ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εpsilon Net: H Ginger Digital BidCo έχει το 77,79% των δικαιωμάτων ψήφου

Ανακοινώθηκε η απόκτηση από την Ginger Digital , 24.959 κοινών μετοχών της εισηγμένης Epsilon Net

 12/06/2024 19:39

Εpsilon Net: H Ginger Digital BidCo έχει το 77,79% των δικαιωμάτων ψήφου

Στην απόκτηση 24.959 κοινών μετοχών της εταιρείας Epsilon Net, που αντιστοιχούν στο 0,05% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, έναντι τιμήματος 12 ευρώ ανά μετοχή προχώρησε η Ginger Digital BidCo Μονοπρόσωπη A.Ε.

Οι συναλλαγές θα εκκαθαριστούν την 14.06.2024.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-εξαγορές, ο Προτείνων, μαζί με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα (όπως ορίζονται στο άρθρο 2(ε) του Ν. 3461/2006), κατέχουν έως 12.06.2024 ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ίσο με 77,79% της Εταιρείας.

Στην απόκτηση 24.959 κοινών μετοχών της εταιρείας Epsilon Net, που αντιστοιχούν στο 0,05% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, έναντι τιμήματος 12 ευρώ ανά μετοχή προχώρησε η Ginger Digital BidCo Μονοπρόσωπη A.Ε.

Οι συναλλαγές θα εκκαθαριστούν την 14.06.2024.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-εξαγορές, ο Προτείνων, μαζί με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα (όπως ορίζονται στο άρθρο 2(ε) του Ν. 3461/2006), κατέχουν έως 12.06.2024 ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ίσο με 77,79% της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία