ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης για επιχειρήσεις ζητά η ΕΑΕΕ

Κυρίως για τις επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 2 εκ. ευρώ

 13/06/2024 15:55

Επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης για επιχειρήσεις ζητά η ΕΑΕΕ

Να επεκταθεί, σταδιακά, η υποχρεωτική ασφάλιση για επιχειρήσεις με τζίρο 1 εκατ. ευρώ και 0,5 εκατ. ευρώ, το 2026 και το 2027, αντίστοιχα, πρότεινε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στο κείμενο παρατηρήσεων που έστειλε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή».

Οι παρατηρήσεις αφορούν, κυρίως, στην υποχρέωση ασφάλισης για τις επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 2 εκ. ευρώ, από 1η Ιανουαρίου 2025, για πυρκαγιά από φυσικά αίτια, πλημμύρα και σεισμό. Παρατηρήσεις υπάρχουν και για τη σύσταση και λειτουργία Εθνικού Παρατηρητικού Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Επιγραμματικά, η ένωση ζητάει:

* Την σταδιακή μείωση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων σε 1 εκ. και 0,5 εκ. το 2026 και 2027 αντίστοιχα.

* Την αντικατάσταση του όρου της «πυρκαγιάς από φυσικά αίτια» με τον ορθότερο ορισμό «δασική πυρκαγιά».

* Την προσθήκη των κινδύνων: θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, που επίσης σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή.

* Την διαγραφή του αναφερόμενου ποσοστού 70% (ως κατ' ελάχιστον επιβαλλόμενη κάλυψη) από την διάταξη του νόμου και την ρύθμιση της κάλυψης με συμφωνία ασφαλισμένου - ασφαλιστή είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, με την έκδοση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 45.

* την καθιέρωση ισχυρού ελέγχου της ασφάλισης των επιχειρήσεων, αντί της ύπαρξης ή αύξησης ενδεχομένως του προστίμου,

Τέλος υπογραμμίζεται η σημασία του Συμβουλίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών για την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την κάλυψη των επιχειρήσεων από τις φυσικές καταστροφές και για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Να επεκταθεί, σταδιακά, η υποχρεωτική ασφάλιση για επιχειρήσεις με τζίρο 1 εκατ. ευρώ και 0,5 εκατ. ευρώ, το 2026 και το 2027, αντίστοιχα, πρότεινε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στο κείμενο παρατηρήσεων που έστειλε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή».

Οι παρατηρήσεις αφορούν, κυρίως, στην υποχρέωση ασφάλισης για τις επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 2 εκ. ευρώ, από 1η Ιανουαρίου 2025, για πυρκαγιά από φυσικά αίτια, πλημμύρα και σεισμό. Παρατηρήσεις υπάρχουν και για τη σύσταση και λειτουργία Εθνικού Παρατηρητικού Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Επιγραμματικά, η ένωση ζητάει:

* Την σταδιακή μείωση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων σε 1 εκ. και 0,5 εκ. το 2026 και 2027 αντίστοιχα.

* Την αντικατάσταση του όρου της «πυρκαγιάς από φυσικά αίτια» με τον ορθότερο ορισμό «δασική πυρκαγιά».

* Την προσθήκη των κινδύνων: θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, που επίσης σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή.

* Την διαγραφή του αναφερόμενου ποσοστού 70% (ως κατ' ελάχιστον επιβαλλόμενη κάλυψη) από την διάταξη του νόμου και την ρύθμιση της κάλυψης με συμφωνία ασφαλισμένου - ασφαλιστή είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, με την έκδοση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 45.

* την καθιέρωση ισχυρού ελέγχου της ασφάλισης των επιχειρήσεων, αντί της ύπαρξης ή αύξησης ενδεχομένως του προστίμου,

Τέλος υπογραμμίζεται η σημασία του Συμβουλίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών για την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την κάλυψη των επιχειρήσεων από τις φυσικές καταστροφές και για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία