ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Επιχορήγηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΚΜ με απόφαση Αχτσιόγλου

Η απόφαση με την έγκριση δαπάνης 720.000 ευρώ αναρτήθηκε στη «Διαύγεια»

 17/04/2019 13:50

Επιχορήγηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΚΜ με απόφαση Αχτσιόγλου

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 720.000 ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να επιχορηγηθεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΝΠΔΔ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του.

Αυτό ορίζει απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 720.000 ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να επιχορηγηθεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΝΠΔΔ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του.

Αυτό ορίζει απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία