ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύσεις: πιο απλά, πιο γρήγορα

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής

 13/10/2019 19:20

Επενδύσεις: πιο απλά, πιο γρήγορα
Φωτ. Αρχείου

Σοφία Χριστοφορίδου

Πιο γρήγορη της αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, λιγότερα έγγραφα για το ΓΕΜΗ και κατάργηση της μέσης βαθμίδας όχλησης για τις βιομηχανίες, είναι μερικές από τις προβλέψεις των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η χώρα μας κατέχει έχει τις μικρότερες επενδύσεις ως ποσοστό του Α.Ε.Π. παγκοσμίως (εξαιρουμένων χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση ή σε πτώχευση), σύμφωνα με έκθεση του World Economic Forum (59η θέση σε 141 χώρες, υποχωρώντας κατά 12 θέσεις από το 2015). Πώς λοιπόν θα προσελκύσουμε επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέο πλούτο και θέσεις εργασίας; Το πολυνομοσχέδιο επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα, απλοποιώντας και επισπεύδοντας αδειοδοτικές διαδικασίες, εδικά για τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις, δίνοντας πρόσθετα κινητρα (επιδοτήσεις του επενδυτικού νόμου, αυξημένο συντελεστή δόμησης κλπ)

Απλούστευση διαδικασιών

Με το πολυνομοσχέδιο, θεσπίζεται και Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών υπό την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού, η οποία ασκείται δια του αρμοδίου, για την ψηφιακή διακυβέρνηση, υπουργού Επικρατείας.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη στον οποίο θα αποτυπωθεί το σύνολο των αδιαβάθμητων γεωχωρικών δεδομένων, αλλά και Εθνικού Μητρώου Υποδομών.

Για τη μείωση της γραφειοκρατίας, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι στο ΓΕΜΗ θα καταχωρούνται αυτοματοποιημένα, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας (τυπικός έλεγχος) ή ελέγχου νομιμότητας, και δημοσιεύονται με την υποβολή με μέριμνα του υπόχρεου της ηλεκτρονικής αίτησης, οι πράξεις και τα στοιχεία που: α) περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, β) αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής και αναβίωσης, γ) αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού

Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση και δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α' 44).

Στρατηγικές επενδύσεις και επενδυτικός νόμος

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το νομοσχέδιο:

Η έγκριση αδειοδότησης για τις στρατηγικές επενδύσεις (fast track) ορίζεται εντός 45 ημερών, ενώ η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στρατηγικής επένδυσης μειώνεται σε 30 ημέρες. Στις στρατηγικές επενδύσεις εντάσσονται όλες όσες έχουν εγκριθεί από τη διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ.

Επεκτείνεται ο συντελεστής δόμησης (0,6) που αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, σε περισσότερες βιομηχανίες. Σήμερα, ισχύει αυξημένος συντελεστής δόμησης (0,6) για βιομηχανίες που απασχολούν πάνω από 200 εργαζομένους και επενδύουν πάνω από 200.000.000 ευρώ. Με την ρύθμιση του νομοσχεδίου, ο συντελεστής αυτός επεκτείνεται σε βιομηχανίες που επενδύουν 30.000.000 ευρώ και δημιουργούν 75 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, επεκτείνεται και σε βιομηχανίες που επενδύουν 25.000.000 ευρώ και δημιουργούν 50 νέες θέσεις εργασίας, εφόσον όμως βρίσκονται σε επιχειρηματικά πάρκα.

Στον επενδυτικό νόμο μπορούν πλέον να εντάσσονται και να επιδοτούνται δραστηριότητες που μέχρι τώρα εξαιρούνταν: ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, εξόρυξη άνθρακα, λιγνίτη και άντληση πετρελαίου και φυσικού αέριου

Η πιστοποίηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους, που μέχρι σήμερα γινόταν από δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες.

Τι θα ισχύει στα επιχειρηματικά πάρκα

Επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας, και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016. Το ίδιο καθεστώς, γνωστοποίησης, αντί της έγκρισης εγκατάστασης θα ισχύει και για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Α2 (που αντιστοιχούν με τις παλαιότερες δραστηριότητες μέσης όχλησης)) αλλά και για βιομηχανικές δραστηριότητες που εγκαθίστανται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας.

Επίσης, προβλέπεται ότι στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν μεμονωμένες μεγάλες μονάδες (τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης), μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ).

Πιο γρήγορη της αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, λιγότερα έγγραφα για το ΓΕΜΗ και κατάργηση της μέσης βαθμίδας όχλησης για τις βιομηχανίες, είναι μερικές από τις προβλέψεις των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η χώρα μας κατέχει έχει τις μικρότερες επενδύσεις ως ποσοστό του Α.Ε.Π. παγκοσμίως (εξαιρουμένων χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση ή σε πτώχευση), σύμφωνα με έκθεση του World Economic Forum (59η θέση σε 141 χώρες, υποχωρώντας κατά 12 θέσεις από το 2015). Πώς λοιπόν θα προσελκύσουμε επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέο πλούτο και θέσεις εργασίας; Το πολυνομοσχέδιο επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα, απλοποιώντας και επισπεύδοντας αδειοδοτικές διαδικασίες, εδικά για τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις, δίνοντας πρόσθετα κινητρα (επιδοτήσεις του επενδυτικού νόμου, αυξημένο συντελεστή δόμησης κλπ)

Απλούστευση διαδικασιών

Με το πολυνομοσχέδιο, θεσπίζεται και Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών υπό την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού, η οποία ασκείται δια του αρμοδίου, για την ψηφιακή διακυβέρνηση, υπουργού Επικρατείας.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη στον οποίο θα αποτυπωθεί το σύνολο των αδιαβάθμητων γεωχωρικών δεδομένων, αλλά και Εθνικού Μητρώου Υποδομών.

Για τη μείωση της γραφειοκρατίας, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι στο ΓΕΜΗ θα καταχωρούνται αυτοματοποιημένα, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας (τυπικός έλεγχος) ή ελέγχου νομιμότητας, και δημοσιεύονται με την υποβολή με μέριμνα του υπόχρεου της ηλεκτρονικής αίτησης, οι πράξεις και τα στοιχεία που: α) περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, β) αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής και αναβίωσης, γ) αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού

Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση και δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α' 44).

Στρατηγικές επενδύσεις και επενδυτικός νόμος

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το νομοσχέδιο:

Η έγκριση αδειοδότησης για τις στρατηγικές επενδύσεις (fast track) ορίζεται εντός 45 ημερών, ενώ η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στρατηγικής επένδυσης μειώνεται σε 30 ημέρες. Στις στρατηγικές επενδύσεις εντάσσονται όλες όσες έχουν εγκριθεί από τη διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ.

Επεκτείνεται ο συντελεστής δόμησης (0,6) που αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, σε περισσότερες βιομηχανίες. Σήμερα, ισχύει αυξημένος συντελεστής δόμησης (0,6) για βιομηχανίες που απασχολούν πάνω από 200 εργαζομένους και επενδύουν πάνω από 200.000.000 ευρώ. Με την ρύθμιση του νομοσχεδίου, ο συντελεστής αυτός επεκτείνεται σε βιομηχανίες που επενδύουν 30.000.000 ευρώ και δημιουργούν 75 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, επεκτείνεται και σε βιομηχανίες που επενδύουν 25.000.000 ευρώ και δημιουργούν 50 νέες θέσεις εργασίας, εφόσον όμως βρίσκονται σε επιχειρηματικά πάρκα.

Στον επενδυτικό νόμο μπορούν πλέον να εντάσσονται και να επιδοτούνται δραστηριότητες που μέχρι τώρα εξαιρούνταν: ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, εξόρυξη άνθρακα, λιγνίτη και άντληση πετρελαίου και φυσικού αέριου

Η πιστοποίηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους, που μέχρι σήμερα γινόταν από δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες.

Τι θα ισχύει στα επιχειρηματικά πάρκα

Επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας, και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016. Το ίδιο καθεστώς, γνωστοποίησης, αντί της έγκρισης εγκατάστασης θα ισχύει και για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Α2 (που αντιστοιχούν με τις παλαιότερες δραστηριότητες μέσης όχλησης)) αλλά και για βιομηχανικές δραστηριότητες που εγκαθίστανται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας.

Επίσης, προβλέπεται ότι στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν μεμονωμένες μεγάλες μονάδες (τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης), μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ).

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία