εδώ αναλυτικά τα ευρήματα).

Το 21ο Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019, σε συ­­νολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (σ.σ. 800 επιχειρή­σε­ων και 700 κατανα­λωτών), κα­λύπτοντας και τους τέσσερις τομείς της οι­κο­νομίας (σ.σ. βιομηχα­νία –μεταποίηση, υπηρεσίες, λι­α­­νι­κό εμπόριο και κατασκευ­ές).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το 21ο Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ και όσον αφορά στο δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η μόνη περίοδος όπου ο συγκεκριμένος δείκτης εμφάνισε ίδια επίδοση, ήταν τον Μάρτιο του 2015, στην πρώτη μετεκλογική περίοδο του Ιανουαρίου 2015, όπου οι προεκλογικές υποσχέσεις και η ανάδειξη νέας κυβέρνησης είχαν δημιουργήσει στους καταναλωτές προσδοκίες για ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον.

Οι καταναλωτές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αναφέρουν λιγότερο αρνητική αξιολόγηση της οικονομικής τους κατάστασης, το διάστημα που προηγήθηκε, με μικρή μείωση της απαισιοδοξίας (σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο του 2018”) για την περαιτέρω εξέλιξή της, καθώς η πλειοψηφία (47%) προβλέπει σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασής τους κατά το επόμενο 12μηνο, με σαφή μείωση όσων προβλέπουν επιδείνωση (25% έναντι 33% τον προηγούμενο Σεπτέμβριο). Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αναμένουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού για τους επόμενους 12 μήνες, μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 (από 44% σε 25%).

Ελαφρά επιδείνωση παρουσιάζει ο δείκτης για την πραγματοποίηση σημαντικών αγορών προς το παρόν, παραμένοντας μάλιστα σε πολύ αρνητικό επίπεδο, αλλά εμφανίζεται βελτίωση του δείκτη πρόθεσης για την πραγματοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον, σε απόλυτη συμφωνία με την αντίστοιχη τάση σε εθνικό επίπεδο.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης βρίσκεται και πάλι σε θετικό έδαφος, εμφανίζοντας μικρή βελτίωση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018. Έτσι, το ισοζύγιο θετικών-αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών της Βιομηχανίας” βρίσκεται στις +2 μονάδες στο Νομό Θεσσαλονίκης (-2 τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο).

Απόλυτα σταθεροποιημένο εμφανίζεται το κλίμα που καταγράφεται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, στο Νομό Θεσσαλονίκης, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 και μάλιστα σε ουδέτερο έδαφος. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018, το κλίμα εμφανίζεται σταθερό, τόσο σε τοπικό επίπεδο (-03 έναντι -02), όσο και σε εθνικό επίπεδο (+11 έναντι +10) και με μικρή επιδείνωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (+8 έναντι +13).

Σε ελαφρά αρνητικό επίπεδο παραμένει ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών, για το Λιανικό Εμπόριο, στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, απόλυτα σταθερός σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018.

Ωστόσο, οι απόψεις των εμπορικών επιχειρήσεων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης καταγράφουν και σταθεροποίηση της απασχόλησης στον κλάδο τους, με τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ σε οριακά θετικό έδαφος, ενώ προβλέπουν και ελαφρά μείωση των τιμών των προϊόντων κατά το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τέλος, παρουσιάζεται αισθητή μείωση της απαισιοδοξίας, σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2018, στον κλάδο των κατασκευών, καθώς ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις Κατασκευές” στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ενισχύεται σημαντικά, παραμένοντας σε σαφώς καλύτερο επίπεδο από τον αντίστοιχο εθνικό δείκτη.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία