ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Ζητεί πειθαρχική δίωξη αντιδημάρχου για μαζικές μη νόμιμες μεταδημοτεύσεις

Μετά από έλεγχο που διενήργησε σε δήμο της Κρήτης

 17/04/2024 20:44

Εθνική Αρχή Διαφάνειας:  Ζητεί πειθαρχική δίωξη αντιδημάρχου για μαζικές μη νόμιμες μεταδημοτεύσεις

Πειθαρχική δίωξη αντιδημάρχου για εκατοντάδες μη νόμιμες αποφάσεις μεταδημότευσης ζητεί από τις αρμόδιες αρχές η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) μετά από έλεγχο που διενήργησε σε δήμο της Κρήτης.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από την Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου της ΕΑΔ και αφορούσε το πρώτο επτάμηνο του 2023, διάστημα κατά το οποίο μπήκαν στο «μικροσκόπιο» της ανεξάρτητης αρχής 586 αιτήματα μεταδημότευσης και οι αντίστοιχες αποφάσεις και 366 αιτήματα για βεβαίωση μονίμου κατοικίας και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι 324 βεβαιώσεις υπεγράφησαν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, χωρίς να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση.

Επίσης, 367 πράξεις μεταδημότευσης εκδόθηκαν βάσει μη νόμιμου δικαιολογητικού (βεβαίωση μονίμου κατοικίας αιτούντος ή συζύγου) συνεπώς, χωρίς να συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις έκδοσής τους.

Ακόμα, 305 βεβαιώσεις λόγω διετούς κατοικίας, εκδόθηκαν βάσει μη αποδεκτών ή ελλιπών στοιχείων και χωρίς να προκύπτει πραγματική εγκατάσταση με στοιχείο σταθερότητας και χωρίς να αιτιολογείται η αδυναμία απόδειξης της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου από το απαιτούμενο έντυπο Ε1

Κατόπιν αυτών, ζητήθηκε η εκκίνηση της πειθαρχικής δίωξης του αντιδημάρχου, η ανάκληση 367 αποφάσεων μεταδημότευσης και 305 βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας ως μη σύννομες.

Επίσης, έγιναν συστάσεις στον εν λόγω δήμο ώστε να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες αιτήσεις για βεβαίωση μονίμου κατοικίας και μεταδημότευση, να ελέγχονται και να καταγράφονται τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζονται, να μην παραλαμβάνονται τυπικά ελλιπείς φάκελοι, και τέλος η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων να είναι συμβατή με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ή του Τμήματος και τα καθήκοντα των υπαλλήλων.

Πειθαρχική δίωξη αντιδημάρχου για εκατοντάδες μη νόμιμες αποφάσεις μεταδημότευσης ζητεί από τις αρμόδιες αρχές η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) μετά από έλεγχο που διενήργησε σε δήμο της Κρήτης.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από την Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου της ΕΑΔ και αφορούσε το πρώτο επτάμηνο του 2023, διάστημα κατά το οποίο μπήκαν στο «μικροσκόπιο» της ανεξάρτητης αρχής 586 αιτήματα μεταδημότευσης και οι αντίστοιχες αποφάσεις και 366 αιτήματα για βεβαίωση μονίμου κατοικίας και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι 324 βεβαιώσεις υπεγράφησαν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, χωρίς να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση.

Επίσης, 367 πράξεις μεταδημότευσης εκδόθηκαν βάσει μη νόμιμου δικαιολογητικού (βεβαίωση μονίμου κατοικίας αιτούντος ή συζύγου) συνεπώς, χωρίς να συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις έκδοσής τους.

Ακόμα, 305 βεβαιώσεις λόγω διετούς κατοικίας, εκδόθηκαν βάσει μη αποδεκτών ή ελλιπών στοιχείων και χωρίς να προκύπτει πραγματική εγκατάσταση με στοιχείο σταθερότητας και χωρίς να αιτιολογείται η αδυναμία απόδειξης της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου από το απαιτούμενο έντυπο Ε1

Κατόπιν αυτών, ζητήθηκε η εκκίνηση της πειθαρχικής δίωξης του αντιδημάρχου, η ανάκληση 367 αποφάσεων μεταδημότευσης και 305 βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας ως μη σύννομες.

Επίσης, έγιναν συστάσεις στον εν λόγω δήμο ώστε να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες αιτήσεις για βεβαίωση μονίμου κατοικίας και μεταδημότευση, να ελέγχονται και να καταγράφονται τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζονται, να μην παραλαμβάνονται τυπικά ελλιπείς φάκελοι, και τέλος η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων να είναι συμβατή με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ή του Τμήματος και τα καθήκοντα των υπαλλήλων.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία