ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύσεις 12 δισ. ευρώ με 54 δράσεις του ΕΣΠΑ την επόμενη τριετία

Τι δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

 25/02/2019 13:02

Επενδύσεις 12 δισ. ευρώ με 54 δράσεις του ΕΣΠΑ την επόμενη τριετία

Σοφία Χριστοφορίδου

Επενδύσεις 12 δισ. ευρώ θα υλοποιηθούν στην επόμενη τριετία, μέσα από τις 54 δράσεις του ΕΣΠΑ, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας δημοσίων επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής από τη Θεσσαλονίκη.

Από αυτά, τα 7 δισ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη (είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων) και τα 5 δισ. ευρώ η ιδιωτική συμμετοχή (ίδια κεφάλαια, τραπεζικά δάνεια, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κτλ.).

Σε κάποιες από αυτές τις δράσεις το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο που χρειάστηκε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός.

Για παράδειγμα το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ξεκίνησε με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης και πλέον ο προϋπολογισμός πενταπλασιάστηκε. Συνολικά υποβλήθηκαν προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,1 δισ. ευρώ (και συνολικής επένδυσης 2,2 δισ. ευρώ) και αξιολογήθηκαν θετικά τα 5.962 επενδυτικά σχέδια. Σε πρώτη φάση ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης αυξήθηκε από τα 120 εκατ. στα 410 εκατ. ευρώ και πανελλαδικά εντάχθηκαν 2.525 επενδυτικά σχέδια (1.786 σχέδια με χρηματοδότηση 291 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ και 741 σχέδια με χρηματοδότηση 118 εκατ. από τα ΠΕΠ). Στη συνέχεια, με τη συνδρομή κονδυλίων των περιφερειών, προστέθηκαν άλλα 242 εκατ. (1.306 επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΝΕΚ και 395 από τα ΠΕΠ). Συνολικά η δημόσια δαπάνη για την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων φτάνει τα 650 εκατ. ευρώ και εντάσσονται 4.200 επενδυτικά σχέδια.

Όπως ανέφερε ο κ. Κορκολής λόγω σημαντικού ενδιαφέροντος αυξάνονται οι προϋπολογισμοί της δημόσιας δαπάνης άλλων τριών δράσεων:

—κατά 70 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα αυτοαπασχολούμενων πτυχιούχων πανεπιστημίου

—κατά 35 εκατ. (εκ των οποίων τα 25 εκατ. θα διατεθούν στην Αττική) η δράση «Ψηφιακό βήμα» με προϋπολογισμό σχεδίου έως 50.000 ευρώ

—κατά 10 εκατ. ευρώ η δράση «Ψηφιακό άλμα», με προϋπολογισμό σχεδίου έως 500.000 ευρώ.

Επίσης, ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη οι δράσεις:

«Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις», που καλύπτει εξοπλισμό, διάφορα έξοδα, πρόσληψη προσωπικού κτλ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου 20.000-200.000 ευρώ και επιδότηση 50%-65%. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 400 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις άρχισαν να υποβάλλονται από τις 20 Φεβρουαρίου.

«Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: εμπόριο, εστίαση, εκπαίδευση» για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 10.000-150.000 ευρώ, με επιδότηση 50%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 60 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται από τις 27 Φεβρουαρίου.

Ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού είναι οι δράσεις α) «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός» προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ που απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια 50.000-400.000 ευρώ και επιδότηση 50% και β) «Επιχειρούμε έξω» με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και δικαιούχους πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για επενδυτικά σχέδια έως 100.000 ευρώ με επιδότηση 50%

Όπως είπε ο κ. Κορκολής το πανελλαδικό ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ φτάνει το 25% χωρίς προκαταβολές και εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα απορροφηθούν όλοι οι πόροι μέχρι το 2023.


Επενδύσεις 12 δισ. ευρώ θα υλοποιηθούν στην επόμενη τριετία, μέσα από τις 54 δράσεις του ΕΣΠΑ, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας δημοσίων επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής από τη Θεσσαλονίκη.

Από αυτά, τα 7 δισ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη (είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων) και τα 5 δισ. ευρώ η ιδιωτική συμμετοχή (ίδια κεφάλαια, τραπεζικά δάνεια, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κτλ.).

Σε κάποιες από αυτές τις δράσεις το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο που χρειάστηκε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός.

Για παράδειγμα το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ξεκίνησε με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης και πλέον ο προϋπολογισμός πενταπλασιάστηκε. Συνολικά υποβλήθηκαν προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,1 δισ. ευρώ (και συνολικής επένδυσης 2,2 δισ. ευρώ) και αξιολογήθηκαν θετικά τα 5.962 επενδυτικά σχέδια. Σε πρώτη φάση ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης αυξήθηκε από τα 120 εκατ. στα 410 εκατ. ευρώ και πανελλαδικά εντάχθηκαν 2.525 επενδυτικά σχέδια (1.786 σχέδια με χρηματοδότηση 291 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ και 741 σχέδια με χρηματοδότηση 118 εκατ. από τα ΠΕΠ). Στη συνέχεια, με τη συνδρομή κονδυλίων των περιφερειών, προστέθηκαν άλλα 242 εκατ. (1.306 επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΝΕΚ και 395 από τα ΠΕΠ). Συνολικά η δημόσια δαπάνη για την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων φτάνει τα 650 εκατ. ευρώ και εντάσσονται 4.200 επενδυτικά σχέδια.

Όπως ανέφερε ο κ. Κορκολής λόγω σημαντικού ενδιαφέροντος αυξάνονται οι προϋπολογισμοί της δημόσιας δαπάνης άλλων τριών δράσεων:

—κατά 70 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα αυτοαπασχολούμενων πτυχιούχων πανεπιστημίου

—κατά 35 εκατ. (εκ των οποίων τα 25 εκατ. θα διατεθούν στην Αττική) η δράση «Ψηφιακό βήμα» με προϋπολογισμό σχεδίου έως 50.000 ευρώ

—κατά 10 εκατ. ευρώ η δράση «Ψηφιακό άλμα», με προϋπολογισμό σχεδίου έως 500.000 ευρώ.

Επίσης, ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη οι δράσεις:

«Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις», που καλύπτει εξοπλισμό, διάφορα έξοδα, πρόσληψη προσωπικού κτλ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου 20.000-200.000 ευρώ και επιδότηση 50%-65%. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 400 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις άρχισαν να υποβάλλονται από τις 20 Φεβρουαρίου.

«Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: εμπόριο, εστίαση, εκπαίδευση» για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 10.000-150.000 ευρώ, με επιδότηση 50%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 60 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται από τις 27 Φεβρουαρίου.

Ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού είναι οι δράσεις α) «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός» προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ που απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια 50.000-400.000 ευρώ και επιδότηση 50% και β) «Επιχειρούμε έξω» με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και δικαιούχους πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για επενδυτικά σχέδια έως 100.000 ευρώ με επιδότηση 50%

Όπως είπε ο κ. Κορκολής το πανελλαδικό ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ φτάνει το 25% χωρίς προκαταβολές και εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα απορροφηθούν όλοι οι πόροι μέχρι το 2023.


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία