ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΒΕΠ: Τα βιομηχανικά πάρκα ζωτικά κύτταρα για την οικονομική ανάπτυξη

Στο υφεσιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα βιομηχανικά πάρκα στην ανάπτυξη της οικονομίας, επικεντρώθηκε η συνεδρίαση του ΕΒΕΠ

 25/10/2022 12:23

ΕΒΕΠ: Τα βιομηχανικά πάρκα ζωτικά κύτταρα για την οικονομική ανάπτυξη

Το υφεσιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή οικονομία, μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το επιχειρείν αλλά και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα βιομηχανικά πάρκα στην ανάπτυξη της οικονομίας, αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία στα οποία επικεντρώθηκε η συνεδρίαση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ευρύτερο Πειραϊκό χώρο και τους σχεδιασμούς ανάπτυξης των πάρκων με έμφαση στον τομέα των ναυπηγοεπισκευών, αλλά και άλλων μεταποιητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, ως στοιχείων προώθησης της γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας.

Με αφορμή τη νομοθεσία για τα επιχειρηματικά πάρκα, έγινε αναφορά στο 'Αρθρο 75, που αφορά στον χειρισμό Μηχανημάτων Έργου και την προσθήκη του άρθρου 4Β στον ν. 3982/2011 με τις μεταβολές που επέρχονται, στην πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας των εργαζομένων και αφορά στην παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, των οποίων οι στόχοι, η διάρκεια, το περιεχόμενο, οι απαιτήσεις ως προς τους εκπαιδευτές και η διαδικασία εξέτασης καθορίζονται με την ως άνω απόφαση.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το Επιμελητήριο, σε χώρο του οποίου έχουν εγκατασταθεί και θα λειτουργούν προσομοιωτές για την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων στον χειρισμό όλων των μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης.

Στη συνεδρίαση, ανακηρύχθηκε ομόφωνα επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Μιχάλης Σακέλλης, με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλη Κορκίδη, να αναφέρεται στην πολυετή «πλεύση» του κ. Σακέλλη στα ακτοπλοϊκά δρώμενα της χώρας και τη γόνιμη, αλλά και αποτελεσματική, συνδρομή του στην ανάπτυξη του ακτοπλοϊκού επιχειρείν, και όχι μόνο.

Τέλος, το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π απασχόλησαν η διαδικασία «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Αττικής», οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της επιμελητηριακής νομοθεσίας, η υποβολή ενεργειακής αναβάθμισης του διατηρητέου κτιρίου στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», καθώς και η ένταξη στο πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς».

Το υφεσιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή οικονομία, μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το επιχειρείν αλλά και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα βιομηχανικά πάρκα στην ανάπτυξη της οικονομίας, αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία στα οποία επικεντρώθηκε η συνεδρίαση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ευρύτερο Πειραϊκό χώρο και τους σχεδιασμούς ανάπτυξης των πάρκων με έμφαση στον τομέα των ναυπηγοεπισκευών, αλλά και άλλων μεταποιητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, ως στοιχείων προώθησης της γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας.

Με αφορμή τη νομοθεσία για τα επιχειρηματικά πάρκα, έγινε αναφορά στο 'Αρθρο 75, που αφορά στον χειρισμό Μηχανημάτων Έργου και την προσθήκη του άρθρου 4Β στον ν. 3982/2011 με τις μεταβολές που επέρχονται, στην πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας των εργαζομένων και αφορά στην παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, των οποίων οι στόχοι, η διάρκεια, το περιεχόμενο, οι απαιτήσεις ως προς τους εκπαιδευτές και η διαδικασία εξέτασης καθορίζονται με την ως άνω απόφαση.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το Επιμελητήριο, σε χώρο του οποίου έχουν εγκατασταθεί και θα λειτουργούν προσομοιωτές για την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων στον χειρισμό όλων των μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης.

Στη συνεδρίαση, ανακηρύχθηκε ομόφωνα επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Μιχάλης Σακέλλης, με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλη Κορκίδη, να αναφέρεται στην πολυετή «πλεύση» του κ. Σακέλλη στα ακτοπλοϊκά δρώμενα της χώρας και τη γόνιμη, αλλά και αποτελεσματική, συνδρομή του στην ανάπτυξη του ακτοπλοϊκού επιχειρείν, και όχι μόνο.

Τέλος, το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π απασχόλησαν η διαδικασία «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Αττικής», οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της επιμελητηριακής νομοθεσίας, η υποβολή ενεργειακής αναβάθμισης του διατηρητέου κτιρίου στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», καθώς και η ένταξη στο πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία