ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τέλος χρόνου για τη «δεύτερη ευκαιρία»

Αύριο, Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, κλείνει η πλατφόρμα MyΘέρμανση για τις αιτήσεις των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης - Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

 12/01/2023 08:04

Επίδομα θέρμανσης: Τέλος χρόνου για τη «δεύτερη ευκαιρία»
Φωτ. αρχείου

Ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, η προθεσμία για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης ώστε να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, καθώς κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση για όλους όσοι «έχασαν» την αρχική προθεσμία που έληξε στις 9 Δεκεμβρίου. 

Συνολικά οι δικαιούχοι ανέρχονται στα 1,3 εκατ. και μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ για όσους εγκαίρως υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το ποσό βάσης ορίζεται στα 350 ευρώ ενώ αυξομειώνεται ανάλογα με τον ειδικό συντελεστή (τις βαθμοημέρες) που ισχύει σε κάθε περιοχή της χώρας. Τα ποσά του επιδόματος κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ για όσους χρησιμοποιούν ήδη πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλους τρόπους, πλην φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Εκείνοι που θα μεταπηδήσουν από άλλες πηγές θέρμανσης που χρησιμοποίησαν πέρυσι στο πετρέλαιο θα λάβουν διπλό επίδομα, δηλαδή το ποσό θα μπορεί να φτάσει ως και τα 1.600 ευρώ.

Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Όσοι υποβάλουν αιτήσεις έως και αύριο 13 Ιανουαρίου, θα λάβουν τα χρήματα με τις επόμενες πληρωμές. Η επόμενη δόση του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί ως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 για τις αγορές που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Η τελευταία δόση αναμένεται να καταβληθεί στις 28 Απριλίου, για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Απριλίου 2023.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, έως τις 31 Μαΐου 2023 θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1/10/2022 έως 31/03/2023 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως τις 16 Μαΐου 2023 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου 2023.

Τα λάθη

Να σημειωθεί ότι κατά την υποβολή της αίτησης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε περίπτωση πάντως λαθών και άρα απόρριψης της ένστασης δεν υπάρχει, προς ώρας, αυτοματοποιημένη ειδοποίηση για πιθανές διορθώσεις. Αντίθετα, οι δυνάμει δικαιούχοι, θα πρέπει σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης προς τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE "Μητρώο και Επικοινωνία", "Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε." επιλέγοντας ως θεματική κατηγορία “Επίδομα Θέρμανσης”.

Εκεί αφού καταγραφεί η σχετική τεκμηρίωση θα γίνει σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες ΔΟΥ κι αν προκύψει λάθος τότε οι ΔΟΥ προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) επανεκκαθαρίζει την αίτηση και καταβάλλει τυχόν δικαιούμενο ποσό επιδόματος έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.

Ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, η προθεσμία για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης ώστε να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, καθώς κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση για όλους όσοι «έχασαν» την αρχική προθεσμία που έληξε στις 9 Δεκεμβρίου. 

Συνολικά οι δικαιούχοι ανέρχονται στα 1,3 εκατ. και μπορεί να φτάσει τα 1.600 ευρώ για όσους εγκαίρως υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το ποσό βάσης ορίζεται στα 350 ευρώ ενώ αυξομειώνεται ανάλογα με τον ειδικό συντελεστή (τις βαθμοημέρες) που ισχύει σε κάθε περιοχή της χώρας. Τα ποσά του επιδόματος κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ για όσους χρησιμοποιούν ήδη πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλους τρόπους, πλην φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Εκείνοι που θα μεταπηδήσουν από άλλες πηγές θέρμανσης που χρησιμοποίησαν πέρυσι στο πετρέλαιο θα λάβουν διπλό επίδομα, δηλαδή το ποσό θα μπορεί να φτάσει ως και τα 1.600 ευρώ.

Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Όσοι υποβάλουν αιτήσεις έως και αύριο 13 Ιανουαρίου, θα λάβουν τα χρήματα με τις επόμενες πληρωμές. Η επόμενη δόση του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί ως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 για τις αγορές που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Η τελευταία δόση αναμένεται να καταβληθεί στις 28 Απριλίου, για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Απριλίου 2023.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, έως τις 31 Μαΐου 2023 θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1/10/2022 έως 31/03/2023 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως τις 16 Μαΐου 2023 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου 2023.

Τα λάθη

Να σημειωθεί ότι κατά την υποβολή της αίτησης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε περίπτωση πάντως λαθών και άρα απόρριψης της ένστασης δεν υπάρχει, προς ώρας, αυτοματοποιημένη ειδοποίηση για πιθανές διορθώσεις. Αντίθετα, οι δυνάμει δικαιούχοι, θα πρέπει σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης προς τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE "Μητρώο και Επικοινωνία", "Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε." επιλέγοντας ως θεματική κατηγορία “Επίδομα Θέρμανσης”.

Εκεί αφού καταγραφεί η σχετική τεκμηρίωση θα γίνει σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες ΔΟΥ κι αν προκύψει λάθος τότε οι ΔΟΥ προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) επανεκκαθαρίζει την αίτηση και καταβάλλει τυχόν δικαιούμενο ποσό επιδόματος έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία