ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΒΕΘ: Οι ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω της δικτύωσης των επιχειρήσεων του κλάδου ένδυσης και μόδας

Το διαδραστικό εργαστήριο διοργανώθηκε σε συνέχεια των δράσεων που υλοποιεί το ΕΒΕΘ, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου CREATIVE HUB, για την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μόδας στην Ελλάδα και τη

 30/03/2023 15:36

ΕΒΕΘ: Οι ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω της δικτύωσης των επιχειρήσεων του κλάδου ένδυσης και μόδας

Τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ένδυσης και μόδας και οι ευκαιρίες, που αναδύονται για την επίλυσή τους, μέσα από τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών, παρουσιάστηκαν σε εργαστήριο δικτύωσης, που διοργάνωσε το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στις 29 Μαρτίου 2023. Το διαδραστικό εργαστήριο διοργανώθηκε σε συνέχεια των δράσεων που υλοποιεί το ΕΒΕΘ, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου CREATIVE HUB, για την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μόδας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Εκ μέρους του ΕΒΕΘ, την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αν.Διευθυντής Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας, κ.Αντώνιος Μπούμπουλας, ο οποίος αναφέρθηκε στο αντικείμενο και τη στόχευση του έργου CREATIVE HUB, με έμφαση στις δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, ενημέρωσης και δικτύωσης των επιχειρήσεων του τομέα της μόδας που υλοποιεί το ΕΒΕΘ, ως επικεφαλής δικαιούχος του έργου.

Ακολούθησε η διαδραστική εισήγηση της κας Φωτεινής Δημίου, Business Consultant & Coach, η οποία παρουσίασε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δικτύωση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απειλούν τις επιχειρήσεις του του κλάδου. Εστιάζοντας στις διαφορετικές μορφές που θα μπορούσε να λάβει η μεταξύ τους συνεργασία και στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν μέσω της ανάπτυξης συνεργειών, η κα Δημίου προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων επιχειρήσεων, παρακινώντας τους διαρκώς να συμμετάσχουν ενεργά, ανταλλάσσοντας απόψεις και υποβάλλοντας ερωτήματα.

Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), κ.Θεόφιλος Ασλανίδης, ο οποίος παρουσίασε τις υπηρεσίες που παρέχονται σε φοιτητές, νέους σχεδιαστές και επιχειρηματίες μέσω του κέντρου μόδας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου CREATIVE HUB στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου, αλλά και στη γενικότερη προσπάθεια του ΣΕΠΕΕ να υποστηρίξει τη δικτύωση και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μελών του.

Στην τελευταία ενότητα του εργαστηρίου, ο λόγος δόθηκε στους εκπροσώπους των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση της κας Δημίου, παρουσίασαν εν συντομία, τη δραστηριότητα και τις ανάγκες τους για συνεργασίες.

Ακολούθησε κοκτέιλ δικτύωσης όπου δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν κατ’ ιδίαν και να διερευνήσουν την πιθανότητα ανάπτυξης συνεργασιών.

Το Έργο CREATIVE HUB συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ένδυσης και μόδας και οι ευκαιρίες, που αναδύονται για την επίλυσή τους, μέσα από τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών, παρουσιάστηκαν σε εργαστήριο δικτύωσης, που διοργάνωσε το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στις 29 Μαρτίου 2023. Το διαδραστικό εργαστήριο διοργανώθηκε σε συνέχεια των δράσεων που υλοποιεί το ΕΒΕΘ, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου CREATIVE HUB, για την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μόδας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Εκ μέρους του ΕΒΕΘ, την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αν.Διευθυντής Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας, κ.Αντώνιος Μπούμπουλας, ο οποίος αναφέρθηκε στο αντικείμενο και τη στόχευση του έργου CREATIVE HUB, με έμφαση στις δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, ενημέρωσης και δικτύωσης των επιχειρήσεων του τομέα της μόδας που υλοποιεί το ΕΒΕΘ, ως επικεφαλής δικαιούχος του έργου.

Ακολούθησε η διαδραστική εισήγηση της κας Φωτεινής Δημίου, Business Consultant & Coach, η οποία παρουσίασε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δικτύωση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απειλούν τις επιχειρήσεις του του κλάδου. Εστιάζοντας στις διαφορετικές μορφές που θα μπορούσε να λάβει η μεταξύ τους συνεργασία και στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν μέσω της ανάπτυξης συνεργειών, η κα Δημίου προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων επιχειρήσεων, παρακινώντας τους διαρκώς να συμμετάσχουν ενεργά, ανταλλάσσοντας απόψεις και υποβάλλοντας ερωτήματα.

Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), κ.Θεόφιλος Ασλανίδης, ο οποίος παρουσίασε τις υπηρεσίες που παρέχονται σε φοιτητές, νέους σχεδιαστές και επιχειρηματίες μέσω του κέντρου μόδας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου CREATIVE HUB στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου, αλλά και στη γενικότερη προσπάθεια του ΣΕΠΕΕ να υποστηρίξει τη δικτύωση και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μελών του.

Στην τελευταία ενότητα του εργαστηρίου, ο λόγος δόθηκε στους εκπροσώπους των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση της κας Δημίου, παρουσίασαν εν συντομία, τη δραστηριότητα και τις ανάγκες τους για συνεργασίες.

Ακολούθησε κοκτέιλ δικτύωσης όπου δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν κατ’ ιδίαν και να διερευνήσουν την πιθανότητα ανάπτυξης συνεργασιών.

Το Έργο CREATIVE HUB συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία