Επένδυση 10 εκατ. ευρώ σε λουλούδια

 27/05/2017 19:46

Επένδυση 10 εκατ. ευρώ σε λουλούδια
Της Σοφίας Χριστοφορίδου Λουλούδια και θέσεις εργασίας φέρνει η επένδυση 10 εκατ. ευρώ της SELECTA HELLAS στο Ερατεινό Καβάλας. Αξιοποιώντας την ενέργεια από το γεωθερμικό πεδίο της περιοχής, η εταιρεία δημιούργησε θερμοκήπια 60 στρεμμάτων με στόχο την παραγωγή καλλωπιστικών φυτών. Θα παράγονται έρριζα μοσχεύματα καλλωπιστικών ανθοκομικών φυταρίων με τη χρήση του γεωθερμικού ρευστού θερμοκρασίας 75 οC του γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού Καβάλας για τη θέρμανση του θερμοκηπίου. Η επένδυση που υλοποιήθηκε μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ σε α’ φάση με 35 στρέμματα θερμοκηπίων, ενώ σε β’ φάση θα κατασκευαστούν άλλα περίπου 25 στρέμματα ύψους 3 εκατ. ευρώ. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν (επιστημονικό προσωπικό και εργατικό δυναμικό) ξεπερνούν ήδη τις 120 και, σύμφωνα με την εταιρεία, θα ανέλθουν σε 150 - 160. Το 90% της παραγωγής θα εξάγεται σε Γερμανία, Ιταλία, ακόμη και Ολλανδία. Η SELECTA HELLAS προέρχεται από τη συνένωση της γερμανικής εταιρείας SELECTA ONE (μίας από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της αναπαραγωγής, παραγωγής και πώλησης καλλωπιστικών φυτών, με παραρτήματα σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία) και των ελληνικών εταιρειών ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ και ΑΓΡΟΦΛΟΡΑ ΑΕ. Σημειωτέον ότι η SELECTA HELLAS εφαρμόζει τεχνολογία και know how, που αξιοποιούν μόνο 3 - 4 ακόμα εταιρείες ανά τον κόσμο. Τα εγκαίνια της επιχείρησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευαγγέλου Αποστόλου. Γεω…θερμοκήπια Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και άλλα δύο σημαντικά γεωθερμικά πεδία, στο Εράσμιο και στην Κεσσάνη Ξάνθης, σε εκτάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το γεωθερμικό πεδίο του Εράσμιου έχει μισθωθεί στην εταιρεία Πλαστικά Θράκης, η οποία εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί ένα θερμοκήπιο ντομάτας και αγγουριού σε 80 στρ., και επεκτείνεται. Όσο για το γεωθερμικό πεδίο της Κεσσάνης, που βρίσκεται σε μία έκταση 120 στρ., η Agritex -Ενεργειακή ΑΕ του ομίλου Ευθυμιάδη σκοπεύει θα επενδύσει περί τα 7 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων σε 50 στρέμματα, όπου θα απασχολούνται πάνω από 100 άτομα. Στόχος είναι να αυξήσει κατά 5.000 τόνους την παραγωγή ντομάτας με το εμπορικό σήμα Lucia.
  Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Μακεδονία" το Σάββατο 27 Μαΐου 2017
Της Σοφίας Χριστοφορίδου Λουλούδια και θέσεις εργασίας φέρνει η επένδυση 10 εκατ. ευρώ της SELECTA HELLAS στο Ερατεινό Καβάλας. Αξιοποιώντας την ενέργεια από το γεωθερμικό πεδίο της περιοχής, η εταιρεία δημιούργησε θερμοκήπια 60 στρεμμάτων με στόχο την παραγωγή καλλωπιστικών φυτών. Θα παράγονται έρριζα μοσχεύματα καλλωπιστικών ανθοκομικών φυταρίων με τη χρήση του γεωθερμικού ρευστού θερμοκρασίας 75 οC του γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού Καβάλας για τη θέρμανση του θερμοκηπίου. Η επένδυση που υλοποιήθηκε μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ σε α’ φάση με 35 στρέμματα θερμοκηπίων, ενώ σε β’ φάση θα κατασκευαστούν άλλα περίπου 25 στρέμματα ύψους 3 εκατ. ευρώ. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν (επιστημονικό προσωπικό και εργατικό δυναμικό) ξεπερνούν ήδη τις 120 και, σύμφωνα με την εταιρεία, θα ανέλθουν σε 150 - 160. Το 90% της παραγωγής θα εξάγεται σε Γερμανία, Ιταλία, ακόμη και Ολλανδία. Η SELECTA HELLAS προέρχεται από τη συνένωση της γερμανικής εταιρείας SELECTA ONE (μίας από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της αναπαραγωγής, παραγωγής και πώλησης καλλωπιστικών φυτών, με παραρτήματα σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία) και των ελληνικών εταιρειών ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ και ΑΓΡΟΦΛΟΡΑ ΑΕ. Σημειωτέον ότι η SELECTA HELLAS εφαρμόζει τεχνολογία και know how, που αξιοποιούν μόνο 3 - 4 ακόμα εταιρείες ανά τον κόσμο. Τα εγκαίνια της επιχείρησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευαγγέλου Αποστόλου. Γεω…θερμοκήπια Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και άλλα δύο σημαντικά γεωθερμικά πεδία, στο Εράσμιο και στην Κεσσάνη Ξάνθης, σε εκτάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το γεωθερμικό πεδίο του Εράσμιου έχει μισθωθεί στην εταιρεία Πλαστικά Θράκης, η οποία εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί ένα θερμοκήπιο ντομάτας και αγγουριού σε 80 στρ., και επεκτείνεται. Όσο για το γεωθερμικό πεδίο της Κεσσάνης, που βρίσκεται σε μία έκταση 120 στρ., η Agritex -Ενεργειακή ΑΕ του ομίλου Ευθυμιάδη σκοπεύει θα επενδύσει περί τα 7 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων σε 50 στρέμματα, όπου θα απασχολούνται πάνω από 100 άτομα. Στόχος είναι να αυξήσει κατά 5.000 τόνους την παραγωγή ντομάτας με το εμπορικό σήμα Lucia.
  Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Μακεδονία" το Σάββατο 27 Μαΐου 2017
Επιλέξτε Κατηγορία