ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: 120 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Τα προγράμματα θα προκηρυχθούν από τον επόμενο μήνα και έως αρχές του 2019

 27/09/2018 13:54

ΕΣΠΑ: 120 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Σοφία Χριστοφορίδου

Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθούν από τον επόμενο μήνα μέχρι και τις αρχές του 2019 από το περιφερειακό επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Συνολικά θα διατεθούν 140 εκατ. του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας του ΕΣΠΑ σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας για αύξηση εξωστρέφειας κι αποτελεσματικής διείσδυσης αγορές, εκ των οποίων έχουν απορροφηθεί ήδη:

- 12 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών έρευνας σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς

-1,1 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία δομής one stop shop

-5,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε δημόσιους φορείς

Σήμερα παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες της πρώτης προκήρυξης, για συνεργατικούς σχηματισμούς (cluster) καινοτομίας προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4 εκατ. ευρώ, που πρόκειται να βγει στον αέρα τον Οκτώβριο. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν ελάχιστο προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ (από το ΕΣΠΑ θα καλυφθεί το 50% και οι επενδυτές πρέπει να έχουν ίδια συμμετοχή 500.000 ευρώ). Δικαιούχοι είναι οντότητες που έχουν δικαίωμα να διαχειρίζονται clusters με εταίρους ερευνητικούς φορείς, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων και επιμελητήρια, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ οι εταίροι) κλπ. Θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο το μεγάλο πρόγραμμα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και μεταποίησης προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης (δηλαδή 160 εκατ. στο σύνολο) με ύψος επιδότηση 45%-50%.

Εντός του 2019 πρόκειται να προκηρυχτεί μια δράση ενίσχυσης για start ups ύψους 15-20 εκατ. ευρώ και 100% επιδότηση του επενδυτικού σχεδίου, με στόχο την ανάσχεση του brain drain.

Επίσης πρόκειται να υλοποιηθεί η δράση των κουπονιών καινοτομίας, που θα δίνονται στις επιχειρήσεις οι οποίες με τη σειρά τους θα τις διαθέτουν σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ώστε σε συνεργασία μαζί τους να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα ή να βελτιώσουν τα προϊόντα που παράγουν.

Τέλος στο α’ τρίμηνο του 2017 πρόκειται να προκηρυχτεί η δράση συνεργασίας επιχειρήσεων-ερευνητικών κέντρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «επενδύουμε στην επιχειρηματικότητα γιατί η ανάπτυξη δεν πρόκειται να επιτευχθεί παρά μόνο αν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Εμείς ως διοίκηση το ξέρουμε πολύ καλά, και τώρα που καταρρέουν διάφοροι μύθοι ελπίζω να το καταλάβουν όλοι, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ότι ανάπτυξη χωρίς ιδιωτικό τομέα και επενδύσεις χωρίς επενδυτές δεν γίνεται. Πρέπει να τελειώνουμε με τις αφηρημένες και θεωρητικές προσεγγίσεις και να μιλήσουμε τολμηρά και συγκεκριμένα για το πώς θα ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στόχος μας ως διοίκηση είναι να γίνει η περιφέρειά μας η πιο φιλική περιφέρεια στις επενδύσεις». Τρεις οι είναι βασικοί άξονες της στρατηγικής της περιφέρειας προς αυτή την κατεύθυνση:

1. Μείωση των γραφειοκρατικών βαρών

2. Δέσμευση στην καινοτομία

3. Επένδυση στη δικτύωση και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων

Παράλληλα, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε στοιχεία από την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο, για τος φακέλους που διαχειρίζεται η περιφέρεια:

- Στον α’ κύκλο της γενικής επιχειρηματικές ενισχύθηκαν 43 επενδύσεις. Συγκεκριμένα όσες επέλεξαν την ενίσχυση μέσω φοροαπαλλαγών θα ωφεληθούν κατά 12,1 εκατ. ευρώ με αυτό τον τρόπο, ενώ οι επιδοτήσεις θα φτάσουν τα 9,8 εκατ. ευρώ.

- Σε φάση αξιολόγησης είναι 32 αιτήσεις για την αναβάθμισης μηχανολογικού εξοπλισμού και 24 αιτήσεις νέων ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Ο συνολικός αιτηθείς προϋπολογισμός αυτών των δράσεων είναι 39,4 εκατ. ευρώ.

-Έχει ξεκινήσει ήδη η αξιολόγηση 67 επενδυτικών σχεδίων του β’ κύκλου της γενικής επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 31,4 εκατ. ευρώ.

Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθούν από τον επόμενο μήνα μέχρι και τις αρχές του 2019 από το περιφερειακό επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Συνολικά θα διατεθούν 140 εκατ. του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας του ΕΣΠΑ σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας για αύξηση εξωστρέφειας κι αποτελεσματικής διείσδυσης αγορές, εκ των οποίων έχουν απορροφηθεί ήδη:

- 12 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών έρευνας σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς

-1,1 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία δομής one stop shop

-5,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε δημόσιους φορείς

Σήμερα παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες της πρώτης προκήρυξης, για συνεργατικούς σχηματισμούς (cluster) καινοτομίας προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4 εκατ. ευρώ, που πρόκειται να βγει στον αέρα τον Οκτώβριο. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν ελάχιστο προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ (από το ΕΣΠΑ θα καλυφθεί το 50% και οι επενδυτές πρέπει να έχουν ίδια συμμετοχή 500.000 ευρώ). Δικαιούχοι είναι οντότητες που έχουν δικαίωμα να διαχειρίζονται clusters με εταίρους ερευνητικούς φορείς, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων και επιμελητήρια, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ οι εταίροι) κλπ. Θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο το μεγάλο πρόγραμμα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και μεταποίησης προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης (δηλαδή 160 εκατ. στο σύνολο) με ύψος επιδότηση 45%-50%.

Εντός του 2019 πρόκειται να προκηρυχτεί μια δράση ενίσχυσης για start ups ύψους 15-20 εκατ. ευρώ και 100% επιδότηση του επενδυτικού σχεδίου, με στόχο την ανάσχεση του brain drain.

Επίσης πρόκειται να υλοποιηθεί η δράση των κουπονιών καινοτομίας, που θα δίνονται στις επιχειρήσεις οι οποίες με τη σειρά τους θα τις διαθέτουν σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ώστε σε συνεργασία μαζί τους να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα ή να βελτιώσουν τα προϊόντα που παράγουν.

Τέλος στο α’ τρίμηνο του 2017 πρόκειται να προκηρυχτεί η δράση συνεργασίας επιχειρήσεων-ερευνητικών κέντρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «επενδύουμε στην επιχειρηματικότητα γιατί η ανάπτυξη δεν πρόκειται να επιτευχθεί παρά μόνο αν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Εμείς ως διοίκηση το ξέρουμε πολύ καλά, και τώρα που καταρρέουν διάφοροι μύθοι ελπίζω να το καταλάβουν όλοι, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ότι ανάπτυξη χωρίς ιδιωτικό τομέα και επενδύσεις χωρίς επενδυτές δεν γίνεται. Πρέπει να τελειώνουμε με τις αφηρημένες και θεωρητικές προσεγγίσεις και να μιλήσουμε τολμηρά και συγκεκριμένα για το πώς θα ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στόχος μας ως διοίκηση είναι να γίνει η περιφέρειά μας η πιο φιλική περιφέρεια στις επενδύσεις». Τρεις οι είναι βασικοί άξονες της στρατηγικής της περιφέρειας προς αυτή την κατεύθυνση:

1. Μείωση των γραφειοκρατικών βαρών

2. Δέσμευση στην καινοτομία

3. Επένδυση στη δικτύωση και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων

Παράλληλα, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε στοιχεία από την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο, για τος φακέλους που διαχειρίζεται η περιφέρεια:

- Στον α’ κύκλο της γενικής επιχειρηματικές ενισχύθηκαν 43 επενδύσεις. Συγκεκριμένα όσες επέλεξαν την ενίσχυση μέσω φοροαπαλλαγών θα ωφεληθούν κατά 12,1 εκατ. ευρώ με αυτό τον τρόπο, ενώ οι επιδοτήσεις θα φτάσουν τα 9,8 εκατ. ευρώ.

- Σε φάση αξιολόγησης είναι 32 αιτήσεις για την αναβάθμισης μηχανολογικού εξοπλισμού και 24 αιτήσεις νέων ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Ο συνολικός αιτηθείς προϋπολογισμός αυτών των δράσεων είναι 39,4 εκατ. ευρώ.

-Έχει ξεκινήσει ήδη η αξιολόγηση 67 επενδυτικών σχεδίων του β’ κύκλου της γενικής επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 31,4 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία