ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΒΕΘ: Για την ενίσχυση των Πολύ -Μικρών - Μικρομεσαίων και των Νεωφυών Επιχειρήσεων με το BLUE BOOST

Το Επιμελητήριο συμμετέχει σε πρόγραμμα για την ενίσχυση της επονομαζόμενης "γαλάζιας ανάπτυξης"

 19/09/2019 11:20

ΕΒΕΘ: Για την ενίσχυση των Πολύ -Μικρών - Μικρομεσαίων και των Νεωφυών Επιχειρήσεων με το BLUE BOOST

Στο εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το έργο με ακρωνύμιο BLUE_BOOST, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V - B "Αδριατική- Ιόνιο 2014 - 2020", συμμετέχει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του έργου BLUE_BOOST είναι η ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών - Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας» (New Innovation Agents).

Στο πλαίσιο του BLUE_BOOST υλοποιείται ένας κύκλος 7 διακρατικών - διατομεακών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων του έργου, με σκοπό τη διασύνδεση θαλάσσιων/ναυτιλιακών φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Στις 9 & 10 Σεπτεμβρίου 2019, η Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia της Ιταλίας φιλοξένησε την 4η διακρατική – διατομεακή επίσκεψη του έργου, εστιασμένη στους τομείς της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και σκαφών, καθώς και της προστασίας των ακτογραμμών.

Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης, που ήταν αφιερωμένη στη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκπρόσωποι από επτά θαλάσσιες περιοχές της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ελλάδας και της Αλβανίας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το παραδοσιακό ναυπηγείο κατασκευής ξύλινων σκαφών Alto Adriaticο και την επιχείρηση επισκευής σκαφών και κατασκευής πανιών για ιστιοφόρα Ocean Marine και να ενημερωθούν για το οικολογικό έργο ZELAG, ένα πρωτότυπο πλοίο-μέσο μεταφοράς που λειτουργεί με μπαταρίες και προτείνεται ως η «πράσινη» λύση για κοντινές μετακινήσεις. Η πρώτη ημέρα της δράσης ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο Μουσείο Ναυπηγικής του Monfalcone και στην περιοχή καλλιέργειας μυδιών “Al Pescaturismo”.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης, που ήταν αφιερωμένη στην προστασία των ακτογραμμών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μετέβησαν στην προστατευόμενη περιοχή Riserva Marina Miramare και στο τοπικό Μουσείο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας, όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ζωικό και φυτικό πλούτο της προστατευόμενης περιοχής, με τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της.

Το ΕΒΕΘ συμμετείχε στην εν λόγω επίσκεψη με τριμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του και έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα.

Μέσα από τη συμμετοχή στη διακρατική επίσκεψη, οι εκπρόσωποι των φορέων, μεταξύ των οποίων και του ΕΒΕΘ, είχαν τη δυνατότητα να συλλέξουν πληροφορίες και να ενημερωθούν διεξοδικά επάνω στο αντικείμενo της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και σκαφών, καθώς και σε αυτό της προστασίας των ακτογραμμών.

Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πορεία του έργου και να καλλιεργήσουν την περαιτέρω συνεργασία τους, με προοπτική τη συμμετοχή τους και σε μελλοντικές δράσεις, που θα είναι κοινού στόχου και ενδιαφέροντος.

Να σημειωθεί ότι το έργο BLUE_BOOST χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg ADRION.

Στο εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το έργο με ακρωνύμιο BLUE_BOOST, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V - B "Αδριατική- Ιόνιο 2014 - 2020", συμμετέχει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του έργου BLUE_BOOST είναι η ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών - Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας» (New Innovation Agents).

Στο πλαίσιο του BLUE_BOOST υλοποιείται ένας κύκλος 7 διακρατικών - διατομεακών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων του έργου, με σκοπό τη διασύνδεση θαλάσσιων/ναυτιλιακών φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Στις 9 & 10 Σεπτεμβρίου 2019, η Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia της Ιταλίας φιλοξένησε την 4η διακρατική – διατομεακή επίσκεψη του έργου, εστιασμένη στους τομείς της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και σκαφών, καθώς και της προστασίας των ακτογραμμών.

Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης, που ήταν αφιερωμένη στη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκπρόσωποι από επτά θαλάσσιες περιοχές της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ελλάδας και της Αλβανίας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το παραδοσιακό ναυπηγείο κατασκευής ξύλινων σκαφών Alto Adriaticο και την επιχείρηση επισκευής σκαφών και κατασκευής πανιών για ιστιοφόρα Ocean Marine και να ενημερωθούν για το οικολογικό έργο ZELAG, ένα πρωτότυπο πλοίο-μέσο μεταφοράς που λειτουργεί με μπαταρίες και προτείνεται ως η «πράσινη» λύση για κοντινές μετακινήσεις. Η πρώτη ημέρα της δράσης ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο Μουσείο Ναυπηγικής του Monfalcone και στην περιοχή καλλιέργειας μυδιών “Al Pescaturismo”.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης, που ήταν αφιερωμένη στην προστασία των ακτογραμμών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μετέβησαν στην προστατευόμενη περιοχή Riserva Marina Miramare και στο τοπικό Μουσείο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας, όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ζωικό και φυτικό πλούτο της προστατευόμενης περιοχής, με τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της.

Το ΕΒΕΘ συμμετείχε στην εν λόγω επίσκεψη με τριμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του και έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα.

Μέσα από τη συμμετοχή στη διακρατική επίσκεψη, οι εκπρόσωποι των φορέων, μεταξύ των οποίων και του ΕΒΕΘ, είχαν τη δυνατότητα να συλλέξουν πληροφορίες και να ενημερωθούν διεξοδικά επάνω στο αντικείμενo της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και σκαφών, καθώς και σε αυτό της προστασίας των ακτογραμμών.

Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πορεία του έργου και να καλλιεργήσουν την περαιτέρω συνεργασία τους, με προοπτική τη συμμετοχή τους και σε μελλοντικές δράσεις, που θα είναι κοινού στόχου και ενδιαφέροντος.

Να σημειωθεί ότι το έργο BLUE_BOOST χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg ADRION.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία